สหภาพจอร์จี้ แจ้งพิพาทแรงงาน-ขอพนักงานประนอมจากส่วนกลาง

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ของบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู แจ้งข้อพิพาทแรงงาน เพื่อให้บริษัทฯ กลับสู่โต๊ะเจรจา ขอพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจากส่วนกลาง ระบุพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเชียงใหม่อาจไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้อย่างเป็นกลาง
 
 
 
17 ธ.ค. 2557 สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานของบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เปิดเผยว่าจากที่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557 และได้มีการเจรจาครั้งแรกในวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ครั้งที่สองในวันที่ 9 ธันวาคม 2557 และครั้งที่สามในวันที่ 16 ธันวาคม 2557ตั้งแต่เวลา 15.00 - 15.30 น. และบริษัทฯ ยืนยันที่จะไม่มีการเจรจาครั้งต่อไป 
 
สหภาพแรงงานฯ จึงได้แจ้งข้อพิพาทแรงงานต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานในวันที่ 17 ธันวาคม 2557 แต่เนื่องจากสหภาพแรงงานฯ มีความเห็นว่าพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานจังหวัดเชียงใหม่อาจไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงานได้อย่างเป็นกลางได้ ซึ่งสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งไปเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา และกำลังรอการตอบรับจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในส่วนกลาง
 
อนึ่งข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ได้ยื่นต่อบริษัท จอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
1. ปัจจุบันอัตราค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของพนักงานสูงขึ้นไปด้วย ดังนั้นเพื่อให้พนักงานบริษัทจอร์จี้แอนด์ลู จำกัดได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงขอ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานตามอัตราดังต่อไปนี้ 
1.1 พนักงานรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 11,000 บาท 
1.2 พนักงานรายวัน วันละ 320 บาท 
1.3 พนักงานรายชิ้นตามที่ทำได้จริง และต่อวันต้องมีค่าจ้างไม่ต่ำกว่า 320 บาท
 
2. การทำงานของพนักงานบริษัทจอร์จี้ แอนด์ ลู จำกัด ในปีที่ผ่านมา ทุกคนได้ทำงานอย่างตั้งใจ เพื่อให้บริษัทฯ มีความก้าวหน้า ดังนั้นเพื่อเป็นกำลังใจกับพนักงานทุกคน จึงขอให้ให้บริษัทจ่ายโบนัสประจำปี 2557 ให้กับพนักงานทุกคนไม่ต่ำกว่า 2 เท่าของรายได้
 
3. ที่ผ่านมาบริษัทฯได้กำหนดวันลาหยุดพักผ่อนประจำปี ให้กับพนักงานที่ทำงานครบหนึ่งปีเป็นจำนวน 6 วัน ซึ่งสหภาพแรงงานฯ เห็นว่าหากบริษัทฯ กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้กับคนงานมากกว่านี้ก็จะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน ดังนั้นจึงขอให้บริษัทฯ เพิ่มวันหยุดพักผ่อนประจำปีดังนี้
3.1 พนักงานที่ทำงานติดต่อ 1 เดือน ถึง 1 ปี 6 วัน
3.2 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี  ถึง 2 ปี 7 วัน
3.3 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 2 ปี  ถึง 3 ปี 8 วัน
3.4 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปี ถึง 4 ปี 9 วัน
3.5 พนักงนที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 4 ปี ถึง 5 ปี 10 วัน
3.6 พนักงานที่ทำงานติดต่อกันตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 12 วัน
 
4. ปัจจุบันบริษัทฯ มีข้อตกลงให้พนักงานลากิจโดยได้รับค่าจ้าง 4 วันต่อปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานทุกคน จึงขอให้บริษัทฯ ปรับเพิ่มวันลากิจโดยได้รับค่าจ้างเป็น 6 วันต่อปี  
 
5. ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างเงื่อนไขในการแจ้งการลาล่วงหน้าสำหรับลากิจและลาหยุดพักผ่อนประจำปี โดยให้พนักงานต้องยื่นใบลาล่วงหน้า 15 วัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับประเพณีปฏิบัติเดิม เพื่อสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี จึงขอบริษัทฯ ปฏิบัติตามประเพณีปฏิบัติเดิม โดยให้มีการแจ้งการลาล่วงหน้าเพียง 3 วันเท่านั้น
 
6. สิทธิประโยชน์และสภาพการจ้างอื่นใดที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนอกเหนือจากข้อเรียกร้องนี้ ให้บริษัทฯ ปฏิบัติไว้คงเดิม
 
 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์