สุภิญญา ชวนสังคมจับตา กสทช. ผ่านงบพีอาร์ทีวีดิจิตอล 63.5 ล้าน

11 พ.ย. 2557 สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (พุธที่ 12 พ.ย. 57) ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 มีวาระการประชุมน่าจับตา ได้แก่ TOR โครงการจัดจ้างผู้ผลิตและจัดการดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่สื่อ และกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล วงเงิน 63,500,000 บาท แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (กลางปี) ภายใต้กรอบวงเงินจัดสรรอนุมัติต้นปี ด้านสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ประจำปี 2557 และวาระความคืบหน้าผลการแจกคูปองเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวี และแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค

สุภิญญา กล่าวว่า เมื่อการประชุมบอร์ด กสท. วันจันทร์ (10 พ.ย.) ที่ผ่านมา มีมติให้สำนักงานตรวจสอบปัญหากล่องลมและการจำหน่ายสติ๊กเกอร์ และรายงานผลปัญหาการส่งคูปองทุกวันจันทร์เช้าในที่ประชุม กสท. ทุกสัปดาห์ เพื่อการกำกับดูแลอีกทาง

สุภิญญา กล่าวว่า ในการประชุมบอร์ด กสทช. ครั้งนี้ หากพิจารณาผ่านงบการประชาสัมพันธ์ดิจิตอลทีวี 63.5 ล้านบาทแล้ว ยังมีข้อควรระวังเรื่องการสรรหาบริษัทเอกชนที่จะมาดำเนินการโดยการประมูล ที่ต้องมีความโปร่งใสและมีฝีมือจริงๆ ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกปิดจุดอ่อนที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าใจอย่างรอบด้านและเชิงลึก หวังว่าบริษัทที่ได้เข้ามาดำเนินการจะใช้งบประมาณให้เกิดคุณภาพและประโยชน์สูงสุด และไม่ควรเป็นบริษัทที่ได้รับงานประมูลของ กสทช. ตลอด อย่างไรฝากสังคมช่วยจับตาต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กำลังช่วยตรวจสอบและระวังเรื่องนี้รวมถึงเรื่องอื่นๆ เช่นเดียวกัน

ส่วนวาระอื่นๆ น่าจับตา ได้แก่ สำนักงานเตรียมเสนอแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือน การปรับฐานเงินเดือน และการกำหนดเงินประจำตำแหน่งของพนักงานและลูกจ้าง วาระร่างระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนของพนักงานและลูกจ้าง วาระร่างระเบียบฯ ว่าด้วยค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (ฉบับ 3) และวาระการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์