คมนาคมยกเว้นค่ามอเตอร์เวย์ช่วงปีใหม่-รถไฟฟ้าใต้ดินเปิดถึงตีสอง

มติ ครม. อนุมัติ "ของขวัญปีใหม่" จากกระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางกรุงเทพ-ชลบุรี, บางปะอิน-บางพลี, บางพลี-สุขสวัสดิ์, บางนา-ชลบุรี - รถไฟฟ้าใต้ดินวิ่งถึงตีสอง - การบินไทยให้โหลดสัมภาระเพิ่ม 10 กก. - ส่วนกรมเจ้าท่าจะลอกผักตบชวาในแม่น้ำเจ้าพระยา-ป่าสัก-ลพบุรี-ท่าจีน ฯลฯ รวม 1.75 แสนตัน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ (16 ธ.ค. 2557) (ที่มา: เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

17 ธ.ค. 2557 - ตามที่มีการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557 ตอนหนึ่ง ครม. มีการอนุมัติเรื่อง ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม มีรายละเอียดตามที่รายงานใน เว็บไซต์รัฐบาลไทย ดังนี้

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้

1. กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด จัดเตรียมโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 จำนวน 69 โครงการ ประกอบด้วย

- ด้านนโยบายและแผน จำนวน 2 โครงการ ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร      
- ด้านการขนส่งทางบก จำนวน  33 โครงการ ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก จำนวน 11 โครงการ  กรมทางหลวง จำนวน 11 โครงการ กรมทางหลวงชนบท จำนวน 3 โครงการ  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำนวน 3 โครงการ และบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน  3 โครงการ
- ด้านการขนส่งทางราง จำนวน 6 โครงการ ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 4 โครงการ  และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จำนวน 2 โครงการ
- ด้านการขนส่งทางน้ำ จำนวน  18 โครงการ ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า จำนวน 3 โครงการ และการท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 15 โครงการ
- ด้านการขนส่งทางอากาศ จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย บริษัท การบินไทยจำกัด (มหาชน) จำนวน 6 โครงการ  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2 โครงการ และบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด จำนวน 2 โครงการ

2. ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้แก่ประชาชน ของกระทรวงคมนาคม ที่สำคัญ ได้แก่

2.1 กรมการขนส่งทางบก

(1) เปิดให้จองทะเบียนรถออนไลน์ เพื่ออำนวยสะดวกประชาชนในการจองทะเบียนรถ
(2) ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ จำนวน 2,500 คน
(3) Smart Driver Model นำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถในรถโดยสารประจำทางของบริษัท ขนส่ง จำกัด จำนวน 60 คัน
(4) จักรยานยนต์สาธารณะปลอดภัยเป็นมิตร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม
(5) รถตู้โดยสาร ใส่ใจบริการ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการรถโดยสารสาธารณะที่มีมาตรฐานความปลอดภัยและเก็บค่าโดยสารในอัตราที่ทางราชการกำหนด

2.2 กรมทางหลวง

(1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพฯ -ชลบุรี) และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (สายบางปะอิน-บางพลี) ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 16.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น.
(2) โครงการจัดทำช่องจักรยานเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนและสนับสนุนการท่องเที่ยว/ การออกกำลังกาย ใน 4 จังหวัด (เชียงใหม่  นครนายก พังงา และมุกดาหาร

2.3 กรมทางหลวงชนบท

(1) เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณถนนนนทบุรี 1 จังหวัดนนทบุรี (จาก ถนนนนทบุรี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปออกถนนราชพฤกษ์) โดยเร่งรัดให้เปิดเส้นทางให้ประชาชนสัญจร ในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 ซึ่งตามสัญญาจะก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2558
(2) ปรับปรุงถนนทางหลวงชนบทที่ผ่านหน้าโรงเรียนในต่างจังหวัดทั่วประเทศ โดยติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบและตีเส้นจราจรเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2558 จะดำเนินการ จำนวน 100 แห่ง

2.4 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

(1) ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก  (บางพลี-สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถีในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 00.01 น.  ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 เวลา 24.00 น.
(2) อำนวยความสะดวกในการเดินทางช่วงปีใหม่ 2558 โดยตั้งจุดบริการประชาชน ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่กำหนด

2.5 บริษัท ขนส่ง จำกัด

(1) จัดพื้นที่บริการสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ (Lady Zone) โดยจัดผังที่นั่งสำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ (Lady Zone) จำนวน 10 ที่นั่ง ด้านหน้ารถโดยสาร [รถโดยสารหมวด 4 ข (ปรับอากาศ 2 ชั้น)] สายกรุงเทพฯ-นครพนม และสายกรุงเทพฯ-สกลนคร เพื่อให้สุภาพสตรีมีความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการให้บริการ

2.6 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

ติดตั้งระบบสัญญาณ WIFI บนรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 เส้นทาง

2.7 การรถไฟแห่งประเทศไทย

ติดตั้ง CCTV บน Lady Car ขบวนรถสายกรุงเทพฯ - เชียงใหม่ และสายกรุงเทพฯ - อุบลราชธานี เพื่อเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทาง

2.8 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ขยายเวลาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นจากเวลาปกติ 2 ชั่วโมง ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อเนื่องวันที่ 1 มกราคม 2558 คือ จากเดิมเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 24.00 น. ขยายเป็น 06.00 – 02.00 น.

2.9  กรมเจ้าท่า

(1) โครงการชูชีพเก่าแลกใหม่ปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
(2) โครงการร่วมรักษ์แม่น้ำ กำจัดผักตบชวาเพื่อประชาสุขใจ ดำเนินการในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี แม่น้ำลพบุรี จังหวัดลพบุรี แม่น้ำน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่น้ำสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี และแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรี  จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสุมทรสาคร คาดว่าจะกำจัดผักตบชวาได้ 175,000 ตัน

2.10 การท่าเรือแห่งประเทศไทย

โครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน เพื่อมอบเงินทุนสร้างห้องสมุดให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน

2.11 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ปรับเพิ่มน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารอีก 10 กิโลกรัม ในทุกเส้นทางการบิน (ยกเว้นเส้นทางไปสหรัฐอเมริกา) และทุกชั้นผู้โดยสาร

2.12 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

(1) โครงการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย (Airport Free WIFI)  ในท่าอากาศยาน 6 แห่ง (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต และหาดใหญ่)
(2) พัฒนาและปรับปรุงลู่ปั่นจักรยานบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์