'อิศรา' เผย 'ซีเอสล็อกซอินโฟ' อ้างคำสั่ง คสช. สั่งบล็อคข่าวน้องชายประยุทธ์

สำนักข่าวอิศราเผย 'ซีเอสลอกซอินโฟ' อ้างคำสั่ง คสช. สั่งบล็อครายงานข่าวทรัพย์สินน้องชาย พล.อ.ประยุทธ์ 'ประสงค์ 'ยันไม่ทำตาม เหตุไม่มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ซ้ำยังต้องพิสูจน์ความถูกต้องของคำสั่ง

9 ก.พ. 2558 เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา เปิดเผยว่า กรณีผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักข่าวอิศราระงับการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ของ พล.อ ปรีชา จันทร์โอชา น้องชายพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วงเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เนื่องจากได้รับแจ้งว่า ข่าวดังกล่าว "มีลักษณะยุยง+ปลุกระดม ปิดโดยประกาศ คสช.ฉบับที่ 26/2557 ลงวันที่ 24 พ.ค.57"

ต่อมา สำนักข่าวอิศราได้ติดต่อกลับไปยังเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่แจ้งคำสั่ง คสช.ดังกล่าว พบว่าเป็นเบอร์โทรของบริษัท CSLOXINFO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และได้รับคำตอบว่า ให้ดำเนินการตามที่แจ้งมา เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งผลเข้ามา จะได้แจ้งให้ คสช.รับทราบอีกครั้ง

จากนั้น เมื่อประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา ติดต่อไปยัง นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อขอทราบความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ปลัดไอซีที ระบุว่า ขอเวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อน ก่อนจะติดต่อกลับในวันถัดมาว่า ยังไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจน 

เบื้องต้น ทางสำนักข่าวอิศราจึงได้แจ้งไปยังบริษัท CSLOXINFO เพื่อขอให้ส่งหนังสือสั่งการจาก คสช. ที่เป็นลายลักษณ์อักษร มาให้ทางสำนักข่าวอิศรา แต่ได้รับคำตอบว่า เป็นการประสานงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่มีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อไม่หนังสือสั่งการอย่างชัดเจน ในระหว่างนี้ ทางกองบรรณาธิการสำนักข่าวอิศราจึงเห็นควรให้ทำการเปิดหน้าเว็บดังกล่าวอีกครั้ง

นายประสงค์ กล่าวว่า เนื่องจากไม่ทราบว่าคำสั่งที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแจ้งมานั้นเป็นคำสั่ง คสช. จริงหรือไม่ เพราะไม่มีเอกสารหลักฐานใดพิสูจน์ว่าเป็นคำสั่ง คสช.จริง อ้างลอยๆ ว่าเป็นการติดต่อทางออนไลน์ และถึงแม้จะเป็นคำสั่ง คสช. จริงก็ต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้สั่ง ผู้สั่งมีอำนาจจริงหรือไม่ และที่สำคัญ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่ถูกต้องหรือไม่เพราะตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 26 /2557 ได้ระบุชัดเจนว่าปลัดกระทรวงไอซีที ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการ และต้องดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งตามบทบัญัญัติของกฎหมายในเรื่องการปิดกั้นเว็บไซต์ ก็มีแต่ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งการปิดกั้นเว็บไซต์จะต้องอาศัยอำนาจของศาลเท่านั้น

ประกาศ คสช. ฉบับที่ 26/2557
การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์

ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒/๒๕๕๗ เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๗/๒๕๕๗ เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การดําเนินการตามประกาศดังกล่าว เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย จึงให้ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทํางานด้านสื่อสังคมออนไลน์ มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้

๑. ตรวจสอบ หรือเข้าถึงข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ การใช้เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และคลิปเสียง ที่แพร่ในเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยประสานกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด

๒. มีอํานาจระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งข้อความ รูปภาพ ภาพที่เคลื่อนไหวได้อย่างต่อเนื่อง และคลิปเสียง ที่ฝ่าฝืนตามข้อ ๑

๓. ใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําในลักษณะดังกล่าว รวมทั้งร่วมมือและประสานงานกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อดําเนินการตามคําสั่งดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณ

 

ที่มา: เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์