PerMAS ประกาศให้ 3 กุมภาฯ เป็นวันมนุษยธรรมปาตานี พร้อมแถลง 4 ข้อเพื่อสันติภาพปาตานี

น.ศ.เยาวชนปัตตานี (PerMAS) ประกาศให้ทุก 3 ก.พ.เป็นวันมนุษยธรรมปาตานี เพื่อรำลึกเหตุการณ์เด็กเสียชีวิต 3 คนจากการสังหารครอบครัวมะมัน พร้อมเรียกร้องสันติภาพ-เคารพหลักมนุษยธรรม-ให้สื่อเสนอข่าวรอบด้าน

3 ก.พ.2558 กลุ่มนักศึกษาสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเยาวชนนักเรียนปาตานี หรือ PerMAS ประมาณ 100 คนรวมตัวกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “ปกป้องคุ้มครองพลเรือน” ณ ลานแสงจันทร์ ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) เนื่องในวันครบรอบ 1 ปีเหตุสังหารครอบครัวนายเจ๊ะมุ มะมัน ชาวบ้านบลูกาแปเราะ อ.บาเจะ จ.นราธิวาส ได้รับบาดเจ็บ พร้อมกับ น.ส.พาดีละห์ แมยู ภรรยา ส่วน ด.ช.มูยาเฮด มะมัน อายุ 11 ปี ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี และ ด.ช.อิลยาส มะมัน อายุ 6 ปี เสียชีวิต

ทั้งนี้ เพื่อให้สังคมสาธารณะได้ตระหนักถึงความสำคัญคุณค่าของชีวิต ตระหนักถึงสิทธิของพลเรือนที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองจากปฏิบัติการทางการทหาร โดยผ่านรูปแบบกิจกรรม การแปรอักษรสื่อสารเจตนารมณ์การจัดกิจกรรม โดยใช้ร่มเป็นสัญลักษณ์การปกป้องพลเรือน ชูป้ายผ้า แจกเอกสารเกี่ยวกับสิทธิพลเรือนในพื้นที่สงคราม พร้อมอ่านแถลงการณ์ การเขียนโน้ตสื่อสารโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษาทั่วไปที่เดินผ่านไปมาและประกาศให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมนุษยธรรมปาตานี

ภาพจาก Free Voice : media/vioce of Patani students

นอกจากนี้ในพื้นที่อื่นๆ ยังมีการจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันด้วย เช่น ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จังหวัดยะลา ที่กรุงเทพมหานคร ที่ประเทศมาเลเซียและที่ประเทศอินโดนีเซียด้วย ซึ่งได้มีการเผยแพร่กิจกรรมดังกล่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วย เช่นในเว็บไซด์เฟซบุ๊กของกลุ่ม Free Voice : media/vioce of Patani students เป็นต้น

สำหรับแถลงการณ์ดังกล่าว เรื่อง : การละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลในพื้นที่สงคราม โดยประกาศว่าให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมนุษยธรรมปาตานี และได้เสนอข้อเรียกร้อง 4 ข้อเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพปาตานี ได้แก่

1. ขอให้คู่สงครามทำสงครามภายใต้กฎกติกาสากลและคำนึงถึงหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล (International Humanitarian Law)

2. ทุกเหตุการณ์ที่มีการละเมิดหลักมนุษยธรรมหรือละเมิดกฎกติกาสงคราม ให้ยกระดับกระบวนการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของกลไกระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมที่มาจากการเห็นร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่เอื้อต่อบรรยากาศของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ประชาชนไว้ใจและสามารถให้ความเป็นธรรมแก่เหยื่อได้อย่างแท้จริง

3. ขอให้ประชาชนภาคประชาสังคมทั้งในและระหว่างประเทศร่วมกันผลักดันให้กระบวนการสร้างสันติภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งคู่ขัดแย้งหลักระหว่างรัฐและขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราชต้องยึดเจตจำนงประชาชนปาตานีในฐานะเจ้าของชะตากรรมอย่างแท้จริงเป็นศูนย์กลางของข้อยุติความขัดแย้งหรือข้อตกลงสันติภาพได้เกิดขึ้นโดยเร็ววัน

