ข้อเสนอ "อภิรัฐมนตรี" ไม่ใช่ข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้า

กรณีที่มีข้อเสนอตั้ง "อภิรัฐมนตรี" อยู่เหนือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ เป็น "รัฏฐาภิบาล" ชี้ขาดเมื่อ 3 อำนาจขัดแย้งกันนั้น พบว่าไม่ใช่ข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้า แต่เป็นข้อเสนอของนักวิชาการ ม.รังสิต 'สุรพล ศรีวิทยา' ที่นำเสนอในกลุ่มย่อยของการประชุมวิชาการประจำปีของสถาบันพระปกเกล้า

8 พ.ย. 2557 - กรณีที่ในวงเสวนาของการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 16 ประจำปี 2557 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 6-8 พ.ย. ที่โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ มีนักวิชาการผู้หนึ่งเสนอตั้ง "อภิรัฐมนตรี" เป็นอีกดุลอำนาจ นอกเหนือจากฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการนั้น ตามที่มีการนำเสนอในมติชนออนไลน์ นั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่า ข้อเสนอดังกล่าว เป็นการนำเสนอเมื่อวันที่ 7 พ.ย. ในการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1 เรื่อง การสร้างดุลยภาพในระบบโครงสร้างอำนาจรัฐ โดยมีผู้นำเสนอบทความหลายราย และหนึ่งในผู้นำเสนอบทความคือ สุรพล ศรีวิทยา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้นำเสนอหัวข้อ "การปฎิรูปโครงสร้างดุลอำนาจรัฐในระบอบประชาธิปไตยไทยภายใต้กรอบอำนาจ จตุอธิปัตย์"ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

โดยสุรพลมีข้อเสนอให้มีอภิรัฐมนตรีให้เป็นอีกดุลอำนาจหนึ่ง นอกเหนือจากอำนาจอธิปไตย 3 ฝ่าย คือฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ โดยเสนอให้ อภิรัฐมนตรีมีอำนาจมากที่สุดในฐานะ "รัฏฐาภิบาล" เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเมื่อ 3 อำนาจอธิปไตยมีความขัดแย้งกัน อภิรัฐมนตรี จะเป็นผู้มีอำนาจชี้ขาด

หลังจากนั้น ปณิธาน วัฒนายากร ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการอภิปรายและสรุปการประชุมกลุ่มย่อยดังกล่าว ต่อมาได้มานำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยในการประชุมวันที่ 8 พ.ย. ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ไม่ใช่ข้อเสนอจากสถาบันพระปกเกล้าแต่อย่างใด

เคยเสนอ "ประชาภิวัฒน์เพื่อปฏิรูประเทศไทยโดยสันติวิธี"

อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2556 กรุงเทพธุรกิจ เคยเผยแพร่จดหมายเปิดผนึกของสุรพล หัวข้อ "ประชาภิวัฒน์เพื่อปฏิรูปประเทศไทยโดยสันติวิธี" เสนอให้พรรคการเมืองทุกพรรคไม่ลงเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 และให้ร่วมมือกับ กปปส. หาผู้สมัครเลือกตั้งคนกลางจากกลุ่มอาชีพ ไม่สังกัดพรรคการเมือง จำนวน 800 คน เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศเลือกเป็นสมาชิก "สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย" จำนวน 400 คน เพื่อทำการปฏิรูปประเทศในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านที่เรียกว่า "การอภิวัฒน์โดยสันติของประชาชน"

โดยให้สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย "เลือกตั้งคัดสรร" สมาชิก "สภาประชามนตรี" จำนวน 99 คน ร่างรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และให้สภาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยเลือกตั้งคัดสรร "นายกรัฐมนตรีเฉพาะกาล" และ "คณะรัฐมนตรีเฉพาะกาล" เป็นคนกลางอิสระไม่สังกัดพรรคการเมือง ปฏิรูปประเทศไทยให้เสร็จสมบูรณ์ในระยะเวลาที่กำหนด

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์