ประท้วงหน้าสถานทูตสหรัฐฯ ให้หยุดแทรกแซง-ชี้ไทยเป็นเอกราชมาแต่สุโขทัยเป็นราชธานี

"เครือข่ายปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของคนไทย" ยื่นหนังสือต่อทูตสหรัฐ เรียกร้องให้หยุดแทรกแซงกิจการภายในและเคารพอธิปไตยไทย ชี้ไทยเป็นเอกราชไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย คนไทยมีความรักชาติ ไม่มีประเทศไหนล่วงล้ำกิจการภายใน และคดีจำนำข้าวเป็นการทุจริตสร้างความเสียหายประเทศ เกิดจากนักการเมืองโกง

28 ม.ค. 2558 - หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ถนนวิทยุ นายยุทธภัณฑ์ พันธ์สิงสอน เลขาธิการเครือข่ายปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของฅนไทย ยื่นหนังสือถึงนายแดเนียล รัสเซล ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เรื่อง ขอให้สหรัฐอเมริกาหยุดแทรกแซงกิจการภายในราชอาณาจักรไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมและขอให้เคารพอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย โดยการยื่นหนังสือเป็นการยื่นผ่านสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

แถลงการณ์ตอนหนึงระบุว่า "ราชอาณาจักรไทยเป็นเอกราชและไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นแก่ประเทศใดมานับตั้งแต่ยุคสุโขทัยเป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 1762 มีกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นเวลาเกือบ 800 ปี และยิ่งทุกวันนี้คนไทยภาคภูมิใจ เพิ่มความรักชาติจนถึงขนาดมีความเป็นชาตินิยมเพราะว่าความเป็นชาตินิยม คือ ภูมิคุ้มกันคนไทย ราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์อันดีกับทุกประเทศ ดังที่ท่านจะเห็นว่ามี สถานทูต สถานกงสุล และองค์การนานาชาติจากทุกประเทศทั่วโลกต่างมีสถานที่ตั้งและที่ทำการอยู่ในประเทศไทย ตลอดจนประชาชนหลากหลายเชื้อชาติและสัญชาติเข้ามาอยู่อาศัยประกอบธุรกิจและมีครอบครัวอยู่ร่วมกับคนไทยอย่างไม่มีประเทศใดๆ จะมาก้าวล่วงล้ำการบริหารกิจการภายในราชอาณาจักรไทย หรือเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์การจัดการด้านกฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง ทั้งทางแพ่งและอาญา ตลอดจนการตัดสินใจลงโทษตามบทแห่งความผิดใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านทุจริตประพฤติมิชอบ ฉ้อโกงประชาชนสร้างความเสียหายให้ประเทศอย่างมหาศาลประการต่างๆ เช่น การทุจริตจำนำข้าว มูลค่าถึง 680,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากนักการเมืองประพฤติโกง ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ผ่านมา แต่ทุกประเทศให้เกียรติและเคารพกติกาความมั่นคงแห่งอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยด้วยดีตลอดมาอย่างผู้มีอารยธรรม เครือข่ายปกป้องผลประโยชน์และศักดิ์ศรีของคนไทยขอให้ท่านได้ให้เกียรติแก่ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างสองประเทศ และความสัมพันธ์ของสหรัฐอเมริกากับประเทศในแถบเอเชียที่เก่าแก่ที่สุด คือ ราชอาณาจักรไทยนี้ และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของสองประเทศว่าความสัมพันธ์นี้จะยังคงยั่งยืนต่อไปแม้ว่า ปัจจุบันยุคโลกาภิวัฒน์ศัตรูของไทยที่จะเข้ามายึดดินแดนไทยไม่มีอีกแล้ว มีแต่จะถือครองในรูปเศรษฐกิจไทยร่วมกัน โดยอาศัยรูปแบบการเปิดเสรีในประเทศไทย เช่น การเปิดเสรีทางการเงิน การเปิดเสรีทางการค้า การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การเปิดโอกาสให้ต่างชาติเช่าที่ดินทำกิน ซึ่งนับเป็นความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพธุรกิจ เศรษฐกิจ สังคม และการศึกษาร่วมกันกับทุกประเทศ"

ทั้งนี้เครือข่ายดังกล่าวระบุว่า เป็นตัวแทนของคนไทย 60 ล้านคน ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงมายื่นหนังสือที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาดังกล่าว

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์