ประชุมซุปเปอร์บอร์ดรับทราบกรอบงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ 3.7 แสนล้านปี 58

 

17 ธ.ค.2557 เว็บไซต์ thaigov.go.th รายงานว่า ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2558 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจเป็นกรรมการและเลขานุการก่อนเปิดการประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมฯ นายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แถลงผลการประชุมฯ โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

ที่ประชุมรับทราบการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปี 2557 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้รวม 222,156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65  จากเป้าหมายที่วงเงิน 342,583 ล้านบาท และรับทราบกรอบงบลงทุนประจำปี 2558  ของรัฐวิสาหกิจจำนวนรวม 373,252 ล้านบาท โดย ณ เดือนพฤศจิกายน 2557 รัฐวิสาหกิจสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ 10,126 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  53 จากเป้าหมายที่วงเงิน 19,162  ล้านบาท นอกจากนี้ยังได้นำระบบ PFMS – SOEs ซึ่งเป็นการติดตามในลักษณะรายสัญญาโครงการ มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการกรอบการดำเนินงานของโครงการโทรคมนาคมของประเทศ โดยให้ภาครัฐคงบทบาทการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานอินเตอร์เน็ตเกตเวย์ เคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ และด้านบริการ Fixed Line อินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์  และลดบทบาทภาครัฐกลุ่มบทบาทด้าน IDC และ Cloud  สำหรับกลุ่มเสาโทรคมนาคมและโทรศัพท์เคลื่อนที่  ซึ่งควรมีการศึกษาความเป็นไปได้เพิ่มเติมอีก โดยให้มีการศึกษากรอบดังกล่าวข้างต้นและนำเสนอในที่ประชุมฯ ในครั้งต่อไป  สำหรับแผนแก้ไขปัญหาของ ทีโอที และ กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ควรเพิ่มเติมการลดค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และให้กำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบเหตุผลและทางเลือกในการปรับปรุงรูปแบบการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบกำกับดูแลและระบบบรรษัทภิบาลของรัฐวิสาหกิจเสนอ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้คณะอนุกรรมการดังกล่าว ศึกษารูปแบบหน่วยงานที่จะกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้เป็นลักษณะรวมศูนย์ และนำเสนอที่ประชุมคราวต่อไป

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาและมีมติในหลักการเรื่องแก้ไขแบบรายละเอียดของโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ – รังสิต) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เพื่อให้สถานีบางซื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรถไฟแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร และสามารถรองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่จะวิ่งเข้าสถานีบางซื่อไว้ในคราวเดียวกัน โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตให้พิจารณาเพิ่มเติมในการแก้ไขแบบของรถไฟฟ้าสายสีแดงสอดคล้องกับโครงการลงทุนภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  พร้อมทั้งให้กระทรวงคมนาคมกำกับดูแลการปรับเพิ่มกรอบวงเงินค่าก่อสร้างให้มีความเหมาะสมและโปร่งใส โดยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการกำหนดราคาไว้ด้วย

ตลอดจนที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดำเนินโครงการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการลงทุนนำร่องของระบบ Smart Grid  เพื่อปรับใช้กับพื้นที่อื่น ในวงเงินลงทุนรวม 1,069 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินกู้ในประเทศวงเงิน 800 ล้านบาท และเงินรายได้ของ กฟภ. วงเงิน 269 ล้านบาท และให้ กฟภ. ทยอยกู้เงินตามความจำเป็น

ในตอนท้ายของการประชุมฯ ที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอการปฏิรูปการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจไทย ตามที่สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาเพื่อปฏิรูปรัฐวิสาหกิจต่อไป

 

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

แสดงความคิดเห็น

ข่าวรอบวัน

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์