สำรวจ 6 เดือน คสช. โยกบิ๊กข้าราชการทั้งแผ่นดินไปกี่ริกเตอร์

ปมโยก ‘ถวิล’ เป็นกระแสสูงในปีที่ผ่านมา จนมีคำวินิจฉัย ศาล.รธน.ให้ ‘ยิ่งลักษณ์’ พ้นความเป็นรัฐมนตรี เพียง 15 วัน คสช.ได้รัฐประหาร 6เดือนผ่านมามีบิ๊กข้าราชการกว่า 80 ราย ถูกโยกย้าย ยังไม่รวมโยกย้ายโดยมติ ครม.อีกจำนวนมาก

ดูภาพขนาดใหญ่

"มีพวกข้าราชการพูดกันว่าพวกผมมาอยู่แค่ปีเดียวเดี๋ยวก็ไป พวกนี้ยังฝักใฝ่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ เดี๋ยวจะจับย้ายให้หมดเลย"

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา, 21 พ.ย.57 (มติชนออนไลน์)

คำพูดดังกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ นายกฯ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ในฐานะประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนและผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ด้วยน้ำเสียงขึงขัง(ตามรายงานของมติชนออนไลน์)นั้น หากเป็นการพูดโดยนายกฯ ของรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้คงเกิดกระแสต่อต้านมากกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแทบไม่มีการกล่าวถึงเลย

หากย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่ผ่านมา ที่มีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ของ กปปส. โดยมีประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาคือเรื่องการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ ซึ่งเป็นประเด็นที่กล่าวถึงกันมา และจากที่มีการฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ จนกระทั่งมีคำวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของยิ่งลักษณ์ ต้องสิ้นสุดลงเป็นการเฉพาะตัวไป เมื่อวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา เนื่องจากใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นนายกฯ เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองและของผู้อื่น ในเรื่องการบรรจุแต่งตั้งโยกย้ายโอนหรือการพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ (อ่านรายละเอียด)

จากนั้นเพียง 15 วัน คสช. ก็ทำรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง ที่นอกจากคณะรัฐประหาร หรือ คสช. เข้ามาสวมในตำแหน่งสำคัญๆ ของการบริหารแล้ว ผ่านมาแล้ว 6 เดือน หากพิจารณาถึงการปรับ โยกย้ายข้าราชการระดับสูงและผู้บริหารองค์กรสำคัญของรัฐโดย คสช.และรัฐบาล ที่นอกจากการการปรับย้ายประจำปีนั้น ตลอด 6 เดือนที่ผ่านมา มีการโยกย้ายที่น่าสนใจ ดังนี้

1.     พลต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2557, 24 พ.ค.57)

2.     พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 7/2557, 24 พ.ค.57)

3.     นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 8/2557, 24 พ.ค.57)

4.     พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มาปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกหน้าที่หนึ่ง(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 8/2557, 24 พ.ค.57)

5.     พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก ปลัดกระทรวงกลาโหม มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 9/2557, 24 พ.ค.57)

6.     พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหม(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 9/2557, 24 พ.ค.57)

7.     พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 11/2557, 24 พ.ค.57)

8.     นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหน้าที่หนึ่ง(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 11/2557, 24 พ.ค.57)

9.     นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แต่ยังคงปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 27/2557, 28 พ.ค.57)

10.  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติหน้าที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีอีกหน้าที่หนึ่ง(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 27/2557, 28 พ.ค.57)

11.  นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา มาปฏิบัติราชการที่สํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 28/2557, 28 พ.ค.57)

12.  นายดิสทัต โหตระกิตย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 28/2557, 28 พ.ค.57)

13.  นายปสันน์ เทพรักษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน มาช่วยราชการที่ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 40/2557, 30 พ.ค.57)

14.  นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มาปฏิบัติราชการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีอาวุโสสูงสุด เป็นผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการ

15.  สภาผู้แทนราษฎร(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 62/2557, 11 มิ.ย.57)

16.  นายอรรถพล ใหญ่สว่าง อัยการสูงสุด มาปฏิบัติราชการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 62/2557, 11 มิ.ย.57)

17.  นายตระกูล วินิจนัยภาค รองอัยการสงสู ุด เป็นผู้รักษาราชการแทนอัยการสูงสุด(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 62/2557, 11 มิ.ย.57)

