คนสุรินทร์สุดทน อบจ.สร้างถนนผิดที่ ร้องส่วนกลางตรวจสอบ

อบจ.สุรินทร์ชุ่ย-ร่อนหนังสือโครงการสร้างถนนผิดที่ หลอกให้ชาวบ้าน-นักเรียน ตชด.ชายแดนดีใจไม่พอ ยังนำป้ายชื่อโครงการไปติดตั้งถนนเส้นทางอื่น ชาวบ้านรวมตัวกันเผาประชด พร้อมเรียกร้องหน่วยงานระดับสูงตรวจสอบ เหตุหน่วยงานในพื้นที่ระดับจังหวัดพึ่งพาไม่ได้
 
 
 
 
24 ต.ค. 2557 ชาวบ้านในพื้นที่ 2 ตำบล ประกอบด้วย ต.เทพรักษา และชาวบ้านภูมินิยมพัฒนา ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กว่า 50 คน ได้รวมตัวกันเผาป้ายโครงการสร้างถนนประชด โดยไม่ได้เผาจริงแต่อย่างใด เพื่อทวงคืนถนน โครงการจาก อบจ.สุรินทร์ที่หายไปกว่า 2 ปี ก่อนที่ชาวบ้านจะเห็นป้ายโครงการมาโผล่อีกพื้นที่หนึ่ง โดยป้ายโครงการดังกล่าว เป็นของ อบจ.สุรินทร์ ซึ่งระบุในป้ายว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สิ้นสุดโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement-Place Recycling สาย บ.ตาแตรว ต.เทพรักษา-บ.ภูมินิยม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร” แต่กลับไปซ่อมสร้างถนนและปักป้ายโครงการที่บริเวณบ้านภูมิขนุน ม.8 ต.ดม อ.สังขะ และเป็นจุดสิ้นสุดการซ่อมสร้างถนน โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่บริเวณ 4 แยกไก่อบ บ.โชคชัยสามัคคี ม.10 ต.ชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ และก็มีป้ายโครงการขนาดใหญ่ระบุข้อความเดียวกันอีก ที่จุดเริ่มโครงการซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าป้ายโครงการที่จุดสิ้นสุดโครงการ  และมีการระบุวันเวลาและงบประมาณการสร้างอีกอย่างชัดเจนด้วยว่า” ระยะทาง 3.350 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร งบประมาณ 13,215,500  ระยะเวลาดำเนินการ 19 เมษายน 2555 สิ้นสุด 15 ตุลาคม 255” อีกด้วย ซึ่งเป็นคนละพื้นที่ ไม่ใช่เส้นทางหมู่บ้านและตำบลที่ระบุในป้ายแต่อย่างใด
 
ขณะที่ชาวบ้านต่างระบุว่าป้ายดังกล่าวเหมือนเป็นการตอกย้ำความรู้สึกให้ชาวบ้าน หลังจาก อบจ.สุรินทร์ส่งหนังสือแจ้งดำเนินโครงการเส้นทางที่ระบุในป้าย ด้วยวงเงินค่าก่อสร้าง 13,215,500 บาท (สิบสามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดระยะเวลาก่อสร้างไว้ 180 วัน เริ่มต้นสัญญาจ้างวันที่ 19 เม.ย.2555 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 ต.ค.ซึ่งมีบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งมีชื่อระบุอย่างชัดเจน มายัง อบต.เทพรักษา อ.สังขะ ก่อนที่ อบต.เทพรักษาจะประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าจะมีการสร้างถนนตามที่ระบุ และได้สร้างความดีใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป้นอย่างยิ่งและพากันตั้งหน้าตั้งตารอคอยที่จะได้ใช้ถนนสัญจรอย่างสะดวก โดยเฉพาะเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว ซึ่งมีนักเรียนจากหลายหมู่บ้านที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวเดินทางมาโรงเรียนอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะหน้าฝนที่ถนนถูกตัดขาด บางวันนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้และต้องขาดเรียน รวมไปถึงการสัญจรของชาวบ้านและเกษตรกรที่บรรทุกพืชผลทางการเกษตรก็ไม่สามารถสัญจรได้  
 
