ศาลปกครองยกเว้นค่าธรรมเนียมญาติผู้ตายกรณีฟ้อง สตช. และ กอ.รมน.

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ที่ผ่านมาผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดี ได้รับใบแจ้งคำสั่งศาลปกครองสงขลาว่าศาลมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแล้วเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ในคดีหมายเลขดำที่ 156/2557 นางสาวนาปีเซาะ ซิมะกาเร็ง กับนางสาวมีเดาะ แวบือซา ผู้ฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ยื่นฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงนายอุสมาน เด็งสาแม ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 ที่หมู่บ้านสะแนะ ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยก่อนหน้านี้ศาลได้แจ้งคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง 
 
คดีนี้ เกิดจากเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 เจ้าหน้าที่ตำรวจของศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารเข้าปฏิบัติการในพื้นที่บ้านสะแนะ หมู่ที่ 1 ต.เรียง อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส โดยเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมพื้นที่รอบนอก เจ้าหน้าที่ตำรวจจัดกำลังพลเป็นหลายชุด เข้าตรวจค้น จับกุมบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นกลุ่มก่อความไม่สงบ ระหว่างปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่ 12/4 ในหมู่บ้านดังกล่าว นายอุสมาน เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ ได้สมัครใจออกมาแสดงตนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นและควบคุมตัวโดยปราศจากอาวุธหรือสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ซึ่งแต่ละคนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้สายพลาสติกมัดมือทั้งสองข้างแล้วนำไปควบคุมรวมกับบุคคลอื่นที่สนามหญ้านอกบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นได้เกิดเหตุยิงปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ต้องสงสัยที่ยังหลบอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุ กระทั่งเหตุการณ์สงบลง ผู้ที่ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่เสียชีวิตบนบ้านที่เกิดเหตุ 2 คน และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 2 คน (ต่อมาเสียชีวิต) แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายอุสมาน เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ ซึ่งถูกพันธนาการและควบคุมตัวไว้แล้วดังกล่าวกลับเข้าไปในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุอีก โดยนำตัวนายอุสมาน เด็งสาแมเข้าไปในสวนยางพาราหลังบ้าน และนำตัวนายสูเพียง สาและ เข้าไปภายในบ้านที่เกิดเหตุ อ้างว่าจะนำไปชี้จุดตรวจค้นอาวุธ และชี้ยืนยันตัวผู้ตายภายในบ้านที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นนายอุสมาน เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเสียชีวิตที่บริเวณสวนยางพารา และบนบ้านที่เกิดเหตุ ตามลำดับ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าทั้งสองคนที่ถูกควบคุมตัวเข้าไปนั้นได้ไปนำอาวุธมาต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ 
 
 จากเหตุการณ์ดังกล่าว นำมาซึ่งความเคลือบแคลงสงสัยของชาวบ้านและญาติของผู้ตายเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุใดนายอุสมาน เด็งสาแม และนายสูเพียง สาและ จึงถูกยิงเสียชีวิต ทั้ง ๆ ที่ถูกพันธนาการและควบคุมตัวไว้แล้ว และเห็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำการเกินกว่าเหตุทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย 
 
ต่อมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2557 ภรรยา กับ มารดาของนายอุสมาน เด็งสาแม เป็นผู้ฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 ภรรยาและบุตรผู้เยาว์ 3 คน กับมารดาของนายสูเพียง สาและ เป็นผู้ฟ้องคดีที่ 1 ถึงที่ 5 ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิตของผู้ตายทั้งสอง โดยกรณีนายอุสมาน เด็งสาแม ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้เรียกค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 7,920,062.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 7,367,500 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง เป็นคดีหมายเลขดำที่ 156/2557 ส่วนกรณีนายสูเพียง สาและ ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าได้เรียกค่าเสียหายทั้งหมดเป็นเงิน 24,127,622.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงินจำนวน 22,444,300 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้า เป็นคดีหมายเลขดำที่ 155/2557
 
ทั้งสองคดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด (ร้อยละ 2 ของจำนวนทุนทรัพย์ที่ฟ้อง) ศาลได้ไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ฟ้องคดี ทั้งสองคดีแล้วเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ต่อมาศาลได้แจ้งคำสั่งยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีในคดีหมายเลขดำที่ 156/2557 ส่วนคดีหมายเลขดำที่ 155/2557 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
 
ดังนั้นจึงถือว่า คดีหมายเลขดำที่ 156/2557 กรณีการเสียชีวิตของนายอุสมาน เด็งสาแม ซึ่งภรรยา กับมารดา ของผู้ตาย เป็นผู้ฟ้องคดีดังกล่าวนั้น ศาลได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ทั้งหมดและมีคำสั่งรับฟ้อง เพื่อเข้า สู่กระบวนการพิจารณาและพิพากษาคดีต่อไป
 
เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์