ค่านิยมหลักแห่งสิทธิมนุษยชนในสังคมการเมืองประชาธิปไตย

ประชาไททำหน้าที่เป็นเวที เนื้อหาและท่าที ความคิดเห็นของผู้เขียน อาจไม่จำเป็นต้องเหมือนกองบรรณาธิการ

 

 

ในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากลคือวันที่ 10 ธันวาคม ของทุกปี อันเป็นวันรัฐธรรมนูญไทยด้วยนั้น ข้าพเจ้าขอนำเสนอให้ประชาชนชาวไทยได้พิจารณาถึงค่านิยมหลักแห่งสิทธิมนุษยชน 5 ประการ ที่สมควรส่งเสริมให้มั่นคงในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1.การยึดมั่นต่อสิทธิมนุษยชนหรือความถูกต้องชอบธรรมในความเป็นมนุษย์ (Human Rights) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามปฏิญญาและกติกาสากลแห่งสหประชาชาติอันเป็นมาตรฐานสิทธิมนุษยชนขั้นต่ำ คือ ตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนสากลแห่งสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights (1948), กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR (1966) และ กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR) (1966) ในขณะเดียวกันก็ยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนเหล่านี้ให้ก้าวหน้าคือเป็นไปในขั้นที่สูงขึ้นๆตามระยะเวลาอันสมควร

2.การพิทักษ์รักษา เสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่มหาชนจากเป้าหมาย หลักการ และวิธีการประชาธิปไตย (มิใช่ “เรียนรู้ประชาธิปไตย” อันอาจไม่ได้ให้คุณค่ากับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง)

3.การรักชาติที่เป็นชาติประชาธิปไตย (สำนึกแห่งความเป็นชาติที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนอย่างแท้จริง) ศาสนาที่เสริมสร้างความเท่าเทียมและการไม่เป็นศัตรูกันของทุกกลุ่มประชาชน และประมุขหรือกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรม  (มิใช่เพียง “รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”  เท่านั้น)

4.ดำรงตนอยู่เหนือดีและชั่ว คือ ไม่ตกเป็นทาส “การบ้าความดี” และ “การเกลียดชังความชั่ว” ที่ไม่มีนิยามและขอบเขตที่ชัดเจน เลือกที่รักมักที่ชัง และแอบแฝงไปด้วยการอ้างประโยชน์ส่วนรวมแต่รักษาอำนาจและผลประโยชน์เฉพาะฝ่ายตน

5.การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาที่มีลักษณะสากลอย่างสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพของโลก

 

 

[1] เอกสารประกอบการนำเสนอในงานสัมมนาเรื่อง เสวนาโต๊ะกลมวันสิทธิมนุษยชนสากล Human  rights  now!! วันพุธที่ 10 ธันวา 13.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิ 14 ตุลาตึกหลัง สี่แยกคอกวัว กทม.

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์