จับตาปัญหาพื้นที่บ้านนามูล หลัง ‘อพิโก้’ เตรียมขนแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมเข้าพื้นที่

ชาวบ้านนามูล จังหวัดขอนแก่น หวั่นผลกระทบ หลังบริษัทอพิโก้ฯ เตรียมขนแท่นขุดเจาะเข้าพื้นที่ อ้างขออนุญาติพลังงานจังหวัด และทางหลวงชนบทแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากประชาชนในพื้นที่

 

ช่วงสายของวันที่ 19 ม.ค. 2558 ที่ผ่านมา รถตำรวจ และรถเจ้าหน้าของบริษัทอพิโก้ฯ รวม 7 คัน ขับผ่านเส้นทางหมู่บ้านนามูล ต.ดูนสาด อ.กระนวน จ.ขอนแก่น เพื่อเข้าไปยังบริเวณพื้นที่สัมปทานขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะดงมูล บี  (DM-B) แปลงสัมปทาน L27/43 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด โดยมีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดไซเลน 3 คันขับผ่านหมู่บ้านไป สร้างความกังวัลใจให้กับชาวบ้านว่า จะมีการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมเข้าไปในพื้นที่โดยไม่ได้รับอนุญาติจากชุมชน

ในเชิงภูมิศาสตร์ แปลงสัมปทาน L27/43 อยู่ในพื้นที่เขต ต.กุงเก่า อ.ท่าคันโท จ.กาฬสินธุ์ แต่จากบริเวณแปลงสัมปทานอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนบ้านมูลเพียง 2 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 5 กิโลเมตร ซึ่งชาวบ้านยังไม่ได้รับข้อมูลผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพจากบริษัท หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยที่ผ่านมามีเพียงแค่การเข้ามาพูดคุยของบริษัทโดยระบุถึงข้อดีของโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม และเมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2558 เจ้าหน้าของบริษัทอพิโก้ฯ ได้เดินทางเข้ามาในชุมชน เพื่อเข้ามาแจกเสื้อ กระเป๋า และกรรไกรตัดเล็บให้กับชาวบ้าน โดยได้มีการขอรายชื่อชาวบ้านที่รับของไว้ด้วย ทั้งนี้ชาวบ้านหลายรายเลือกที่จะไม่รับของดังกล่าว และตั้งข้อสังเกตว่ารายชื่อที่ได้ให้ไปนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการอนุญาติขนย้ายอุปกรณ์เข้าไปยังพื้นที่ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมหรือไม่

ในช่วงวันที่ 13 – 26  ม.ค. นี้ เป็นช่วงเวลาที่บริษัทอพิโก้ฯ ได้รับการอนุญาติจากทางหลวงชนบท และพลังงานจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2558 ชาวบ้านได้รวมรวบรายชื่อเพื่อส่งร้องศาลปกครอง ถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นโดยศาลมีคำสั่งเรียกไต่สวนข้อมูลเพิ่มเติมในวันที่ 21 ม.ค. นี้ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวออกมา

การเผชิญหน้าของชุมชนบ้านนามูล กับการขุดเจาะปิโตรเลียมไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้น ทว่าเมื่อปี 2532 และปี 2556 ได้มีการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมในพื้นที่ใกล้กับหลุมเจาะ ดงมูล บี ชาวบ้านได้ให้ข้อมูลว่าผลกระทบจากการขุดเจาะทั้ง 2 ครั้งนั้น ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย แหล่งน้ำใกล้กับแท่นขุดเจาะเมื่อนำมาใช้เกิดอาการผื่นคัน และการออกมาคัดค้านการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมครั้งนี้ ไม่ได้มีเพียงชาวนามูลกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ยังมีชาวกาฬสินธุ์ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้ออกมาคัดค้านก่อนหน้านี้ด้วยเช่นกัน(ข่าวที่เกี่ยวข้อง)

00000

แถลงการณ์ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บ้านนามูล-ดูนสาด ฉบับที่ 2

