ทหารสกัดชาวบ้านชูปฏิรูปที่ดินห้ามเดินเข้ากรุง-จับทันทีที่ก้าวเท้ารณรงค์

ชาวบ้านหลายเครือข่ายเริ่ม "เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย" จากเชียงใหม่มุ่งเข้า กทม. ชูปฏิรูปที่ดิน-ล้มแผนแม่บทป่าไม้ที่ขัดขวางคนอยู่กับป่า ทหาร มทบ.33 สกัดตั้งแต่หน้าวัดสวนดอกระบุขัดกฎอัยการศึก พร้อมจับชาวบ้าน 4 คนรวม "ประภาส ปิ่นตบแต่ง" หลังก้าวเท้าจากวัดไม่ถึง 50 เมตร ก่อนยอมปล่อยตัว ล่าสุดขอเจรจาให้ 'ม.ล.ปนัดดา-พล.อ.ดาวพงศ์' มาพูดคุย

9 พ.ย. 2557 - เฟซบุ๊คเพจ "พลิกฟื้นผืนดินไทย" รายงานว่า ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 33 (มทบ.33) ได้ห้ามไม่ให้สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ และกลุ่มประชาสังคมต่างๆ ทำกิจกรรม "เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย" โดยระบุว่าขัดต่อกฎอัยการศึก และช่วงบ่ายทหารได้การจับกุมผู้พยายามเดินรณรงค์ ก่อนมีการเจรจาให้ปล่อยตัว

สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนืออ่านคำประกาศเจตนารมณ์ "เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย" ที่วัดสวนดอก ก่อนเริ่มการเดินรณรงค์ (ที่มาของภาพ: เพจพลิกฟื้นผืนดินไทย)

นาทีจับกุม "ประภาส ปิ่นตบแต่ง" และชาวบ้าน 4 คน ที่เดินรณรงค์ "เดิน ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย" จากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพมหานคร (ที่มาของภาพ: เพจพลิกฟื้นผืนดินไทย)

สำหรับการรณรงค์ดังกล่าววางแผนที่จะเดินเท้าจาก จ.เชียงใหม่ มุ่งสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์ให้มีการปฏิรูปที่ดิน ให้ยกเลิกคำสั่ง คสช. 64/2557 และ แผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เนื่องจากภายใต้แผนแม่บทดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับเกษตรและผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกิน หรือมีกรณีพิพาทที่ดินกับรัฐ โดยเฉพาะการกวาดจับชาวบ้านซึ่งที่ดินถูกประกาศให้เป็นพื้นที่ป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ

ทั้งนี้ในช่วงเช้ากลุ่มดังกล่าวได้ไปสักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ปากทางขึ้นดอยสุเทพ อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการจัดงาน 70 ปีครูบาศรีวิชัย และมีเจ้าหน้าที่ทหารมาวางกำลัง ผู้เดินรณรงค์จึงมาได้รวมกันอยู่ภายในวัดสวนดอก ถ.สุเทพ แต่เจ้าหน้าที่ทหารสังกัด มทบ.33 ก็ตามมาควบคุมสถานการณ์

และเมื่อมารวมกันที่วัดสวนดอก ประภาส ปิ่นตบแต่ง นักวิชาการรัฐศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวปาฐกถาหัวข้อ "30 ปี แห่งความล้มเหลวการปฏิรูปที่ดินไทย จากนั้นในช่วงเที่ยงมีการเจรจาระหว่างทหารกับผู้จัดการเดินรณรงค์ โดย พ.อ.จิราวัฒน์ จุฬากุล เสนาธิการ มทบ.33 เจรจาขอให้กลุ่มเดินรณรงค์ดังกล่าวยุติกิจกรรม

ต่อมาเวลา 13.00 น. นายดิเรก กองเงิน นำอาสาสมัครชุดแรกรวม 5 คน เดินเท้าออกจากวัดสวนดอก แต่ทหารสกัดตั้งแต่ประตูวัดสวนดอก ต่อมาอีก 10 นาที ประภาส ปิ่นตบแต่ง และอาสาสมัครรวม 4 คน เดินเท้าออกจากวัดสวนดอกเช่นกัน และถูกทหารจับกุมทันที

ทั้งนี้ในเวลา 13.30 น. มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุม และมีการเจรจาระหว่างทหารกับกลุ่มเดินรณรงค์ภายในวัดสวนดอก และมีข้อเสนอให้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ดาวพงศ์ รัตนสุวรรณ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเจรจาที่เชียงใหม่ เพื่อทบทวนยกเลิกแผนบทป่าไม้ ที่ส่งผลกระทบทำให้คนไม่สามารถอยู่ร่วมกับป่า

ทั้งนี้ในแถลงการณ์ของสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือระบุด้วยว่า "กว่า 53 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายการบริหารประเทศที่เต็มด้วยการเอื้อประโยชน์ให้แก่นักการเมือง ชนชั้นนำ ผู้มีอำนาจรัฐ ได้สร้างความเหลื่อมล้ำทางสังคม และความไม่เป็นธรรมในจัดสรรทรัพยากรให้ประชาชนทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะนโยบายการจัดการที่ดินที่ผู้มีอำนาจส่วนน้อยสามารถเข้าถึงการถือครองที่ดินอย่างเสรี กีดกันคนยากจนคนส่วนใหญ่ของชาติไม่สามารถเข้าถึงการครองที่ดินได้ กลายเป็นผู้ไม่มีความมั่นคงที่ดิน คนจน ผู้ยากไร้ ไม่มีที่ทำกินเพียงพอ"

"ภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาคุมอำนาจการปกครองนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่สภาวะปกติสุข ตลอดจนเพื่อเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอื่นๆ เพื่อให้เกิดความชอบธรรมกับทุกฝ่ายนั้น เครือข่ายประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาของรัฐ รวมทั้ง สกน.ได้ยื่นหนังสือเพื่อให้คณะ คสช. และรัฐบาล ผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบัน เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ แต่การแก้ปัญหาไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร ขณะเดียวกัน แผนแม่บทป่าไม้ของ คสช.ได้สร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากให้คนที่อยู่ในเขตป่าในพื้นที่ภาคเหนือจนไม่สามารถดำรงชีพอย่างปกติสุขได้ สกน.ในนามของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการที่ดินของรัฐ เราขอประกาศเดินเท้าทางไกลรณรงค์ “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลในปัจจุบัน เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนในพื้นที่ ทบทวนแผนแม่บทป่าไม้ ออกกฎหมายปฎิรูปที่ดินเพื่อคนจน 4 ฉบับโดยเร็ว" ตอนหนึ่งของแถลงการณ์ สกน. ระบุ

สำหรับกิจกรรม “ก้าว แลก เพื่อการปฏิรูปที่ดินไทย” สกน. ยังมีเป้าหมาย “หยุด 1+4” ได้แก่ หยุดแผนแม่บทป่าไม้ฯ และสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ร่าง พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรในรูปแบบโฉนดชุมชน และร่าง พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์