สปสช.อบรมเยาวชน ทำความเข้าใจชุมชนเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

12 พ.ย.2557 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นพ.วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ได้ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านสุขภาพที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมา อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางจิตใจ เช่น โรคจิตเภท โรควิตกกังวล โรคเครียด นอกจากนี้ยังมีโรคจากการทำงาน โรคจากปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อคนในทุกช่วงวัย แต่มีแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น สปสช.จึงได้เดินหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ควบคู่กับการรักษาพยาบาล โดยเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่างๆ ในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดภาวะความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินนโยบายส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีการสร้างเครือข่ายเพื่อกระจายองค์ความรู้สู่ชุมชน โดยกลุ่มเยาวชน โดยเฉพาะนักศึกษาที่ศึกษาด้านสุขภาพ อาทิ นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาพยาบาล ที่กระจายศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ นับเป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนในเรื่องนี้ ที่นอกจากสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของตนเองและครอบครัวแล้ว ยังสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆ สู่ชุมชนได้

นพ.วีระวัฒน์ กล่าวต่อว่า ไม่เพียงแต่งานด้านส่งเสริมและป้องกันโรคเท่านั้น กลุ่มเยาวชนและนักศึกษายังเป็นเครือข่ายสำคัญมีบทบาทสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ทั้งยังช่วยให้ประชาชนรับทราบและใช้สิทธิการรักษาพยาบาลได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดการเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึง

นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ (สปสช.เขต 3 นครสวรรค์) กล่าวว่า จากนโยบายดังกล่าว สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดทำ “โครงการเครือข่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเป็นการจัดอบรมแกนนำเยาวชนและนักศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ และมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญคือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเอง และสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งยังเป็นแกนนำสำคัญในการถ่ายทอดการสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้อย่างถูกต้องa

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์