แสนUp! ต่อเดือน เงินประจำตำแหน่ง+เงินเพิ่ม ‘คสช.-สปช.-สนช.’

ดูภาพขนาดใหญ่

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญบางตำแหน่ง พ.ศ.2557 รวม 11 มาตรา ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดยกำหนดเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ

โดยหัวหน้า คสช.และประธาน สนช.ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 75,590 บาท/เดือน และได้เงินเพิ่ม 50,000 บาท/เดือน ขณะที่ คสช. และประธาน สปช.ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 74,420 บาท/เดือน และได้รับเงินเพิ่ม 45,500 บาท/เดือน นอกจากนี้รองประธาน สนช.และรองประธาน สปช.ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 73,240 บาท/เดือน และได้รับเงินเพิ่ม 42,500 บาท/เดือน ส่วนสมาชิก สนช.และสมาชิก สปช.ได้รับเงินประจำตำแหน่ง 71,230 บาท/เดือน และได้รับเงินเพิ่ม 42,330 บาท/เดือน

นอกจากนี้ได้กำหนดเบี้ยประชุมให้ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้รับ 9,000 บาท/ครั้ง ส่วนกรรมาธิการยกร่างฯ ได้รับ 6,000 บาท/ครั้ง ขณะที่กรรมาธิการ สปช. และกรรมาธิการ สนช.ได้รับ 1,500 บาท/ครั้ง สำหรับอนุกรรมาธิการยกร่างฯ อนุกรรมาธิการ สปช. และอนุกรรมาธิการ สนช.ได้รับ 800 บาท/ครั้ง กำหนดสิทธิให้สมาชิกสปช. สนช.และกรรมาธิการ ได้รับค่าพาหนะเช่นเดียวกับ ส.ส. และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัดและต่างประเทศ ตามภาระหน้าที่ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าผู้ดำรงตำแหน่งใน คสช. สนช.และ สปช. หลายรายยังดำรงตำแหน่งในฐานข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมไปถึงพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่มีเงินเดือนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งต่างจาก ส.ส. ตามรัฐธรรมนูญ 50 นั้นจะห้ามดำรงตำแหน่งซ้ำซ้อนดังกล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์