ไทยพีบีเอสย้ำรักษาอิสระกองบรรณาธิการ วอนหยุดคุกคามสื่อ

ไทยพีบีเอสออกแถลงการณ์เดินหน้าทำรายการ 'เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป' ต่อ ระบุรักษาอิสระของกองบรรณาธิการเพื่อ ปกป้องเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารอย่างรอบด้านของประชาชน เรียกร้องให้ยุติการแทรกแซงและคุกคามต่อการทำหน้าทีสื่อมวลชน
        
15 พ.ย. 2557 สำนักข่าวไทยพีบีเอส องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ระบุว่าตามทีคณะกรรมการนโยบาย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้แถลงการณ์ยืนยันรักษาความเป็นอิสระในการทำหน้าทีของบุคลากรของสำนักข่าว พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ เวทีสาธารณะ "เสียงประชาชนที่ต้องฟังก่อนปฏิรูป" ตามหลักวิชาชีพและเจตนารมณ์สื่อสาธารณะของไทยพีบีเอส ไปแล้วนั้น
          
สำนักข่าวไทยพีบีเอส กังวลต่อสถานการณ์การแทรกแซงจนถึงขั้น กระทบต่อการทำงานของพิธีกร เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมือง ณ ปัจจุบัน ที่การปฏิรูปประเทศมีความสำคัญและถูกคาดหวังว่าจะเดินหน้าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เราตระหนักว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อที่ทำงานภายใต้พันธกิจ “องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย” หรือ ThaiPBS ต้องคงไว้ซึ่งเสรีภาพ และมีความรับผิดชอบต่อประชาชน โดยการนำเสนอข่าวจะต้องเป็นไปอย่างอิสระ ปราศจากการแทรกแซงใดๆ
          
สำนักข่าวไทยพีบีเอส ขอยืนยันแนวทางการทำงานดังนี้ 
 
1. เราจะพยายามจนถึงทีสุดในการรักษาไว้ซึ่ง ความเป็นอิสระของกองบรรณาธิการเพื่อ ปกป้องเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารอย่างรอบด้านของประชาชน 
 
2. ในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศที่มีความสำคัญต่อสังคมไทย เราตระหนักดีถึงบทบาทของสื่อที่จะต้องทำหน้าที่เปิดพื้นที่รับฟัง และสื่อสารความคิดเห็นที่หลากหลายของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกภาคส่วน เพื่อให้การปฏิรูปประเทศ ซึ่ง เป็นเรื่องสำคัญยังดำเนินไปอย่างยั่งยืน
          
3.เราขอเรียกร้องให้ยุติการแทรกแซงและคุกคามต่อการทำหน้าทีสื่อมวลชน ขอให้เชื่อมั่นว่า สื่อมวลชนมีความปรารถนาดีต่อประเทศชาติ และจะยืนหยัดทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ ด้วยความกล้าหาญทางจริยธรรมอย่างเป็นอิสระ ภายใต้หลักการเสรีภาพ และความรับผิดชอบ
 

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์