สมาคมชาวนาขอสภาปฏิรูปแห่งชาติออกกฎหมายสงวนอาชีพกสิกร

เทียนฉาย กีระนันท์ รับหนังสือจากสมาคมชาวนาไทย ขอให้รัฐออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ รักษาอาชีพกสิกรรมคู่ประเทศไทย คุ้มครองพันธุ์ข้าว-พืช-สัตว์ สนับสนุนชาวนาให้ดำรงชีพได้อย่างมีศักดิ์ศรี คุณภาพชีวิตดี

25 พ.ย. 2557 - เว็บไซต์รัฐสภา รายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา 1 นายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ และ พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ที่ปรึกษาและโฆษกกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ  รับหนังสือจาก นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน ว่าที่ประธานสหพันธ์สมาคมชาวนาไทย (สชท.) โดยได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้การแก้ปัญหาชาวนามีทิศทางชัดเจนในระยะยาว จึงขอยื่นข้อเสนอแนะ ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้

1. รัฐพึงธำรงรักษาอาชีพการทำกสิกรรมไว้คู่กับประเทศไทย

2. รัฐพึงคุ้มครองพันธุกรรมข้าว พืช และสัตว์ที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย ส่งเสริม สนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรชาวนาไทย ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความยั่งยืนในการประกอบสัมมาชีพเกษตรกรรม

3. รัฐต้องออกกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องในข้อ 1 และ 2 และให้สามารถบังคับใช้ได้ภายใน 2 ปี

โดยประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้กล่าวขอบคุณสหพันธ์สมาคมชาวนาไทย ที่ช่วยกันคิดและพิจารณา และเสนอแนะความเห็นต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ  ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อจะได้นำมาเป็นกรอบกำหนดแนวทางในการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับชาวนาต่อไป ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับชาวนานั้นมีความหลากหลาย และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำการปฏิรูปเพื่อจะได้แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ และเท่าเทียมต่อไป

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์