เอ็นจีโออีสานเรียกร้องพรรคพวกทบทวน ปฏิรูปโดยไร้เสรีภาพ? เหตุจากกรณีบ้านดอนแดง

17 ธ.ค.2557 เอ็นจีโออีสาน 33 รายลงชื่อในจดหมายเปิดผนึกถึงเอ็นจีโอในอีสานด้วยกัน ระบุให้ทบทวนการยอมรับคำสั่งทหารที่ไม่ให้จัดเวทีประชุมเครือข่ายป่าไม้-ที่ดิน ในพื้นที่บ้านดอนแดง จ.มหาสารคาม 

"ห้ามปรามการเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ผู้เป็นเจ้าของปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนา และนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้-ที่ดิน น้ำ และเหมืองแร่ รวมถึงคุกคามการทำงานของเอ็นจีโอ และเครือข่ายองค์กรประชาชน ดังนั้นขบวนเอ็นจีโออีสาน จะต้องกลับมาทบทวนบทบาทและทิศทาง การทำงาน ของตัวเอง หรือเราจัดทำข้อเสนอเข้าไปสู่กระบวนการปฏิรูปที่พี่น้องเราไม่มีสิทธิ เสรีภาพในแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือเราจะใช้ วิธีล็อบบี้ นำข้อเรียกร้องไปให้ผู้มีอำนาจ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ดอนแดงกระจ่างชัดแล้วว่า “ประชาชนต้องกำหนดอนาคตตนเอง ไม่ใช่ใครสั่งให้เงียบ และทางใครทางมัน !!!"

รายละเอียดมีดังนี้ 

จดหมายเปิดผนึกถึง พี่ น้อง อพช. ภาคอีสาน

เหตุเกิดที่ดอนแดง !!! เราต้องทบทวนท่าทีต่อการปฏิรูป

จากเหตุการณ์เมื่อตอนเย็นของวันที่ 14 ธ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีกองกำลังทหาร ตำรวจ และกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดมหาสารคาม มากกว่า 60 นาย เข้าไปภายในบริเวณอาศรมไทบ้านดอนแดง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พร้อมกับตรึงกำลังหน้าประตูทางเข้าอาศรมฯ เพื่อไม่ให้กลุ่มชาวบ้านในนาม "เครือข่ายป่าไม้-ที่ดิน ภาคอีสาน" เข้าไปจัดการประชุมในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15 ธ.ค. ภายใต้ชื่องาน "ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ฉบับประชาชน ภาคอีสาน" เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งเตือนจากงานข่าวกองกำลังทั้ง 3 ฝ่าย ก็ไม่นิ่งนอนใจ เร่งรุดไประงับเหตุโดยทันที

เนื่องจากการรวมตัวกันของเครือข่ายกรณีปัญหาป่าไม้-ที่ดิน เป็นชาวบ้านกลุ่มใหญ่และมีเครือข่ายกระจายตัวอยู่ทั่วภาคอีสาน มีประวัติศาสตร์การต่อสู้มาอย่างยาวนานและโชกโชน บนปัญหาปากท้อง ที่ดินทำกิน และที่สำคัญก็คือมีหัวขบวนที่เป็นเอ็นจีโอและแกนนำหลายคนเคยร่วมกระบวนการต่อสู้ตั้งแต่ยุค คจก. (โครงการจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เสื่อมโทรม (ช่วงปีพ.ศ.2534 –2535) ) เมื่อกว่า 20 ปีก่อน แต่พอมาถึงยุคที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึก  และตามมาด้วยประกาศคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 64 และ 66 /2557 ได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านผู้อาศัยในที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมาก่อนทั่วประเทศ ซึ่งจากการรวบรวมประเด็นปัญหาพบว่า ชาวบ้านในอีสานถูกดำเนินคดีจากนโยบายขอคืนพื้นที่ป่าแล้ว103 ราย มีผู้ถูกออกหมายเรียก 1,764 ราย ดังนั้นฝ่ายความมั่นคงฯ ไม่เชื่อว่าการประชุมดังกล่าว จะไม่มีการพูดคุยในเรื่องการเมือง หรือ การวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ คสช.และวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล จึงมีคำสั่งห้ามจัดการประชุมทันที !!!

จากการพูดคุยเจรจากันระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ (ประกอบด้วยทหาร ตำรวจ และนายอำเภอบรบือ) และแกนนำผู้จัดงาน จึงได้มีบันทึกข้อตกลงร่วมกันโดยฝ่ายประชาชนยอมรับทุกเงื่อนไข ทำให้ไม่สามารถจัดเวทีได้ตามความมุ่งหมายเพื่อจะจัดทำข้อเสนอต่อกระบวนการทำงานแก้ไขปัญหาป่าไม้-ที่ดิน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของภาคอีสาน เสนอต่อรัฐบาล และสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) กลับกลายเป็นการทำความสะอาด ซ่อมแซมอาศรม พร้อมกำชับให้อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครอง อย่างเคร่งครัด และเที่ยงวันให้แยกย้ายกลับบ้าน

เหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าในภาคอีสานและทั่วประเทศ เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐ ห้ามปรามการเคลื่อนไหวของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ผู้เป็นเจ้าของปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนา และนโยบายของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องป่าไม้-ที่ดิน น้ำ และเหมืองแร่ รวมถึงคุกคามการทำงานของเอ็นจีโอ และเครือข่ายองค์กรประชาชน ดังนั้นขบวนเอ็นจีโออีสาน จะต้องกลับมาทบทวนบทบาทและทิศทาง การทำงาน ของตัวเอง หรือเราจัดทำข้อเสนอเข้าไปสู่กระบวนการปฏิรูปที่พี่น้องเราไม่มีสิทธิ เสรีภาพในแสดงความคิดเห็นใดๆ หรือเราจะใช้ วิธีล็อบบี้ นำข้อเรียกร้องไปให้ผู้มีอำนาจ ซึ่งจากเหตุการณ์ที่ดอนแดงกระจ่างชัดแล้วว่า “ประชาชนต้องกำหนดอนาคตตนเอง ไม่ใช่ใครสั่งให้เงียบ และทางใครทางมัน !!!

ขอแสดงความนับถือ

17 ธันวาคม  2557

 

ลงชื่อ

1.  นายสุวิทย์  กุหลาบวงษ์

2.  นายเลิศศักดิ์  คำคงศักดิ์

3.  นายสิริศักดิ์  สะดวก

4.  นายปัญญา  คำลาภ

5.  นายเดชา  คำเบ้าเมือง

6.  นายศิระศักดิ์  คชสวัสดิ์

7.  น.ส.ชลธิชา  ตั้งวรมงคล

8.  นายวิทูวัจน์ ทองบุ

9.  น.ส.ณัฐพร อาจหาญ

10.  นายอดิศักดิ์  ตุ้มอ่อน

11.  นายนิติกร  ค้ำชู

12.  นายยงยุทธ  ดงประถา

13.  น.ส.ศิรินาฏ  มาตรา

14.  น.ส.พิณทอง  เลห์กันต์

15.  นายอภินันต์  บุญทอน

16.  น.ส.คำปิ่น  อักษร

17.  นายจิรศักดิ์  ตรีเดช

18.  นายวีรพล  ป้านภูมิ

19.  น.ส.วงเดือน  มาลีหวล

20.  นายณัฐวุฒิ กรมภักดี

21.  นายสมพงศ์ อาษากิจ

22.  นายยงยุทธ พงสาลี

23.  นายกิตติชัย แสงศรี

24.  นายสุทธิศักดิ์ ดีรักษา

25.  น.ส.พรไพลิน แก้ววังปา

26.  นายหัสพงษ์ แจ้งทองไทย

27.  น.ส.วลีรัตน์  ชูวา

28.  นายธนศักดิ์  โพธิ์ศรีกุล

29.  น.ส.สดใส  สร่างโสก

30.  นายพงศธร  กาพมณีย์

31.  นายณัฐิวุฒิ  นาจอมทอง

32. น.ส.มิ่งขวัญ  ถือเหมาะ

33.  น.ส.กมลชนก  โจทย์ครบุรี

 

 

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์