ส่องดิจิทัลคอนเทนต์-ไทยยังรับจ้างผลิต-ตลาดเกมโตสูงสุด 26%

ผลสำรวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ประเทศไทย แอนิเมชั่น-เกม-อีเลินนิ่ง มูลค่าการบริโภครวม 1.4 หมื่นล้านบาท ส่งออกอยู่ที่ 926 ล้านบาท โดยส่งออกแอนิเมชั่นมากสุดคิดเป็นร้อยละ 81 แต่ยังเป็นงานรับจ้างผลิต คาดสิ้นปี 57 ตลาดเกมจะโตร้อยละ 26

25 พ.ย. 2557 - สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซิป้า) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) แถลงผลการสำรวจมูลค่าตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทยประจำปี 2556 ประมาณการปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558  โดยนางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รักษาการผู้อำนวยการ ซิป้า กล่าวว่า การสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์แบ่งเป็น 3 สาขาย่อย คือแอนิเมชั่น เกม และอีเลิร์นนิ่ง เป็นกิจกรรมที่ซิป้าให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของอุตสาหกรรม โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้ร่วมงานกับทีดีอาร์ไอในการสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของไทย  

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานทีดีอาร์ไอและ เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่าการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ในปีนี้นับเป็นการสำรวจปีแรกโดยทีดีอาร์ไอ คณะผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นการกำหนดวิธีการสำรวจให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการในปีนี้เริ่มจากการสำรวจข้อมูลปีที่ผ่านมา (2556) และได้มีการประมาณการมูลค่าตลาด ณ สิ้นปีนี้ (2557) รวมทั้งการคาดการณ์การเติบโตของตลาดในปีหน้า (2558)   ทั้งนี้ ในการสำรวจ คณะผู้วิจัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ของประเทศไทย ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย (DCAT) และสมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย (e-LAT)

จาตุรนต์ ศานต์ตระกูล นักวิจัยอาวุโส กล่าวรายงานผลการสำรวจตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในปี 2556 ที่ผ่านมา ว่า อุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีมูลค่าการบริโภคในแต่ละสาขาดังนี้ แอนิเมชั่น 3,968 ล้านบาท เกม 4,352 ล้านบาท และอีเลิร์นนิ่ง 6,448 ล้านบาท  ทั้งแอนิเมชั่นและเกมเป็นสาขาที่มีการบริโภคคอนเทนต์จากต่างประเทศเกินกว่าครึ่งของมูลค่าการบริโภคโดยรวม  ส่วนอีเลิร์นนิ่งในปีนี้เป็นการสำรวจเฉพาะภาครัฐ ซึ่งมีมูลค่าการบริโภคเท่ากับ 6,448 ล้านบาท

ในด้านการส่งออกนั้น ประเทศไทยมีการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการส่งออกรวมทั้งสิ้น 926 ล้าน โดยเป็นการส่งออกแอนิเมชั่นร้อยละ 81 ส่วนมากเป็นงานรับจ้างผลิต ร้อยละ 92 ตัวอย่างเช่น งานแอนิเมชั่นที่มีรูปแบบเป็นเรื่องราวต่อเนื่อง (animated story content) และ งานรับจ้างผลิตเทคนิคพิเศษเฉพาะช็อต (Visual effects หรือ VFX) เป็นต้น  สำหรับเกมแม้จะมีสัดส่วนการส่งออกไม่มากนักคือร้อยละ 19 ของมูลค่าการส่งออกรวม แต่มีข้อสังเกตคือเป็นการส่งออกงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของตนเองถึงร้อยละ 57

ในด้านอัตราการเติบโตคาดว่า ณ สิ้นปี 2557 เกมเป็นสาขาที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดคือร้อยละ 26 โดยเฉพาะโมบายเกมและออนไลน์เกม  และน่าจะเติบโตต่อเนื่องถึงร้อยละ 30 ในปี 2558 สำหรับแอนิเมชั่น คาดว่าสิ้นปี 2557 จะมีอัตราการเติบโตร้อยละ 4 และปี 2558 น่าจะเติบโตได้มากกว่าร้อยละ 4 เนื่องจากการแข่งขันในธุรกิจโทรทัศน์ที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ โดยเฉพาะธุรกิจดิจิทัลทีวีที่มีการแข่งขันสูงมาก อย่างไรก็ตามมูลค่าที่เติบโตในส่วนของแอนิเมชั่นเกิดจากการนำเข้าคอนเทนต์จากต่างประเทศเป็นหลัก

กล่าวโดยสรุป ตลาดดิจิทัลคอนเทนต์ไทยมีการนำเข้าเพื่อบริโภคคิดเป็นมูลค่าสูง อย่างไรก็ตาม ผู้ผลิตไทยยังมีโอกาสอีกมากในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลาดการผลิตงานที่มีทรัพย์สินทางปัญญาของตนเอง หากภาครัฐช่วยเร่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในการผลิตงานดิจิทัลคอนเทนต์

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์