แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ให้นายกรัฐมนตรีเลื่อนเข้าเฝ้า

21 พ.ย. 2557  สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ฉบับที่ 10 เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มาประทับ ณ รพ.ศิริราช โดยระบุว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำรัฐมนตรีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เต่งตั้งเพิ่มเติมเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษามีความเห็นว่า ยังไม่พร้อมที่จะเสด็จออก จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เลื่อนวันเข้าเฝ้าฯ ออกไปก่อน

แสดงความคิดเห็น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

พื้นที่ประชาสัมพันธ์