ผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม ของขวัญปีใหม่ ก.สาธารณสุขให้คน 3 จังหวัดชายแดนใต้

ผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านสายตาชายแดนใต้ได้รับของขวัญปีใหม่ เป็นแก้วตาเทียมในโครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” จำนวนทั้งสิ้น 1,400 ดวงตา อันเป็นโครงการที่กระทรวงสาธารสุขดำเนินการเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 
 
 
 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคมที่ผ่านมา นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา ได้เปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช ภายใต้โครงการ “สาธารณสุขรวมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน” เป็นแห่งแรกที่โรงพยาบาลปัตตานีโดยมีผู้สูงอายุมารับการผ่าดัดจำนวน 200 คน ซึ่งจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดแรกของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ โดยในวันเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีกำหนดเดินทางไปร่วมงานเปิดดวงตาสำหรับผู้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามัน จังหวัดยะลาด้วย
 
ด้านนายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่าตามเป้าหมายแล้วจังหวัดปัตตานีจะรับผู้ป่วยผ่าตัดในวันนี้เพียง 100 ราย โดยได้ประสานกับหน่วยปกครองในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดช่วยกันประชาสัมพันธ์ ซึ่งผลปรากฏว่ามีผู้ป่วยลงชื่อเข้าร่วมการคัดกรองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกว่า 1,000 ราย ทำให้จำเป็นต้องรับการผ่าตัดในวันนี้ถึง 200 ราย ซึ่งเกินจำนวนไปมาก แต่อย่างไรก็ตามทีมแพทย์ของโรงพยาบาลปัตตานีและคณะแพทย์จากของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ซึ่งเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้จำนวน 15 คนต่างทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อถวายแด่ในหลวง
 
ในปี 2557 จังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบว่ามีผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคต้อกระจกสูง ซึ่งจากการคัดกรองพบผู้มีสายตาผิดปกติจำนวน 4,250 คน คิดเป็นร้อยละ 7.79 ของจำนวนประชากรและได้รับการการผ่าตัดต้อกระจกไปแล้วจำนวน 1,486 ดวงตา สำหรับปี 2558 พบว่ามีความผิดปกติทางสายตาเบื้องต้นจำนวน 4,141 ราย นำเข้าสู่การตรวจวินิจฉัยโดยจักษุแพทย์แล้วจำนวน 749 คน ซึ่งพบว่ามีภาวะ near blinding cataract จำนวน 233 ราย ซึ่งในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้โครงการคัดกรองและผ่าตัดต้อกระจกเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายในเดือนธันวาคม 2557 และทั่วประเทศในเดือนกันยายน 2558 โดยเน้นผู้ที่สายตาพิการจากต้อกระจกให้กลับมามองเห็น โดยให้โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปพัฒนานวัตกรรมและการบริการที่ดีเพื่อสนองนโยบายนี้
 
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมายังโรงพยาบาลปัตตานีในครั้งนี้กล่าวว่าเป็นที่ทราบกันดีว่า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอัตราการเข้าถึงบริการต่ำ ซึ่งก็มีสาเหตุหลายประการรวมทั้งสถานการณ์ความไม่สงบด้วย แต่อย่างไรก็ตามในปีทางกระทรวงสาธารณสุขจะให้การดูแลเป็นพิเศษก่อนที่อื่นๆ โดยทั้งภาคใต้กำหนดจะให้การผ่าตัดจำนวน 12,000 ราย ทั่วทั้งประเทศจำนวน 60,000 ราย เฉพาะจังหวัดปัตตานี 1,400 ราย ซึ่งไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่เป็นโครงการต่อเนื่องทั้งปีและเป็นการให้บริการกับประชาชนที่ใช้สิทธิ์รักษาพยาบาลทุกสิทธิ์ทั้งหลักประกันถ้วนหน้า ประกันสังคมรวมทั้งสิทธิ์ข้าราชการ ซึ่งในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกเป็นพิเศษจึงจะสำเร็จได้ โดยได้รับการสนับสนุนในการรณรงค์เป็นอย่างดีจากหน่วยงานฝ่ายปกครองในพื้นที่ เหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด อบจ. อบต. ภาคีเครือข่ายผู้นำศาสนา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ
 
ในช่วงพิธีเปิดโครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้ตาเทียมในครั้งนี้ นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและคณะได้ร่วมเปิดดวงตาให้กับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดแล้วเสร็จ ซึ่งผู้ป่วยหลายคนได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ของขวัญปีใหม่เป็นเลนส์แก้วตามเทียมว่าทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับลูกหลานอีกด้วย
 
นางแมะนา สาและ อายุ 71 ปี จากอำเภอประนาเระ จังหวัดปัตตานี บอกว่าตนเริ่มตาฝ้าฟางมากว่า 3 แล้ว ก่อนที่จะมาผ่าตัดในวันนี้มองไม่เห็นอะไร แม้ไม่ถึงกับบอดสนิทแต่คนที่อยู่ตรงหน้าที่มือเอื้อมถึงแต่ก็มองไม่เห็นหน้า ไม่รู้ว่าเป็นใคร หลังการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้ตาแล้วกลับมามองเห็นชัดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถามว่าหมอผ่าตัดดวงตารู้สึกเจ็บหรือเปล่า นางแมะนาบอกว่า ไม่เจ็บ และรู้สึกดีมาก
 
นางอูงุง ยือรา อายุ 79 ปี จากบ้านกะโด อ.ยะรังจังหวัดปัตตานี บอกว่าตนเองมองไม่เห็นมา 3 ปีแล้ว รู้สึกดีใจที่ได้รับการผ่าตัดครั้งนี้เพราะจะได้กลับไปเรียนคัมภีร์ อัลกุรอ่านอีกครั้งหนึ่ง ส่วนนายดอเลาะ หมัน จาก อ.ทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานีบอกว่าตามองไม่เห็นมา 2 ปี แล้ว เคยลงชื่อขอรับการผ่าตัดหลายครั้งแล้ว แต่ไม่มีใครช่วยเป็นธุระให้ ครั้งนี้เพราะมีหลายที่ทำงานเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านช่วยประสานและสามารถมารับการผ่าตัดได้ และรู้สึกดีใจที่ได้เห็นอีกครั้งหนึ่งและขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูงที่มีโครงการดีดีอย่างนี้
 
นางแตง แสงเดือน อายุ 69 ปี จากบ้านแหลมนก อ.เมือง ปัตตานี ซึ่งมารับการผ่าตัดบอกว่าตนเองมองไม่เห็นมา 3 ปีแล้ว เมื่อปีที่ผ่านมาสามีได้มาผ่าตัดและสามารถมองเห็นได้ตนจึงมารับการผ่าตัดด้วยในปีนี้ หลังการผ่าตัดสามารถมองเห็นได้อย่าชัดเจนจะได้ช่วยงานลูกสาวที่เป็นแม่บ้านทำกับข้าวให้กับโรงเรียนในชุมชนด้วย
 
 
 
 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์