เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ แถลงเรียกร้องยุติกระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอ

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพวอนยุติการกระทำต่อเป้าหมายอ่อนแอ หลังเกิดเหตุยิงชาวพุทธในชายแดนใต้ต่อเนื่อง เรียกร้องป้องกันการถูกแก้แค้นหลังการปราบปรามของเจ้าหน้าที่ เสนอแนวทางอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ร่วมวงพูดคุยสันติสุข

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ (BUDDHISTS NETWORK FOR PEACE : B4P) ซึ่งเป็นเครือข่ายของชาวพุทธในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2557 เรียกร้องให้ยุติการกระทำต่อเป้าหมายที่อ่อนแอ อันเนื่องมาจากกรณีคนร้ายยิงไทยพุทธเสียชีวิต 3 ราย และผู้ชาย 1 ราย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

แถลงการณ์ระบุว่า เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีความสูญเสียของครอบครัวผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์ดังกล่าว ได้แก่ เหตุการณ์ยิงนางอิศรา ชัยฤทธิ์โชค อาชีพครู อายุ 53 ปี ที่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นางสิริรัตน์ แซ่ชั้น อายุ 32 ปี กับนางสาริณี แซ่ท่อง อายุ 54 ปี ที่ อ.ธารโต จ.ยะลา และนายนรพล แสงมณี อายุ 26 ปี ที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส และเหตุยิงนายจรูญ ศรีจันทร์ อายุ 62 ปี เสียชีวิต และนางเตือนใจ บุญเกลี้ยง อายุ 48 ปี บาดเจ็บสาหัส ที่ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

แถลงการณ์ระบุต่อไปว่า การสังหารผู้หญิงและผู้บริสุทธิ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธเป็นการกระทำไร้มนุษยธรรมที่อุกอาจรุนแรง และนำพามาซึ่งความโกรธแค้นชิงชังของประชาชนที่อยู่ในสังคม ทางเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพได้มีการประชุม เพื่อเสนอข้อเรียกร้องของสมาชิกรวม 13 ข้อ ดังนี้

1.ขอให้แก้ไขเรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของชาวไทยพุทธ เช่น การลักลอบกรีดยาง การเผาบ้าน การข่มขู่ขับไล่ชาวไทยพุทธ เป็นต้น

2.ขอให้ควบคุมการใช้เครื่องแบบทหาร ชุดเจ้าหน้าที่เป็นการทั่วไปเพราะทำให้ไม่สามารถแยกแยะว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ฯ หรือใครเป็นประชาชน หรือผู้แอบอ้าง รวมทั้งการควบคุมการขายชุดและอุปกรณ์ของตำรวจทหารเป็นการทั่วไปตามท้องตลาด

3.ให้ควบคุมการใช้และการตรวจสอบควบคุมอาวุธสงครามตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

4.ขอให้มีนโยบายส่งเสริมการดำรงอยู่ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เช่นการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจ บางพื้นที่ไม่มีพระ บางพื้นที่มีวัดไม่มีชาวไทยพุทธ และเรื่องการบวชเรียน เป็นต้น

5.ขอให้ดำเนินมาตรการเมื่อมีการข่มขู่ทำร้ายชีวิตของชาวไทยพุทธที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

7.ขอให้กำหนดมาตรการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบอย่างเด็ดขาดเมื่อทางราชการรู้ข้อมูลอยู่แล้ว (ต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย)

8. ขอให้ยกเลิกการใช้กฎหมายจราจรบางประเภท เช่น การใส่หมวกกันน๊อค เพื่อป้องกันการใส่หมวกกันน๊อคเพื่อปกปิดหน้าตาในการกระทำความผิด

9.ขอให้จัดมาตรการความปลอดภัยต่อคนไทยพุทธในการแก้แค้นหรือตอบโต้การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ เช่น การสังหารคนไทยจำนวน 5 รายหลังเกิดเหตุการณ์ปราบปราม

10.ขอให้กวดขันกับการตรวจจับรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนแดงและรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอย่างเข้มงวด

11.ขอให้กำหนดมาตรการนำคนผิดมาลงโทษให้มีประสิทธิภาพ จับคนผิดมาลงโทษจริงๆ ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม

12.ขอเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มไทยพุทธ และกลุ่มคนทั้งพุทธและมุสลิม ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

13.ขอให้มีคนไทยพุทธในพื้นที่ ร่วมในการพูดคุยสันติสุข

แถลงการณ์ระบุในตอนท้ายว่า การออกแถลงการณ์ครั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย และต้องการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงกับผู้ บริสุทธิ์อีกต่อไป ลงชื่อ เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ BUDDHISTS NETWORK FOR PEACE (B4P) วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