ทำให้ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ 2 ตำบล พยายามร้องเรียนขอความเห็นใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วหลายปี แต่ก็ไม่ได้รับการเหลียวแล จนชาวบ้านในพื้นที่ทำหนังสือถวายฎีกาต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งเสด็จมาพระปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ ร.ร.ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตรว จนต่อมาสำนักราชเลขาธิการ ได้ส่งเรื่องมาให้จังหวัดสุรินทร์ดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาช่วยเหลือราษฎร ถึงแม้พื้นที่ถนนดังกล่าวบางจุดจะเป็นพื้นที่ สปก.ก็ตาม แต่ก็ได้มีการอนุญาตให้มีการสร้างถนนได้เพื่อการช่วยเหลือประชาชนและเด็กนักเรียนที่เดือดร้อนจน อบจ.สุรินทร์ มีโครงการสร้างถนนให้ชาวบ้านและได้ส่งหนังสือประกาศให้ชาวบ้านทราบก่อนที่โครงการจะหายไปกว่า 2 ปีและมาพบสร้างอีกพื้นที่หนึ่งดังกล่าว
 
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ นำโดยนายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา ป้องกันจังหวัดสุรินทร์ ได้เรียกหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประชุมชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นที่ อบต.เทพรักษา โดยมีตัวแทนจาก อบจ.สุรินทร์ คือนายประพณ นิวัฒน์บรรณหาร นายช่างโยธา อบจ.สุรินทร์ และนายไพทูรย์  ชมชื่น นายช่างโยธา อบจ.สุรินทร์ นางสาวนฤมล เมธาศรี ปลัดอำเภอสังขะ ตัวแทนจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์, นายเต็ม  สามสี นายก อบต.เทพรักษา พร้อมด้วยนายสำราญ  เมินดี สมาชิก อบต.เทพรักษา และสมาชิก อบต.เทพรักษาอีกหลายคนรวมถึงตัวแทนชาวบ้าน มาร่วมประชุมกว่า 30 คน
 
โดยตัวแทนจาก อบจ.สุรินทร์ได้ยอมรับว่า อบจ.สุรินทร์ได้ส่งหนังสือแจ้งดำเนินโครงการไปยัง อบต.เทพรักษาผิดที่ โดยโครงการสร้างถนนที่ส่งไปยัง อบต.เทพรักษาดังกล่าว เป็นโครงการสร้างถนนในพื้นที่ ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินทร์ก็ได้รับปากกับตัวแทนชาวบ้านว่าจะติดตามและตรวจสอบโครงการดังกล่าว จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ได้รับคำตอบและเงียบหายไปอีก
 
ทั้งนี้ชาวบ้านต่างตั้งข้อสังเกตว่า หลังจาก อบจ.สุรินทร์ระบุว่าส่งหนังสือผิดที่กลับไม่มีหน่วยงานระดับจังหวัดเข้าไปตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่อย่างไร อีกทั้ง อบจ.สุรินทร์ ระบุว่าส่งหนังสือโครงการส่งผิดที่นั้น แต่กลับยังมีป้ายโครงการ ซึ่งเป็นชื่อหมู่บ้าน-ตำบล ของชาวบ้านที่เดือดร้อนไปปัก ยังอีกพื้นอีกพื้นที่หนึ่ง  ซึ่งเป็นการแสดงเจตนาหลอกลวงชาวบ้านได้อย่างชัดเจน จึงรวมตัวกันเดินทางไปประท้วงเผาป้ายประชดในครั้งนี้ และต่างฝากถึงหน่วยงานระดับประเทศให้ช่วยลงมาตรวจสอบ เพราะชาวบ้านไม่เชื่อมั่นหน่วยงานในระดับจังหวัดอีกแล้ว
 
