เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ จี้ กก.สิทธิขยับ หลังหน่วยงานรัฐเมินแก้ปัญหาไล่รื้อบ้านชาวกะเหรี่ยง

เครือข่ายกะเหรี่ยงฯ จี้กรรมการสิทธิ ดำเนินการตามหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานไล่รื้อบ้านชาวกะเหรี่ยง ชี้ขณะนี้เกินเวลาที่หน่วยงานต่างๆ ต้องดำเนินการตามข้อเสนอ กสม. มา 120 วันแล้ว

22 ม.ค. 2558 เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยนายวุฒิ บุญเลิศ ทำหนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อให้ กสม. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยระบุว่า หลังจาก กสม. ได้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีผลักดัน รื้อถอนและเผาทำลายบ้านเรือนชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พบว่าชาวกะเหรี่ยงเป็นชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ที่อยู่มาหลายร้อยปีก่อนการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ มีสิทธิอาศัยตามรัฐธรรมนูญ และการดำเนินการของเจ้าหน้าที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีข้อเสนอให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน แต่ปรากฏว่าผ่านมากว่า 120 วันแล้วกลับไม่มีการดำเนินการขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลย

เนื้อหาในหนังสือดังกล่าว มีดังนี้

0000

เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

22 มกราคม 2558

เรื่อง การแก้ไขปัญหาและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน  กรณีผลักดัน รื้อถอนและเผาทำลายบ้านเรือน ชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ก่อนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
เรียน ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามที่เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมได้ร้องเรียนเป็นหนังสือลงวันที่ 14สิงหาคม 2554 เป็นคำร้องที่ 416/2554ขอให้ตรวจสอบ กรณีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้ดำเนินการผลักดัน รื้อถอน และเผาทำลายบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงดั้งเดิม ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณบ้านบางกลอยบน และบ้านใจแผ่นดิน  ซึ่งต่อมาประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี

ต่อมา  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีรายงานผลการตรวจสอบที่ 317/2557ลงวันที่ 17กันยายน 2557กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาและการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีนี้ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ  ดังนี้

1. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สมควรแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในประเด็นการเข้าผลักดัน  รื้อถอน  และการเผาทำลายทรัพย์สินของชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินของผู้ถูกร้องให้แล้วเสร็จ  และสมควรยุติการดำเนินการ  จับกุม ข่มขู่ คุกคาม ชาวกะเหรี่ยงบ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดิน  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง  และผ่อนผันให้ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มดังกล่าวกลับเข้าไปทำกินในที่ดินเดิมทันทีจนกว่าการแก้ไขปัญหาจะได้ขอยุติ

2. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  สำรวจการถือครองที่ดินทำกินของกลุ่มชาวกะเหรี่ยง บ้านบางกลอยบนและบ้านใจแผ่นดินตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2541เรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ให้แล้วเสร็จภายใน 60วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้

3. ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จังหวัดเพชรบุรีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเยียวยา  ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชาวกะเหรี่ยงที่ได้รับความเสียหายจากการเข้ารื้อถอน เผาทำลายทรัพย์สินของผู้ถูกร้อง ให้แล้วเสร็จภายใน 60วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้

4. ให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553เรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง โดยร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  และตัวแทนของชาวกะเหรี่ยง ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้

5. ให้กรมการปกครองโดยอำเภอแก่งกระจานจัดทำโครงการเคลื่อนที่  เร่งรัดการสำรวจและให้สัญชาติไทยแก่กะเหรี่ยงกลุ่มนี้  ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่ได้รับรายงานฉบับนี้

ทั้งมีมติให้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. 2542 มาตรา 18  โดยแจ้งรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  กรณีเรื่องนี้ไปยังกระทรวงวัฒนธรรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  และกรมการปกครอง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามมาตรา 29 และขอทราบผลภายใน 60 วัน

บัดนี้ล่วงเลยเวลาที่กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากว่า 120 วัน  ทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช  จังหวัดเพชรบุรี  กระทรวงวัฒนธรรม และกรมการปกครอง โดยอำเภอแก่งกระจาน ไม่ปรากฏการดำเนินการของหน่วยงานดังกล่าวเลย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิ  บุญเลิศ)
เครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์