4. ขอเรียกร้องให้สื่อทุกประเภทให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแก่สังคมสาธารณะได้รับรู้เพื่อจะได้กำหนดบทบาทการมีหุ้นส่วนสร้างสันติภาพบนความเข้าใจและรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเราเชื่อความจริงคือรากฐานสำคัญของความยุติธรรมและความยุติธรรมที่เป็นธรรมคือหลักประกันความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน

อ่านแถลงการณ์ฉบับเต็ม

 

แถลงการณ์สหพันธ์นิสิตนักศึกษา นักเรียน และเยาวชนปาตานี (PerMAS)
เรื่อง : การละเมิดหลักมนุษยธรรมสากลในพื้นที่สงคราม

เนื่องด้วยวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นวันครบรอบ 1 ปีเหตุการณ์การสังหารโหดครอบครัวมะมันในคืนวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นผลให้ นายเจ๊ะมุ มะมัน บิดา ได้รับบาดเจ็บ น.ส.พาดีละห์ แมยู มารดาซึ่งตั้งท้องได้ 4 เดือนได้รับบาดเจ็บสาหัส ด.ช.มูยาเฮด มะมัน อายุ 11 ปี ด.ช.บาฮารี มะมัน อายุ 9 ปี และ ด.ช.อิลยาส มะมัน อายุ 6 ปี ส่งผลให้เด็กๆ สามพี่น้องเสียชีวิตทันที เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและหลักการมนุษยธรรมสากลอย่างร้ายแรง อีกทั้งกิจกรรมทางอาวุธที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนายเจ๊ะมุ มะมัน ครั้งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ว่าพลเรือนปาตานีทุกเชื้อชาติและศาสนาทุกครัวเรือนกำลังอยู่ในภาวะที่ขาดซึ่งหลักประกันความปลอดภัยจากกิจกรรมการใช้อาวุธของคู่สงครามอย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อเป็นบทเรียนที่ควรตระหนักแก่ทุกฝ่ายและให้ความสำคัญกับการปกป้องสิทธิพลเรือนจากภัยคุกคามของกิจกรรมทางอาวุธของคู่สงครามระหว่างรัฐไทยกับขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราช

สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ PerMAS ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อสันติภาพปาตานี โดยยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ขอประกาศให้วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมนุษยธรรมปาตานี และในการนี้ทาง PerMAS ขอเสนอข้อเรียกร้องเพื่อนำมาซึ่งสันติภาพปาตานีดังต่อไปนี้

1. ขอให้คู่สงครามทำสงครามภายใต้กฎกติกาสากลและคำนึงถึงหลักกฎหมายมนุษยธรรมสากล (International Humanitarian Law)

2. ทุกเหตุการณ์ที่มีการละเมิดหลักมนุษยธรรมหรือละเมิดกฎกติกาสงคราม ให้ยกระดับกระบวนการตรวจสอบโดยการมีส่วนร่วมของกลไกระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมที่มาจากการเห็นร่วมของประชาชนเพื่อให้เกิดกระบวนการยุติธรรมที่เอื้อต่อบรรยากาศของกระบวนการสร้างสันติภาพที่ประชาชนไว้ใจและสามารถให้ความเป็นธรรมแก่เหยื่อได้อย่างแท้จริง

3. ขอให้ประชาชนภาคประชาสังคมทั้งในและระหว่างประเทศร่วมกันผลักดันให้กระบวนการสร้างสันติภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งคู่ขัดแย้งหลักระหว่างรัฐและขบวนการปลดปล่อยปาตานีเป็นเอกราชต้องยึดเจตจำนงประชาชนปาตานีในฐานะเจ้าของชะตากรรมอย่างแท้จริงเป็นศูนย์กลางของข้อยุติความขัดแย้งหรือข้อตกลงสันติภาพได้เกิดขึ้นโดยเร็ววัน

4. ขอเรียกร้องให้สื่อทุกประเภทให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านแก่สังคมสาธารณะได้รับรู้เพื่อจะได้กำหนดบทบาทการมีหุ้นส่วนสร้างสันติภาพบนความเข้าใจและรับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะเราเชื่อความจริงคือรากฐานสำคัญของความยุติธรรมและความยุติธรรมที่เป็นธรรมคือหลักประกันความเชื่อมั่นต่อกระบวนการสร้างสันติภาพอย่างแท้จริงและยั่งยืน

 

ด้วยจิตรักสันติภาพ
สหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี
วันที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558

 

 

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์