แถลงการณ์

แถลงการณ์ ฉบับที่ 3/2557
เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ
ยุติการกระทำต่อเป้าหมายที่อ่อนแอ

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อกรณีความสูญเสียของครอบครัว ผู้บริสุทธิ์จากเหตุการณ์การยิงชาวไทยพุทธเสียชีวิต ซึ่งเป็นผู้หญิงจำนวน 3 ราย และผู้ชายหนึ่งราย

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
เหตุการณ์ยิงนางอิศรา ชัยฤทธิ์โชค อาชีพครู อายุ 53 ปี ที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
นางสิริรัตน์ แซ่ชั้น อายุ 32 ปี นางสาริณี แซ่ท่องอายุ 54 ปี ที่อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
นายนรพล แสงมณี อายุ 26 ปี ที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557
นายจรูญ ศรีจันทร์ อายุ 62 ปี เสียชีวิต และ นางเตือนใจ บุญเกลี้ยง อายุ 48 ปี บาดเจ็บสาหัส บนถนนใน บ.อัยตืองอ ม.5 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

การสังหารผู้หญิงและผู้บริสุทธิ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งทางอาวุธเป็นการกระทำไร้มนุษยธรรมที่อุกอาจรุนแรง และนำพามาซึ่งความโกรธแค้นชิงชังของประชาชนที่อยู่ในสังคม

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ ได้มีการประชุม เพื่อเสนอข้อเรียกร้องของสมาชิกดังต่อไปนี้

1. ขอให้แก้ไขเรื่องการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินของชาวไทยพุทธ เช่น การลักลอบกรีดยาง การเผาบ้าน การข่มขู่ขับไล่ชาวไทยพุทธ เป็นต้น

2. ขอให้ควบคุมการใช้เครื่องแบบทหาร ชุดเจ้าหน้าที่เป็นการทั่วไปเพราะทำให้ไม่สามารถแยกแยะว่าใครเป็นเจ้าหน้าที่ฯ หรือใครเป็นประชาชน หรือผู้แอบอ้าง รวมทั้งการควบคุมการขายชุดและอุปกรณ์ของตำรวจทหารเป็นการทั่วไปตามท้องตลาด

3. ให้ควบคุมการใช้และการตรวจสอบควบคุมอาวุธสงครามตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

4. ขอให้มีนโยบายส่งเสริมการดำรงอยู่ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ เช่นการส่งเสริมการประกอบศาสนกิจ บางพื้นที่ไม่มีพระ บางพื้นที่มีวัดไม่มีชาวไทยพุทธ และเรื่องการบวชเรียน เป็นต้น

5. ขอให้ดำเนินมาตรการเมื่อมีการข่มขู่ทำร้ายชีวิตของชาวไทยพุทธที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง

7. ขอให้กำหนดมาตรการปราบปรามผู้ก่อความไม่สงบอย่างเด็ดขาดเมื่อทางราชการรู้ข้อมูลอยู่แล้ว (ต้องปฏิบัติการตามกฎหมาย)

8. ขอให้ยกเลิกการใช้กฎหมายจราจรบางประเภท เช่น การใส่หมวกกันน๊อค เพื่อป้องกันการใส่หมวกกันน๊อคเพื่อปกปิดหน้าตาในการกระทำความผิด

9. ขอให้จัดมาตรการความปลอดภัยต่อคนไทยพุทธในการแก้แค้นหรือตอบโต้การปราบปรามของเจ้าหน้าที่ เช่น การสังหารคนไทยจำนวน 5 รายหลังเกิดเหตุการณ์ปราบปราม

10. ขอให้กวดขันกับการตรวจจับรถที่ใช้แผ่นป้ายทะเบียนแดงและรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนอย่างเข้มงวด

11. ขอให้กำหนดมาตรการนำคนผิดมาลงโทษให้มีประสิทธิภาพ จับคนผิดมาลงโทษจริงๆ ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นไทยพุทธหรือมุสลิม

12. ขอเสนอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางรวมกันอย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มไทยพุทธ และกลุ่มคนทั้งพุทธและมุสลิม ที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

13. ขอให้มีคนไทยพุทธในพื้นที่ ร่วมในการพูดคุยสันติสุข

การออกแถลงการณ์ครั้งนี้ เพื่อไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย และต้องการแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงกับผู้ บริสุทธิ์อีกต่อไป

เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ
BUDDHISTS NETWORK FOR PEACE (B4P)
18 พฤศจิกายน 2557

 

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์