18.  นายสุรชัย ศรีสารคาม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาปฏิบัติราชการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 62/2557, 11 มิ.ย.57)

19.  นางเมธินี เทพมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 62/2557, 11 มิ.ย.57)

20.  นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน มาปฏิบัติราชการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 70/2557, 19 มิ.ย.57)

21.  นายสุเมธ มโหสถ รองปลัดกระทรวงแรงงาน มาปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมการจัดหางานอีกหน้าที่หนึ่ง (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 70/2557, 19 มิ.ย.57)

22.  นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าว มาปฏิบัติราชการที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 70/2557, 19 มิ.ย.57)

23.  นายพิชิต นิลทองคํา จัดหางานจังหวัดชลบุรี มาปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสํานักบริหารแรงงานต่างด้าวอีกหน้าที่หนึ่ง (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 70/2557, 19 มิ.ย.57)

24.  นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 78/2557, 27 มิ.ย.57)

25.  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงพาณิชย์(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 78/2557, 27 มิ.ย.57)

26.  พ.ต.อ.ประเวศน์ มูลประมุข พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงยุติธรรม (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 78/2557, 27 มิ.ย.57)

27.  นายประยงค์ ปรียาจิตต์ พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 78/2557, 27 มิ.ย.57)

28.  นายราฆพ ศรีศุภอรรถ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 78/2557, 27 มิ.ย.57)

29.  นายสมชัย สัจจพงษ์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 78/2557, 27 มิ.ย.57)

30.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 78/2557, 27 มิ.ย.57)

31.  นายปรีชา กันธิยะ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตร (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

32.  นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

33.  นายทศพร ศิริสัมพันธ์ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

34.  นายอภิชาติ จีระวุฒิ พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

35.  นายอภินันท์ โปษยานนท์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

36.  นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงพลังงาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

37.  นายกําจร ตติยกวี พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

38.  นายกมล รอดคล้าย พ้นจากตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 79/2557, 27 มิ.ย.57)

39.  นายสมชัย ศิริวัฒนโชค พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

40.  นายโชติ ตราชู พ้นจากตําแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

41.  นายสุทธิชัย สังขมณี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

42.  นายประวิทย์ เคียงผล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

43.  นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

44.  นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

45.  นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตําแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

46.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

47.  นางสาวภาวิณี ปุณณกันต์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

48.  นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

49.  นายประสงค์ พูนธเนศ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมสรรพากร (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

50.  นายกุลิศ สมบัติศิริ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

51.  นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

52.  นายสุเมธ มโหสถ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงแรงงาน และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 81/2557, 30 มิ.ย.57)

53.  พ.ต.อ.สุชาติ วงศ์อนันต์ชัย พ้นจากอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 84/2557, 3 ก.ค. 57)

54.  นายวิทยา สุริยะวงศ์ พ้นจากผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม เป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 84/2557, 3 ก.ค. 57)

55.  นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ พ้นจากรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 84/2557, 3 ก.ค. 57)

56.  พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ พ้นจากเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) กลับไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 84/2557, 3 ก.ค. 57)

57.  นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ ปปส. ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ปปส. (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 84/2557, 3 ก.ค. 57)

58.  นายชุมพล ฐิตยารักษ์ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

59.  นายทรงภพ พลจันทร์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

60.  นายสมนึก บํารุงสาลี พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

61.  นายประมวล จันทร์พงษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

62.  นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

63.  นายคุรุจิต นาครทรรพ พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงพลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

64.  นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ พ้นจากตําแหน่ง รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานและให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

65.  นายวีระพล จิรประดิษฐกุล พ้นจากตําแหน่ง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงานและให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

66.  นายชวลิต พิชาลัย พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

67.  นายนพพล ศรีสุข พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและให้ดํารงตําแหน่ง ผ้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

68.  นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

69.  นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

70.  นายชลธิศ สุรัสวดี พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

71.  นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ พ้นจากตําแหน่ง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมป่าไม้ (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

72.  นายเกษมสันต์ จิณณวาโส พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 87/2557, 7 ก.ค.57)

