กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพจี้ปลัด สธ.หยุดให้ข่าวทำลายระบบหลักประกันสุขภาพ

12 ธ.ค. 2557 กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพออกแถลงการณ์ฉบับที่  6 / 12 ธันวาคม 2557 ระบุเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายคือกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) และบอร์ดหลักประกันสุขภาพ(คปสช.)รวมถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน รอบด้าน หยุดให้ข่าวทำลายระบบหลักประกันสุขภาพ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
แถลงการณ์ฉบับที่  6 / 12 ธันวาคม 2557
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ
 
กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ จับตาความเคลื่อนไหวของบอร์ดหลักประกันสุขภาพมาตั้งแต่ตุลาคม 2557 ที่บอร์ดจะต้องมีการดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายเพื่อการดูแลรักษาประชาชนในระบบ 48 ล้านคน พบว่ามีความพยายามซื้อเวลา ยื้อยุดไม่ให้มีการโอนเงินไปยังเขตและหน่วยบริการสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.58)เพราะทางปลัดสธ.ซึ่งเป็นบอร์ดด้วยยืนยันว่าต้องรวบกองทุนย่อยๆเข้าไว้ด้วยกันก่อนแล้วให้เขตบริการสุขภาพไปปรับเกลี่ยกันเองระหว่างโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ สถานีอนามัย(รพ.สต.) ขณะที่อนุการเงินการคลัง ภายใต้บอร์ดเดียวกันก็ยืนยันว่าไม่สมควรรวบกองทุน รวบการบริหาร เพราะไม่มีหลักประกันใดใดว่าจะทำให้ประชาชนได้รับบริการอย่างครบถ้วนเหมาะสม การประชุมบอร์ดล่าสุดเมื่อ 8 ธ.ค.57 ก็คัดง้างกันไม่ลง จึงไม่มีมติให้ดำเนินการอย่างไร แต่ซื้อเวลาให้ ปลัดสธ.ไปหาข้อมูล หลักการ เหตุผลมารองรับข้อเสนอให้ชัดเจนอีกครั้งใน 2 เดือนข้างหน้า นับว่าเป็นเกมที่ใช้ความเจ็บป่วยของประชาชนเป็นตัวประกัน
 
จึงขอเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่ายคือกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และบอร์ดหลักประกันสุขภาพ (คปสช.)รวมถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกมาให้ข้อมูลที่เป็นจริง ครบถ้วน รอบด้าน ต่อสาธารณชนดังต่อไปนี้
 
1. ปลัด สธ.ต้องปัดกวาดบ้านตนเองให้เรียบร้อย ด้วยการให้ข้อมูลต่อสาธารณะอย่างชัดแจ้งว่า ที่บอกว่าโรงพยาบาลขาดทุนนั้นเป็นอย่างไร ต้องให้แต่ละโรงพยาบาลชี้แจงบัญชีรับจ่ายให้เห็นอย่างกระจ่างชัด  ให้แต่ละเขตบริการสุขภาพชี้แจงการจัดเกลี่ยงบว่าทำอย่างไร มีหลักการ มีกลไกจัดการ กำกับ ติดตาม ที่โปร่งใสเพียงใด รับประกันได้ว่าประชาชนในพื้นที่ชุมชนจะได้รับบริการจากโรงพยาบาลใกล้บ้านที่มีคุณภาพมาตรฐาน
 
2. ปลัด สธ.ต้องนำเสนอแผนกำลังคน การแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร ให้สอดคล้องกับพื้นที่ จำนวนประชากร และขนาดโรงพยาบาลที่มีอยู่  ทั้งนี้  ต้องคิดนอกกรอบที่จะขอเพิ่มอัตราข้าราชการ การยังอยู่ในระบบ  การกระจายอำนาจ  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน/ท้องถิ่นในการดำเนินการ รวมถึงการหาทางกำกับธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนไม่ให้เป็นแหล่งดูดกลืนกำลังคนที่ผลิตโดยภาษีประชาชน
 
3. ทั้งปลัด สธ.และ คปสช. ต้องร่วมกันจัดทำแผนค่าใช้จ่ายรายหัวที่เหมาะสม สะท้อนต้นทุนที่เป็นจริง มีศักยภาพในการดูแลประชาชนทั้งระบบ  ให้ปรองดองกันเพื่อประชาชน 
 
4. สปสช. ต้องแสดงข้อมูล หลักฐานต่อสาธารณะว่า การบริหารงบค่าใช้จ่ายเป็นกองทุนย่อยๆ นั้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพียงใด มีหลักประกันว่าประชาชนที่ป่วยทุกโรคสามารถได้รับบริการรักษาจากหน่วยบริการในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ  ไปจนถึงการส่งต่อให้ถึง ระดับตติยภูมิ  
 
5. บอร์ดหลักประกันสุขภาพต้องยึดหลักการว่าตนเองมีหน้าที่บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างหลักประกันทางสุขภาพให้ประชาชนอย่างแท้จริง แม้บอร์ดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่เคยใช้สิทธิบัตรทองเลยก็ตาม
 
6. กรณีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มที่ยังไม่ได้รับสถานะบุคคล บอร์ดหลักประกันสุขภาพต้องมีมติใหม่ว่ากฎหมายหลักประกันสุขภาพนั้นมีเจตนารมณ์เพื่อให้หลักประกันทางสุขภาพกับบุคคลที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทย ไม่ใช่คนมีบัตรประชาชนเท่านั้น ควรกล้าจะเห็นต่างจากการตีความอย่างคับแคบของกฤษฎีกา เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนของรพ.อำเภอชายแดนที่มีประชากรที่ไม่ได้รับรองสถานะ กลุ่มชาติพันธุ์นั้น ปลัดสธ.ต้องไปดูว่าเงินที่ สธ.ได้รับตามมติ ครม.ปี53 ให้เงินปีละเป็นพันล้านไปที่ สธ.ให้ดูแลคนเหล่านี้ซึ่งมีเงินเหลือทุกปีเพราะคนเหล่านี้เข้าไม่ถึงบริการ ทาง สธ.ต้องไปดำเนินการเร่งด่วนให้ใช้งบนี้ในการดูแลโรงพยาบาลชายแดน ทั้งนี้ ทั้งบอร์ดสปสช.และสธ.ต้องยึดหลักการว่าต้องร่วมกันสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชนทุกคนบนผืนแผ่นดินไทย ให้สอดรับกับทั้งเจตนารมณ์ของระบบหลักประกันสุขภาพ การเปิดอาเซียน และรัฐธรรมนูญใหม่ที่ต้องดีกว่าเดิมในการรับรองสิทธิมนุษยชนของทุกคน
 
ขอเรียกร้องให้ ปลัด สธ.หยุดให้ข่าวทำลายระบบหลักประกันสุขภาพ จนกว่าจะได้ข้อเท็จจริงร่วมกันแล้ว
 
 
แถลงมา ณ วันที่ 12 ธ.ค. 57
 
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์