นายสำราญ  เมินดี สมาชิก อบต.บ้านตาไท ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ตนได้นำชาวบ้านมาดูเส้นทางและป้ายที่ อบจ.สุรินทร์บอกว่าร่อนเอกสารไปผิดที่มันเป็นยังไง น่าจะมีการโยกโครงการมาทั้งหมด ถ้า อบจ.สุรินทร์ ไม่คิดจะช่วยชาวบ้าน ก็อย่าทำอย่างนี้เลยมันน่าน้อยใจ  ถ้าจะทำถนนที่อื่นก็ใช้ชื่อป้ายโครงการของที่นั่น ไม่น่าจะเอาชื่อป้ายโครงการของ ต.เทพรักษา-ต.ตาตุม มาตั้งไว้แบบนี้ แล้วพื้นที่ที่ตั้งป้ายก็ไม่ใช่พื้นที่ ต.ตาตุม-ต.เทพรักษา เลย มันเป็นเส้นทางระหว่าง ต.ดม กับ ต.ชบ อ.สังขะ ชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนจริงๆพอมาเห็นป้ายแล้ว ชาวบ้านน้อยใจแทบจะร้องไห้แล้ว ไม่สร้างก็ไม่ว่า แต่อย่าทำอย่างนี้เลย ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตให้ช่วยตรวจสอบว่าการทำแบบนี้เป็นการทุจริตหรือเปล่า พอที่ประชุมที่ผ่านมาก็บอกว่า ไม่ต้องการเจรจาหาคนผิด ซึ่งจริงๆชาวบ้านก็อยากให้หาคนผิดมารับผิดชอบด้วย
 
นายณเรศ  พูดจางาม  ชาวบ้านภูมินิยม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กล่าวว่าตาอยากจะขอร้องผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ อบจ.หรือผู้ที่มีอำนาจต่างๆที่เกี่ยวกับถนนเส้นนี้ อยากให้มาดูว่าถนนที่สร้างถูกจุดตรงตามแผนที่หรือไม่ ซึ่งป้ายระบุว่าเป็นถนนระหว่างบ้านตาแตรว ต.เทพรักษา เชื่อมกับบ้านภูมินิยม ต.ตาตุม แต่กลับมาปักไว้อีกพื้นที่  อย่างไรก็ตามอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรับผิดชอบหรือทำอะไรก็ได้ให้ถนนที่ระบุในป้ายซึ่งเป็นพื้นที่จริง สามารถที่จะสัญจรได้เหมือนที่อื่น ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย ถนนไม่สร้าง จนน้ำเซาะขาด หลุมท่วมหัว อยากขอร้องให้ อบจ.สุรินทร์มาดูแลให้ด้วย  โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่จะต้องเดินทางไปเรียนโรงเรียน ตชด.บ้านตาแตรว ที่เดินทางยากลำบาก บางวันถนนขาดไปไม่ได้ก็ต้องขาดเรียนอีกด้วย
 
นายเพลิน พะสุรัมย์  อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 136 ม.10 บ้านภูมนิยม ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ กล่าวว่า ป้ายที่เห็นนั้นปักผิดสถานที่ เคยปักป้ายผิดมาครั้งหนึ่งแล้ว ผิดแล้วผิดเล่าผิดไม่ยอมเลิกยอมลา ถนนที่เดือดร้อนจริงๆในป้าย ชาวบ้าน-นักเรียนเขาเดือดร้อนจริง ก็ยังเอาโครงการมาสร้างซ้ำถนนที่มีอยู่แล้วอีก ให้มาดูป้ายเอาเองว่าป้ายตั้งอยู่ที่ไหน  อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบ อยากให้นายก อบจ.ลงมาดูป้าย มาดูเส้นทางจริงๆว่าผิดที่และชาวบ้านเดือดร้อนจริงหรือไม่ ไม่ได้แกล้งเอาประชาชนมายืนชี้ ให้ท่านมาดูเอง ถนนเป็นหลุมลึก รถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตร ทั้งยางพารา ก็สัญจรผ่านไม่ได้ ยังดีที่เด็กนักเรียนปิดเทอมอยู่
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์