พล.อ.ประยุทธ์เปิดเลนจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์

นายกรัฐมนตรี-ผู้ว่า กทม. ร่วมปั่นจักรยานเป็นระยะทาง 8 กม. เพื่อเปิดเลนจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ตามนโยบายส่งเสริมการใช้จักรยาน อย่างไรก็ตามหลัง พล.อ.ประยุทธ์ มาเปิดได้ไม่นาน ก็มีผู้ทวิตภาพเลนจักรยานถูกรถบัสมาจอดรอรับนักท่องเที่ยว

29 ธ.ค. 2557 - เมื่อเวลา 07.00 น. วันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค. เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่า ที่ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ตามนโยบายรัฐบาลในการจัดทำช่องทางจักรยานและส่งเสริมการใช้จักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ลดปัญหาการจราจร ปัญหามลพิษและสภาพแวดล้อมในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ที่ส่งผลกระทบต่อความสวยงามของโบราณสถานที่สำคัญของชาติทำให้เสื่อมโทรมก่อนเวลาอันควร รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวและการออกกำลังกาย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2558 ให้กับประชาชน

ที่มาของภาพ: เว็บไซต์รัฐบาลไทย

โดย พล.อ.ประยุทธ์ ยังร่วมปั่นจักรยานในเส้นทาง “โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์” ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร จัดโดยกรุงเทพมหานคร โดยมี ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะรัฐมนตรี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกระทรวง กรมและกรุงเทพมหานคร ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บริหารภาครัฐ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานถึงการจัดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานฯ สรุปว่า กทม.ได้เริ่มดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้จักรยานมาตั้งแต่ปี 2551 โดยจัดทำโครงการจักรยานชมกรุงรัตนโกสินทร์และเส้นทางจักรยาน เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ด้วยจักรยาน จากนั้นได้มีการขยายเส้นทางจักรยานไปยังฝั่งธนบุรี รวมถึงเส้นทางอื่น ๆ ให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน กทม. มีเส้นทางจักรยานรวม 31 เส้นทาง ระยะทาง 232 กิโลเมตร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหันมาใช้จักรยานแทนการใช้รถยนต์เพื่อการสัญจร ลดปัญหามลพิษบนถนน ทั้งในปี 2557 กทม.ได้ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานที่มีอยู่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยยิ่งขึ้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มีเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัย กทม.จึงได้เร่งพัฒนาเส้นทางจักรยานรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2558  โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1. ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานจำนวน 12 เส้นทาง ระยะทางรวม 8 กิโลเมตร ได้แก่ 1) ถนนมหาไชย 2) ถนนตะนาว 3) ถนนกัลยาณไมตรี 4) ถนนสนามไชย 5) ถนนท้ายวัง 6) ถนนมหาราช 7) ถนนหน้าพระลาน 8) ถนนหน้าพระธาตุ 9. ถนนราชินี 10) ถนนพระอาทิตย์ 11) ถนนพระสุเมรุ 12 ถนนบวรนิเวศ  ระยะที่ 2. จะดำเนินการปรับปรุงเพิ่มอีก 5 เส้นทาง ในปี2558 ระยะทางรวม 10 กิโลเมตร  ได้แก่ ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถนนอรุณอัมรินทร์ ถนนพระสุเมรุ (ต่อขยาย) ถนนสนามไชย (ต่อขยาย) และถนนราชดำเนิน

สำหรับการดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจักรยานดังกล่าวเป็นการปรับปรุงด้านกายภาพ อาทิ ปรับผิวจราจรให้มีความเรียบ ปรับระดับรางรับน้ำและฝ่าท่องระบายน้ำ ปรับช่องทางเดินถนให้มีความเหมาะสม ปรับช่องทางจักรยานให้มีความชัดเจน เปลี่ยนตะแกรงฝาบ่อพักเป็นแนวขวาง รวมทั้งตีเส้นจราจรช่องทางจักรยานเป็นเส้นคู่และทาสีพื้นผิวช่องจักรยานเป็นสีเขียว ติดตั้งสัญลักษณ์ทางจักรยานและอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย เป็นต้น

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลรู้สึกยินดีที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่ง กทม. ได้มอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในปี 2558 และถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ในการใช้จักรยานให้ปลอดภัยและมีความสุข  ทั้งนี้จากการที่ กทม. ได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางจักรยานมาอย่างต่อเนื่องนั้น ก็จะมีการดำเนินการทุกอย่างให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้น เพราะปัจจุบันการใช้จักรยานได้รับความนิยมจากประชาชนคนไทยและนักท่องเที่ยวมากขึ้น ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ฉะนั้นรัฐบาลพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนมีการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยในการเดินทางในชีวิตประจำวัน และเพื่อการออกกำลังกายให้มากขึ้น

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในหลายประเทศที่พัฒนาแล้วได้มีแบบอย่างที่ดีในการใช้จักรยานอย่างปลอดภัย ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์และปรับใช้กับประเทศไทยได้ เพราะการใช้จักรยานนอกจากจะประหยัดยังสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดมลภาวะทางอากาศ ทางเสียง และเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่งทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ ทั้งนี้รัฐบาลมีแนวคิดสนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างยั่งยืนโดยการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้จักรยานอย่างแท้จริง รวมทั้งจัดทำที่จอดรถจักรยาน และการจัดทำเส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยเพื่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว พร้อมกันนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนในการเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ตลอดจนระมัดระวังผู้ที่ขี่จักรยาน รวมทั้งช่วยกันสร้างจิตสำนึกการเคารพกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ซึ่งจะสามารถส่งเสริมให้คนหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันกันได้มากขึ้น

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร ตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ที่ได้ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานฯ และร่วมกันแสดพลังรณรงค์สนับสนุนส่งเสริมการใช้จักรยานในวันนี้ พร้อมขอให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนน และการใช้จักรยานอย่างปลอดภัยให้ประชาชนได้รับทราบ

จากนั้นนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่จัดแสดงไว้ ณ บริเวณลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ พร้อมร่วมปั่นจักรยานในเส้นทาง “โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์” ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร รวม 12 เส้นทางดังกล่าว รวมทั้งได้ทำพิธีปล่อยขบวนแรลลี่จักรยาน “โครงการพัฒนาเส้นทางจักรยานในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์” ก่อนเดินทางกลับ

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ ทำพิธีเปิดใช้ทางในช่วงเช้าได้ไม่นาน ผู้ใช้ทวิตเตอร์บัญชี @StickboyBangkok ได้โพสต์รูปเลนจักรยาน กลายเป็นที่จอดรถบัสสำหรับทัศนาจร 

 

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net
ข่าวรอบวัน
สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์