73.  นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ถูก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.มีคำสั่งปลดให้พ้นจากหน้าที่ในทันที หลังมีเหตุฆาตกรรมเด็กหญิงวัย 13 ปีบนรถไฟ (คำสั่ง คสช. ฉบับที่ 89/2557, 10 ก.ค.57)

74.  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 92/2557, 16 ก.ค.57)

75.  นายวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมบังคับคดี และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 92/2557, 16 ก.ค.57)

76.  นางกรรณิการ์ แสงทอง พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมคุมประพฤติ(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 92/2557, 16 ก.ค.57)

77.  นายกวิน ทังสุพานิช พ้นจากตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (ประกาศ คสช. ฉ.95/57, 17 ก.ค.57)

78.  นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 95/2557, 19 ก.ค.57)

79.  นายสมชาติ สร้อยทอง พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 95/2557, 19 ก.ค.57)

80.  นางดวงพร รอดพยาธิ์ พ้นจากตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 95/2557, 19 ก.ค.57)

81.  นางจินตนา ชัยยวรรณาการ พ้นจากตําแหน่ง รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 95/2557, 19 ก.ค.57)

82.  นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 98/2557, 21 ก.ค.57)

83.  นายพสุ โลหารชุน พ้นจากตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 98/2557, 21 ก.ค.57)

84.  นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล พ้นจากตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงคมนาคม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 98/2557, 21 ก.ค.57)

85.  นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ พ้นจากตําแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า และให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 98/2557, 21 ก.ค.57)

86.  นายจุฬา สุขมานพ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 98/2557, 21 ก.ค.57)

87.  นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 98/2557, 21 ก.ค.57)

88.  นายปฏิมา จีระแพทย์ พ้นจากตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 99/2557, 21 ก.ค.57)

89.  นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รักษาการแทนผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(คำสั่ง คสช.ฉบับที่ 99/2557, 21 ก.ค.57)

หลังจาก คสช. มีคำสั่งและประกาศโยกย้ายข้าราชการระดับสูงเกือบ 100 ราย แล้ว วันที่ 25 ส.ค.ที่ผ่านมา คสช. มีหนังสือถึงทุกกระทรวง ห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ จนกว่าจะมีการตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) เสร็จสิ้น แม้แต่ข้าราชการท้องถิ่น หรือตำรวจ ก็ถูกห้ามด้วย จากนั้นเมื่อมี ครม. แล้ววันที่ 23 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่ ครม.  มีมติต่ออายุราชการ รวมถึงแต่งตั้ง โยกย้ายข้าราชการระดับสูงในกระทรวงต่างๆ อีกกว่า 40 ตำแหน่ง (อ่านรายละเอียด) ล่าสุด 2 ธ.ค.57 ที่ประชุม ครม. ได้มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอีกกว่า 50 ราย (อ่านรายละเอียด)

จากเหตุนักศึกษากลุ่มดาวดิน ชู 3 นิ้ว ใส่ พล.อ.ประยุทธ์ ที่ขอนแก่น ต่อมี คำสั่งให้ตำรวจ 5 นาย ที่เป็นทีมอารักขา ประกอบด้วย พ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก รองผบก.ภ.จ.ขอนแก่น รักษาราชการแทน ผกก.เมืองขอนแก่น พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ คงศิริสมบัติ ผกก.สส.ภ.จ.ขอนแก่น พ.ต.ท.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองขอนแก่น พ.ต.ต.จีรัชติกุล จรัสกมลพงษ์ สวป.เมืองขอนแก่น และ พ.ต.ต.ชาติชาย ทิมินกุล สว.สส.เมืองขอนแก่น ให้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการภาค 4 ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 57 เป็นต้นไป

รวมทั้งการโยกย้าย พร้อมดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและคดีอาญาร้ายแรงหลายความผิด กับ พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผบช.ก. และ พล.ต.ต.โกวิทย์ วงศ์รุ่งโรจน์ รอง ผบช.ก. และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเวลาต่อมา จากวันที่ 11 พ.ย. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ลงนามในคำสั่ง สตช.ที่ 610/2557 ให้ ทั้งคู่ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) โดยขาดจากตำแหน่งเดิม และมีคำสั่งให้ พล.ต.ท.ประวุฒิ ถาวรศิริ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รักษาราชการแทน ผบช.ก. ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย.2557 เป็นต้นไป 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์