สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในสิงคโปร์ชี้ทำกิจกรรมไม่ได้แย่งงานราชการ

สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ชี้การอ้างว่าสมาคมควรควรจดทะเบียนให้ถูกต้องนั้นเป็นการพูดความจริงครึ่งเดียว และสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน มีวัตถุประสงค์ในการทำงานกับแรงงานไทยในสิงคโปร์ ไม่ได้เป็นการแย่งงานข้างราชการ แต่เป็นการช่วยเพื่อนแรงงานด้วยจิตอาสา 
 
 
 
หนังสือแสดงการเปิดสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์เป็นทางการเมื่อปี 2547
 
23 ม.ค. 2558 สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์เปิดเผยว่า ต่อกรณีที่สำนักแรงงานไทยในสิงคโปร์  (สนร.) สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับปมปัญหาการเลิกเช่าสถานที่ตั้งสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ไปเมื่อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา (อ่าน: รองปลัดแรงงานแจง สนร.สิงคโปร์หมดสัญญาเช่า-งบไม่พอจ่าย ยันไม่ได้ไล่ที่ ) สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
 
1.ถ้า สนร.บอกว่า สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ตั้งมาไม่ถูกกฎหมาย ก็ต้องบอกว่า สนร. นั่นเองที่แต่งตั้งสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาแบบไม่ถูกกฎหมาย ทั้งที่ สนร. มีหนังสือเปิดสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์เป็นทางการเมื่อปี 2547 และ สนร.ก็มีหนังสือแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมาจากแรงงานไทยในสิงคโปร์อย่างชัดเจน เมื่อปี 2556 ลงนามโดย นางกาญจนา วงศ์สุวรรณ์ อัครฑูตที่ปรึกษา ด้านแรงงาน ซึ่งเป็นหัวหน้า สนร. แต่ สนร.ยุคปัจจุบันและกระทรวงแรงงานกลับไม่พูด ที่พูดเป็นแค่ความจริงครึ่งเดียว เท่ากับทำให้เกิดการบิดเบือน
 
สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลแรงงานเหมือน สนร. สมาคมไม่ใช่ข้าราชการ แต่เป็นคนงานที่เข้ามาเป็นจิตอาสาเพื่อฝึกทักษะให้แก่แรงงานไทยที่ส่วนใหญ่มีวันหยุดคือวันอาทิตย์เท่านั้น สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ตระหนักดีว่าถูกแต่งตั้งมาเพื่อเป็นเพียงแหล่งช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสิงคโปร์ ซึ่งได้ทำตามภารกิจทั้งด้านการเรียนการสอน การกีฬาและสันทนาการ ร่วมกับสถานทูตไทยในสิงคโปร์ และวัดไทย สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานราชการของไทยและสิงคโปร์ กิจกรรมของ สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ เป็นที่ยอมรับจากหัวหน้า สนร. ทุกท่านที่ผ่านมาตลอด 10 ปี มีหน่วยงานต่างๆ ขอเข้าร่วมกิจกรรม เช่น นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานทั้งไทยและสิงคโปร์ ทั้งคนสิงคโปร์และแรงงานไทย
 
สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ไม่ได้หวังผลตอบแทนที่ผ่านมา สนร. ได้ให้เกียรติให้โอกาสทำงานร่วมกับสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ ขอถามกลับว่าพวกเราทำผิดกฏหมายอะไร หน่วยงานของรัฐบาลสิงคโปร์เคยมาดูงานที่สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ช่วงเกิดเหตุการณ์จราจลที่ลิตเติ้ลอินเดีย มีผู้ใหญ่ระดับสูงมาเห็นกิจกรรมที่สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ทำ ยังได้เชิญคณะกรรมการสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ไปให้ข้อมูลและวิธีการดำเนินงาน มีหลักฐานในหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์ สิงคโปร์ เพราะเห็นว่าเป็นรูปแบบให้แก่แรงงานชาติอื่นได้ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
 
2.กรณีที่ทางกระทรวงแรงงาน อ้างว่าห้องที่สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ใช้งานชำรุด ทั้งๆ ที่ สนร. เองไม่ได้มาใช้งาน ทำไมเพื่อนคนงานถึงยังเข้ามาร่ำเรียนกันได้ทุกอาทิตย์ ห้องดังกล่าว คนงานต่างรักเหมือนบ้าน ได้ช่วยกันดูแล จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเติอร์เน็ตเอง สมาชิกของสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นแรงงานมีฝีมือทางช่าง ก็ได้ทำตู้เก็บเพื่อเก็บของให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย มีตู้หนังสือ พรมปูพื้น ห้องเก็บของ กระดานเรียนหนังสือ ซึ่งสมาชิกได้ช่วยกันสร้างขึ้น และยังใช้เป็นสถานที่ต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราชที่มาอบรมให้นักศึกษาใหม่ ใช้ต้อนรับคณะดูงานด้านแรงงานไทยทั้งจากหน่วยงานราชการ
 
