พล.อ.ประยุทธ์เยือนกัมพูชา - ภริยาเยี่ยมศูนย์การสอนภาษาไทย

พล.อ.ประยุทธ์ - ฮุน เซน ลงนามความเข้าใจ 3 ฉบับ หวังร่วมมือเศรษฐกิจ พัฒนาชายแดน ด้านภริยา พล.อ.ประยุทธ์ ชมศูนย์การสอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ และย้ำว่ารู้ภาษาไทยจะมีโอกาสทั้งเรียนต่อและทำงาน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของไทย และฮุน เซน นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 (ที่มา: เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล)

 ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ประยุทธ์เยือนกัมพูชา ลงนามความเข้าใจ 3 ฉบับ หวังร่วมมือชายแดน-เศรษฐกิจการลงทุน

30 ต.ค. 2557 - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่า อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ซึ่งร่วมเดินทางไปรายงานภารกิจนายกรัฐมนตรี รายงานจากราชอาณาจักรกัมพูชาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าพบและหารือข้อราชการเต็มคณะ กับ ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ขอบคุณที่กัมพูชาเข้าใจและสนับสนุนรัฐบาลต่อสถานการณ์การเมืองไทย โดยเห็นว่า ความสัมพันธ์กำลังพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมาก ซึ่งไทยประสงค์ที่จะเห็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและความเชื่อมโยงระหว่างกัน (connectivity) รวมถึงส่งเสริมสายสัมพันธ์ของประชาชนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีเป็นพื้นฐานที่มั่นคงในอนาคต พร้อมเสนอให้มีการจัดการประชุมระดับผู้นำประจำปีอย่างไม่เป็นทางการ (Annual Leaders’ Retreat) และใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม (JCBD) ไทย-กัมพูชา ซึ่งไทยพร้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 2 ที่เสนอให้จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม

ขณะที่ด้านเศรษฐกิจ ได้เน้นย้ำความร่วมมือเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ที่ไทยมุ่งผลักดันให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนที่ติดกับกัมพูชาที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดตราด และเสนอให้ตั้งคณะทำงานภายใต้กลไก JCBD ตลอดจนการพิจารณาปรับปรุงระบบการสัญจรข้ามแดนให้สะดวกรวดเร็ว ส่วนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม รวมถึงหารือเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรที่บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท ซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบรายละเอียด และโครงการสร้างสะพานรถไฟไทย-กัมพูชา เพื่อเชื่อมต่อบ้านคลองลึก – ปอยเปต

ส่วนการค้าการลงทุนนั้น กัมพูชานับเป็นจุดหมายสำคัญของนักธุรกิจไทย ทั้งในแง่การเป็นตลาดสินค้า และแหล่งลงทุน จึงขอให้มีการเร่งขจัดอุปสรรคต่อความร่วมมือ ส่วนการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลิตผลการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นความริเริ่มระหว่างการหารือกันที่นครมิลานนั้น ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เกิดการหารือในระดับคณะทำงาน นอกจากนี้ ยังหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว สกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบตัดไม้

นายกรัฐมนตรี กล่าวขอบคุณกัมพูชา ที่ส่งทีมเคลื่อนที่มาพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวกัมพูชาในไทย ขณะที่โครงการเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไทยยืนยันความร่วมมือ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำว่า จะต้องแก้ปัญหาผ่านการเจรจา ไม่ให้ปัญหาที่คั่งค้างเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ เน้นการสร้างความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

ภายหลังการหารือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ 3 ฉบับ จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยคณะ เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ณ พระบรมมหาราชวัง และช่วงค่ำ นายกรัฐมนตรีกัมพูชาและภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี

 

ภริยา พล.อ.ประยุทธ์ เยี่ยมชมศูนย์การสอนภาษาไทยในพนมเปญ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานด้วยว่า รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยภริยานายกรัฐมนตรีกัมพูชา เดินทางเยี่ยมชมศูนย์การสอนภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญ พร้อมรับฟังรายงานความเป็นมาของศูนย์การสอนภาษาไทย

โดยภริยานายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีที่ภาษาไทยเป็นที่นิยมของนักศึกษา และขอบคุณรัฐบาลกัมพูชา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ผลักดันให้มีการเปิดภาควิชาภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาของประเทศในอาเซียนภาษาแรก ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพนมเปญ ซึ่งการเรียนรู้ภาษาไทยจะช่วยให้มีโอกาสในการศึกษาต่อและการทำงาน ขณะเดียวกัน ประเทศไทยให้ความสำคัญกับภาษากัมพูชา ในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทั้งในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ชายแดนที่ติดต่อกับกัมพูชา นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม และเพิ่มพูนความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายความสัมพันธ์ หรือการฑูตภาคประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ทั้งนี้ หลังการเยี่ยมชมแล้ว ภริยานายกรัฐมนตรี มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์การสอนภาษาไทย โดยมีผู้แทนนักศึกษา กล่าวขอบคุณภริยานายกรัฐมนตรี เป็นภาษาไทย จากนั้นภริยานายกรัฐมนตรี เดินทางออกจากโรงแรมที่พัก ไปยังพระราชวังเขมรินทร์ เพื่อเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ร่วมกับนายกรัฐมนตรี

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์