พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 รมต.ใหม่ อดีต ส.ส.ปชป.นั่ง รมช.เกษตรฯ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 2 รมต.ใหม่ ‘อำนวย ปะติเส’ อดีต ส.ส.ปชป. 2 สมัย นั่ง รมช.เกษตรฯ ‘วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ’ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง นั่ง รมช.คลัง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2557 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตามประกาศลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2557 นั้น  บัดนี้นายกรัฐมนตรีได้กราบบังคมทูลว่า สมควรแต่งตั้งรัฐมนตรีเพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ.2557 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นายอำนวย ปะติเส เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นปีที่ 69 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดยสำนักข่าวไทย รายงานด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี ว่า จะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) 2 ตำแหน่ง โดยเพิ่ม ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนายอำนวย ปะติเส มาทำหน้าที่ และให้นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เข้ามาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และหลังจากปีใหม่ จะมีการประเมินการทำงานรัฐบาล และพิจารณาว่าจะปรับ ครม.อีกครั้งหรือไม่

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายอำนวย ปะติเส ปัจจุบันอายุ 67 ปี ชาวจังหวัดมหาสารคาม มีความเชี่ยวชาญด้านอ้อยและน้ำตาลทราย เคยได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารองค์การส่วนยาง และผู้อำนวยการศูนย์บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่ง เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 2 สมัย สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ ล่าสุดได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล) ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อ 16 กันยายน พ.ศ. 2557 และได้ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา

สำหรับนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลัง เคยรักษาการปลัดกระทรวงการคลัง เมื่อคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงการคลัง มีมติให้นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล ปลัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตำแหน่ง ภายใน 3 วัน ตามการชี้มูลของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  ด้วยฐานความผิดวินัยทุจริตต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง ปัจจุบันอายุ 65 ปี เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีมาแล้วหลายกรม อาทิ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมบัญชีกลาง กรมธนารักษ์ กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์