วันที่ 17 มกราคม พุทธศักราช 2558

เนื่อง ด้วยเรากลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด เป็นกลุ่มที่เกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้าน ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ที่ลุกขึ้นมาปกป้องชุมชนและสิ่งแวดล้อมจากการคุกคามของโครงการขุดเจาะสำรวจ ปิโตรเลียม หลุมเจาะ ดงมูล บี (DM-B) แปลงสัมปทาน L27/43 ของบริษัท อพิโก้ (โคราช) จำกัด สืบเนื่องจากวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมาพวกเราได้เดินทางไปยื่นหนังสือ กับรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น โดยมีข้อเสนอ สองประการ คือขอให้นายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นคนกลางในการจัดเวทีไต่สวนข้อเท็จจริงในการออกใบอนุญาตการขนย้ายอุปกรณ์ ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม และขอให้ยกเลิกการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาในพื้นที่ตำบล ดูนสาด เพราะรายชื่อชาวบ้านที่ใช้ประกอบในการขออนุญาตได้มาจากการแจกเสื้อเพื่อแลก กับลายเซ็นโดยไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงกับชาวบ้านจากการพูดคุย แต่รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นกลับมิได้ ตกลงรับข้อเรียกร้องของเรา แต่ขอหารือกับ บริษัท อพิโก้(โคราช)จำกัด อีกด้านก่อน

จากนั้นได้ยื่นข้อเสนอเปิดเวทีในพื้นที่ตำบลดูนสาด ในวันที่ 17 มกราคม นี้ซึ่งหลังจากพวกเราปรึกษาหารือกันก็มีข้อสรุปว่า ขอให้เลื่อนเวทีพูดคุยออกไปก่อนด้วยเห็นว่า เป็นระยะเวลาที่กระชั้นชิดจนเกินไป และไม่มีนายแพทย์ นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นคนกลางในการจัดเวที และพวกเราได้แต่สงสัยว่าเหตุใดภาครัฐจึงไม่สนใจคำเรียกร้องของชาวบ้านที่ ต้องการให้รอการตรวจสอบความถูกต้องของการอนุญาตจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน เสียก่อน แต่กลับเร่งรัดให้มีการจัดเวทีชี้แจงโครงการ ราวกับว่าต้องการให้สอดคล้องกับแผนที่บริษัทจะขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจ ปิโตรเลียมเข้ามายังหลุมเจาะ ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2558

วันที่ 17 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ยืนยันจะเดินหน้าจัดเวทีประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการขุดเจาะสำรวจ ปิโตรเลียม หลุมเจาะ ดงมูล บี ที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลดูนสาด แม้ท่านจะไม่สนใจข้อเรียกร้องของพวกเรา แต่พวกเราก็จะใช้สิทธิของพวกเราในฐานะประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และชีวิตของลูกหลานจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม พวกเราคือผู้ที่เคยได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมมาแล้วครั้ง หนึ่ง และกำลังถูกบังคับให้กลายมาเป็นผู้รับผลกระทบอีกครั้ง ด้วยข้ออ้างเพียงหน่วยงานของรัฐได้อนุญาตไปแล้ว

ด้วยเหตุที่ได้กล่าว ไปแล้ว กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด ขอประกาศว่า พวกเราไม่ยอมรับเวทีประชุมชี้แจงรายรายละเอียดโครงการขุดเจาะสำรวจ ปิโตรเลียม หลุมเจาะ DM-B (ดงมูลบี) ที่จัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น และไม่ต้องการโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชุมชน วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณีชองชุมชนและขอเรียกร้องความเป็นธรรมต่อสังคมด้วยข้อเรียก ร้อง สอง ประการดังนี้

1. ขอให้มีการเปิดเวทีไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง แวดล้อม (EIA) และการขออนุญาตขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมผ่านพื้นที่ตำบลดูนสาด ของโครงการขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะดงมูล บี (DM-B) โดยนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นคนกลางในการเปิดเวทีในพื้นที่ตำบลดูนสาด

2. ขอให้ยกเลิกหนังสืออนุญาตขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะสำรวจปิโตรเลียมเข้ามาใน พื้นที่ตำบลดูนสาด ระหว่างวันที่ 13 มกราคม 2558 ถึง วันที่ 26 มกราคม 2558 เพราะรายชื่อประชาชนที่ใช้ประกอบในการขออนุญาตได้มาโดยมิชอบ

หยุดการพัฒนา จากคราบน้ำตาของประชาชน

ด้วยจิตคารวะต่อธรรมชาติ ชีวิต ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเสมอภาค

กลุ่ม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบ้านนามูล-ดูนสาด

17 มกราคม 2558

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์