บ้านหลังนี้เป็นที่พบปะของแรงงานไทยและแม่บ้าน ที่มาพูดคุยสอบถามข้อมูลการเรียนต่อ สังสรรค์กันตามประสาคนไทยไกลบ้าน เพื่อคลายความคิดถึงครอบครัวที่อยู่ห่างไกล บางครั้งอาจจะไม่สะอาดบ้าง อาจไม่ได้สวยงามเหมือนห้องทำงานข้าราชการ เพราะเป็นที่ใช้ทำกิจกรรม แต่คนงานที่เข้ามาก็ช่วยกันดูแลรักษา ทำความสะอาดเสมอ
 
3.ข้อที่ สนร.อ้างว่าจะหาที่เช่าให้ใหม่ สมาคมฯเห็นว่า ขัดแย้งกับคำพูดที่ว่าสู้ค่าเช่า 1,800 เหรียญสิงคโปร์ไม่ไหว เพราะไม่มีทางรู้ว่า สถานที่อื่นจะได้ค่าเช่าถูกกว่าหรือไม่ ที่สำคัญไม่มีการแจ้งให้สมาคมฯ ทราบความคืบหน้าในการหาห้องใหม่เลย ทั้งที่สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ยินดีช่วย สนร.หาในราคาที่ สนร.กำหนดในความเป็นจริง อีกทั้งควรจะต้องหาที่อยู่ใหม่ให้ได้ก่อนย้ายออก เพื่อสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์จะได้ขนทรัพย์สินไปไว้ได้ หากทาง สนร. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ให้ดำเนินกิจกรรมการเรียนการอย่างต่อเนื่อง ก็ควรมีการวางแผนเรื่องการยกเลิกการเช่าให้สอดคล้องกับการเริ่มเช้าที่ใหม่ อย่างไรก็ตาม ห้องเช่าใหม่ที่ท่านพูดว่ากำลังหาอยู่ ไม่สามารถรู้เลยว่าราคาจะเหมาะสมกับคุณภาพหรือไม่ เมื่อเทียบกับห้องเดิม
 
4.การอ้างว่าสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ควรจดทะเบียนให้ถูกต้องนั้น เป็นเรื่องขัดแย้งกับหนังสือแต่งตั้งโดย สนร. เอง และที่ผ่านมา 10 กว่าปี สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โดยไม่จำเป็นต้องจดทะเบียน การอ้างจดทะเบียนก็เพื่อที่จะให้สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์ออกจากการดูแลตามงบประมาณของ สนร. หาก สนร. ไม่ต้องการรับผิดชอบดูแลด้านงบประมาณสนับสนุนสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์แล้ว ควรมีหนังสือชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา และควรเสนอแนะแนะทางออกให้เพื่อนๆ คนงานว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง ตามสปริตของข้าราชการด้านแรงงาน ไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนๆ แรงงานไทย ต้องรออย่างไม่รู้ชะตากรรม โดยอ้างว่ากำลังหาที่เช่าให้ใหม่ หรืออย่างน้อย ควรมีการหารือร่วมกันว่าถ้าหาที่ใหม่ ควรเป็นที่ไหน ตามความเหมาะสม
 
5.สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์มีวัตถุประสงค์ในการทำงานกับแรงงานไทยในสิงคโปร์ ไม่ได้เป็นการแย่งงานข้างราชการ ซึ่งที่ผ่านมาได้ให้ความร่วมมือกับ สนร. มาตลอด อย่างไรก็ตาม สมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์จะย้ายออกตามที่ สนร. ต้องการ นับจากนี้ไป สมาชิกสมาคมเพื่อนแรงงานไทยในประเทศสิงคโปร์จะไม่ร่วมจิตอาสากับ สนร. สิงคโปร์อีกต่อไป เพื่อนแรงงานคิดว่าควรมีจิตอาสาให้กับหน่วยงานเห็นคุณค่า เห็นในความตั้งใจจริง และความเสียสละของคนงานที่เข้ามาช่วยข้าราชการทำงาน ซึ่งจะยังคงความรักความผูกพันในกลุ่มสมาคมเพื่อนแรงงานไทยต่อไป
 
 
 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์