พล.อ.ดาว์พงษ์ รับทราบปัญหาที่ดิน-ป่าไม้ รับปากจะส่งต่อ พล.อ.ประยุทธ์

"พีมูฟ" ประชุมกับหน่วยงานภาครัฐ เสนอให้ยุติ แผนแม่บทฯ และคำสั่ง คสช.ที่ 64/57 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รับทราบปัญหา จะนำเรื่องไปแจ้งต่อนายกรัฐมนตรี แต่ใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดี ส่วนการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ชาวบ้านระบุหากภาครัฐขาดการสานต่อจะ “เดิน ก้าว แลก” ต่อไป

18 พ.ย. 2557 – เมื่อเวลา 10.30 น. วานนี้ (17 พ.ย.) ที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนองค์กรภาคประชาชน ได้แก่ นามขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) อาทิ สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฎิรูปสังคมและการเมือง (คปสม.) เครือข่ายปฎิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด (คปบ.) และ เครือข่ายปฎิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) กว่า 30 คน เข้าร่วมประชุมหารือ กับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมพร้อมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้แก้ไขปัญหาจากที่ประชาชนได้รับผลกระทบตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 64/2557 เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และเรื่องแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ที่ถูกจัดทำขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาของภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อให้ภาครัฐเร่งพิจารณาดำเนินการตามที่ได้มีการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาลกับ ขปส. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและเห็นชอบในกรณีเร่งด่วนว่า ให้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเป็นการต่อไป รวมทั้งตามผลการเจรจาเมื่อวันที่ 13 พ.ย. ที่ได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ เดิน ก้าว แลก เพื่อปฏิรูปที่ดินไทย ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านั้น (อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง)

ในการประชุมล่าสุดกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในห้องประชุมว่า ตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายแผนแม่บทป่าไม้ และคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 ได้นำเสนอสรุปผลกระทบ และยื่นเอกสารข้อร้องเรียนต่างๆ ต่อพลเอก ดาว์พงษ์ ทั้งจากในพื้นที่ภาคอีสาน เหนือ และภาคใต้ รวมกว่า 21 พื้นที่ โดยมีข้อรียกร้องเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ดังนี้

1.ให้ยุติแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนไว้ก่อน และดำเนินการทบทวน โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในช่วงที่ผ่านมา

2.ให้ประสานที่เกี่ยวข้องร่วมกับภาคประชาชน ร่วมกำหนดหลักเกณฑ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิข้อเท็จจริงในแต่ละพื้นที่ และสร้างกลไกร่วมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3.ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 เรื่องเพิ่มเติมหน่วยงานสำหรับการปราบปราม และหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ทั้งนี้ การกระทำใดๆต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทำกิน ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้นๆ

 

พล..ดาว์พงษ์ ยืนยันใครทำผิดก็ถูกลงโทษ ความช่วยเหลือมนุษยธรรมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

อนึ่งในรายงานของประชาธรรม พล.อ.ดาว์พงษ์ ยืนยันในที่ประชุมว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างรอยต่อของคำสั่งฉบับที่ 64 และ 66 เป็นความไม่เข้าใจในบางประเด็นซึ่งต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน ส่วนเรื่องร้องเรียน 21 เรื่องก็ขอทำหน้าที่เป็นศูนย์ดำรงธรรมก็จะนำกลับไปตั้งทีมงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในกรณีที่ชาวบ้านกระทำผิด แล้วยอมรับว่ากระทำผิดแล้วก็จะดูถึงกระบวนการช่วยเหลือในทางที่ถูกต้อง ไม่ใช่ช่วยเหลือทางคดีทำผิดให้เป็นถูก คนไหนเป็นรายย่อย คนไหนอยู่ในขบวนการ ชาวบ้านก็เห็นดีด้วยที่จะมีการแยกแยะกลุ่มอิทธิพลจากชาวบ้าน ซึ่งก็ขอให้มีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ คือในแง่กฎหมายทุกคนที่ทำผิดก็ถูกลงโทษในระดับเดียวกัน แต่ในด้านการดูแลทางสังคมจิตวิทยา หรือด้านมนุษยธรรมนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ต้องมีการแยกแยะออกมาก่อน

ส่วนเรื่องแผนแม่บทป่าไม้ พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า ทุกฝ่ายก็เห็นว่ามันมีข้อดี เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่เกิดแผนปฏิบัติการ ซึ่งตรงนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในแต่ละระดับ เพื่อให้เข้าใจตรงกันส่วนแผนแม่บทป่าไม้ก็ยังเดินหน้าปฏิบัติการได้อยู่ ประเด็นเรื่องการทบทวนมันจะเร็วไปหรือไม่ เพราะมันเพิ่งออกมาใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 มันยังไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติเลย อย่าไปใช้คำว่าปรับปรุงเลย มันยังไม่ถึงขั้นนั้น

 

ชาวบ้านย้ำหากผลเจรจาไม่ได้นำไปสู่การแก้ปัญหา ทุกภาคจะ “เดิน ก้าว แลก” ต่อไป

ด้านบรรยากาศภายนอกห้องประชุมเจรจามีตัวแทนประชาชนจากทุกภาคมาร่วมให้กำลังใจและติดตามรับผลการเจรจา อยู่บริเวณสนามหญ้าด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลายร้อยคน ท่ามกลางการวางกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจากเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ

กระทั่งเวลาประมาณ 14.00 น. ภายหลังสิ้นสุดการประชุม พล.อ.ดาว์พงษ์ ได้เดินลงมาพูดคุยกับประชาชน ที่อยู่บริเวณสนามหญ้าหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยย้ำว่า ได้รับทราบปัญหาดังกล่าวแล้ว และพร้อมจะเดินหน้าต่อ โดยจะนำเรื่องราวปัญหาที่ได้รับไปแจ้งต่อนายกรัฐมนตรี ให้รับทราบและพิจารณา

หลังจากนั้นตัวแทนชาวบ้านที่อยู่ด้านนอกศูนย์ราชการ ได้อ่านแถลงการณ์ย้ำว่า การเริ่มเดินรณรงค์และการประชุมเจรจากับตัวแทนรัฐบาลที่ผ่านมา ยังไม่ใช่บทสรุปหรือเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแต่อย่างไร เพราะหากการเจรจากับรัฐบาล ไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม ฉะนั้น กิจกรรม “เดิน ก้าว แลก” จะมีการดำเนินต่อไปอย่างแน่นอน ตามที่ตัวแทนสหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ได้เริ่มจัดกิจกรรมที่ลานครูบาศรีวิชัย และวัดสวนดอก จ.เชียงใหม่ ไปเมื่อ 13 พ.ย. 57 ที่ผ่านมา และจะมีประชาชนจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมเดินพร้อมกัน เพราะหากปัญหาความเดือดร้อนของคนจนที่ได้รับผลกระทบจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่มีการสนองตอบเป็นที่ชัดเจน ก็ต้องมีทางเลือกเดียว คือใช้เท้าเดินก้าวแลกในการต่อสู้ต่อไป เพื่อให้การปฎิรูปที่ดิน ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้อง เป็นธรรม

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์