Skip to main content
sharethis

เมื่อวันที่ 22 - 23 ต.ค.57 ณ เทศบาลตำบลคำบ่อ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมเครือข่ายไทบ้านผู้ไร้สิทธิสกลนคร จัดเวทีเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิจัดการทรัพยากรในชุมชนและสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยมีชาวบ้านดานเม็ก ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ บ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา บ้านโนนเจริญ ต.กกปลาซิว อ.ภูพาน จ.สกลนคร รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า 60 คน

นายสมนึก ตุ้มสุภาพ ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า จากปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ ปัญหาดังกล่าวถูกสั่งสมมายาวนานจนกลายมาเป็นรากเหง้าแห่งปัญหาทางสังคม ทั้งนี้หากพิจารณาตามสภาพปัญหาก็อาจแตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่น แต่ประเด็นที่ควรพิจารณาในหลักธรรมชาติว่าด้วย สิทธิมนุษย์ มักไม่ถูกอธิบายให้เป็นไปในทางธรรมชาติของชุมชนในท้องถิ่น หรือไม่อาจสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงในระบบวิถีชุมชน โดยมักถูกอธิบายแยกส่วนว่าสิทธิเกิดขึ้นได้จากผู้มีอำนาจ จากผู้ปกครองเป็นผู้กำหนดสถานะแห่งสิทธิ เสมือนกลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือชาวบ้านถูกกำหนดว่าไม่มีสถานภาพพอที่จะสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้

 ผ.อ.ศูนย์ ฯ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า องค์ประกอบที่สำคัญ คือการสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อเติมเต็มความเป็นธรรมให้แก่สังคม ทางศูนย์ฯ จึงร่วมกับองค์กรชาวบ้านจัดเวทีเรียนรู้เรื่องสิทธิที่ทุกคนต้องมีความเข้าใจในสิทธิโดยธรรมชาติของตนและชุมชนถิ่นฐาน พร้อมกับเติมเต็มกระบวนการเรียนรู้กฎหมาย รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการทางชั้นศาล ด้วยว่าชาวบ้านในพื้นที่ มีข้อพิพาทในเรื่องที่ดินทำกินกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในขณะนี้ชาวบ้านก็ยังถูกดำเนินคดี

ด้านนายถนอมศักดิ์ ระวาดชัย ทนายความประจำศูนย์ศึกษาและพัฒนานักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า สถานการณ์ชาวบ้านด่านเม็ก อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูพาน บ้านจัดระเบียบ ต.หลุบเลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร มีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงชมภูพาน ดงกระเฌอ แม้ข้อเท็จจริงจะปรากฏว่าชุมชนได้ตั้งถิ่นฐานมาก่อนและมีการจัดการทรัพยากรอย่างยังยืน ตลอดมาก็ตาม แต่ยังถูกหน่วยงานของรัฐใช้มาตรการทางกฎหมาย มาดำเนินคดีพี่น้องชาวบ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านถูกดำเนินคดีไปแล้วกว่า 40 ราย และยังอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวนอีกเป็นจำนวนมาก

“ อีกทั้งยังถูกหน่วยงานของรัฐ ซึ่งอาศัยอำนาจตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คสช.ที่ 64/57 มีคำสั่งให้ตรวจยึดพื้นที่ ไล่รื้อ และข่มขู่คุกคามชาวบ้านไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์และเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในขณะนี้ กรณีปัญหาที่พิพาทดังกล่าวเริ่มหนักหน่วง ดังนั้น จากปัญหาดังกล่าว ทางศูนย์ ฯ จึงได้จัดเวทีเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิจัดการทรัพยากรในชุมชนและสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ร่วมกับชาวบ้าน และเป็นการสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อร่วมกันทางออกทาง และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยังยืน โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน และท้องถิ่น” ทนายประจำศูนย์กล่าว

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net