7 วันอันตราย 3 วันแรกตาย 190 เจ็บ 1,782

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน สรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนรวม 3 วันเกิดอุบัติเหตุ 1,737 ครั้ง เสียชีวิต 190 ราย บาดเจ็บ 1,782 คน เหตุจากเมาแล้วขับสูงสุด
 
2 ม.ค. 2558 นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะรองประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ แถลงถึงผลการดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 โดยในวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งเป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์ มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคนเกิดอุบัติเหตุ 604 ครั้ง รวมอุบัติเหตุสะสม 1,737 ครั้ง เสียชีวิต 60 ราย รวม 3 วัน 190 ราย บาดเจ็บ 625 ราย รวม 3 วัน 1,782 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือเมาสุรา ร้อยละ 49.17 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 85.14
 
จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดคือจังหวัดเชียงใหม่ เกิดอุบัติเหตุ 71 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือจังหวัดเพชรบูรณ์ และบุรีรัมย์ เสียชีวิตจังหวัดละ 9 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดคือจังหวัดนครสวรรค์ 75 ราย
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าการเมาแล้วขับเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดและช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือช่วง 00.01-04.00 น. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุบัติเหตุเกิดภายหลังการฉลองปีใหม่ อย่างไรก็ตาม ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) เน้นให้ทุกจังหวัดบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่พร้อมประชาสัมพันธ์บทลงโทษและความสูญเสียจากการเมาแล้วขับ เพื่อป้องปรามและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์