คนงานจอร์จี้ ยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง บริษัทยื่นสวน

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ยื่นข้อเรียกร้องขอค่าจ้างไม่ต่ำกว่า 320 บาท ด้านบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู ยื่นข้อเรียกร้องสวนจ่ายขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน เลิกอาหารกลางวัน ให้พนักงานจ่ายสมทบค่าเบรค
 
เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2557 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. ปัจจุบันอัตราค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพนักงานสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้พนักงานบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงขอ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานตามอัตราดังต่อไปนี้ 
1.1 พนักงานรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 11,000 บาท 
1.2 พนักงานรายวัน วันละ 320 บาท 
1.3 พนักงานรายชิ้นตามที่ทำได้จริง และต่อวันต้องมีค่าจ้างไม่ต่ำกว่า 320 บาท
 
2. การทำงานของพนักงานบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ในปีที่ผ่านมา ทุกคนได้ทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจกับพนักงานทุกคน จึงขอให้ให้บริษัทจ่ายโบนัสประจำปี 2557 ให้กับพนักงานทุกคนไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของรายได้
 
3. ที่ผ่านมาบริษัทฯได้กำหนดวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี ให้กับพนักงานที่ทำงานครบหนึ่งปีเป็นจำนวน 6 วัน ซึ่งสหภาพแรงงานฯ เห็นว่าหากบริษัทฯ กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับคนงานมากกว่านี้ก็จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ดังนั้นจึงขอให้บริษัทฯ เพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจำปีดังนี้
3.1 พนักงานที่ทำงานติดต่อ 1 เดือน ถึง 1 ปี 6 วัน
3.2 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี  ถึง 2 ปี 7 วัน
3.3 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปี  ถึง 3 ปี 8 วัน
3.4 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปี ถึง 4 ปี 9 วัน
3.5 พนักงนที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปี ถึง 5 ปี 10 วัน
3.6 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 12 วัน
 
4. ปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อตกลงให้พนักงานลากิจโดยได้รับค่าจ้าง 4 วันต่อปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน จึงขอให้บริษัทฯ ปรับเพิ่มวันลากิจโดยได้รับค่าจ้างเป็น 6 วันต่อปี  
 
5. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างเงื่อนไขในการแจ้งการลาล่วงหน้าสำหรับลากิจและลาหยุดพักผ่อนประจำปี โดยให้พนักงานต้องยื่นใบลาล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติเดิม เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี จึงขอบริษัทฯ ปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติเดิม โดยให้มีการแจ้งการลาล่วงหน้าเพียง 3 วันเท่านั้น
 
6. สิทธิประโยชน์และสภาพการจ้างอื่นใดที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนอกเหนือจากข้อเรียกร้องนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติไว้คงเดิม
 
วันเดียวกันนี้ (1 ธ.ค.) บริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ก็ได้ยื่นขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อพนักงาน โดยบริษัทมีความประสงค์แก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ตกลงกันไว้เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดังนี้
 
1. ให้พนักงานทุกคนมีวันและเวลาทำงานเดียวกัน คือทำงานวันละ 8 ชั่วโมงและทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์
 
2. ให้กำหนดเวลาเริ่มงานปกติกของทุกแผนกเป็น 8.00 น. ทั้งนี้ กรณีมีเหตุจำเป็นหรือด้วยลักษณะงานและ หรือเพื่อความเหมาะสมกับสภาพการผลิตในบางแผนก บริษัทฯ อาจกำหนดเวลาเริ่มงานของแผนกนั้นๆ หรือในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นเวลาอื่นที่มิใช่ 8.00 น. ได้
 
3. ให้ทุกแผนกมีการพักระหว่างการทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ 8 ชั่วโมง ดังนี้ 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที
- พักเบรคระหว่างวัน 2 ครั้ง ครั้งละ 10 นาที
ทั้งนี้เวลาในการพักของแต่ละแผนกอาจแตกต่างกันไปโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้กำหนดให้ตามความเหมาะสมในการทำงานของแต่ละแผนก
 
4. บริษัทฯ มีความประสงค์ยกเลิกอาหารกลางวันที่จัดให้พนักงาน
 
5. บริษัทฯ มีความประสงค์ปรับค่าแรงขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานเป็น 300 บาทต่อวัน
 
6. บริษัทฯ มีความประสงค์ปรับพนักงานรายชิ้นเป็นพนักงานรายวัน
 
7. ให้พนักงานสมทบทุนค่าเครื่องดื่มระหว่างเบรคและของขบเคี้ยว อาทิ กาแฟ โดยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30 บาทต่อวัน
 
ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้สำเนาข้อเรียกร้องของฝ่ายตนให้กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์