เปิดตลาดน้ำข้างทำเนียบ-พล.อ.ประยุทธ์ขอให้มอบกล้วยไม้แทนกุหลาบในวันวาเลนไทน์

เปิดตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม 12 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. นี้ - นายกรัฐมนตรีเผยต่างชาติชื่นชมไทยมีกฎอัยการศึก การท่องเที่ยวดีขึ้น เพราะประเทศปลอดภัย ไม่มีการชุมนุม พร้อมเชิญชวนคนไทยมอบดอกกล้วยไม้แทนกุหลาบในวันวาเลนไทน์ และที่บ้านภรรยาต้องเป็นใหญ่กว่าสามี

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” (ที่มา: เว็บไซต์รัฐบาลไทย)

12 ก.พ. 2558 - เมื่อเวลา 17.00 น. ที่คลองผดุงกรุงเกษม บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ถึงบริเวณสะพานอรทัย ข้างทำเนียบรับฐาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อ “ตลาดน้ำวิถีไทย คลองผดุงกรุงเกษม” โดยมีนายสัญญา ชีนิมิต ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนกระทรวงฯ ประชาชาชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดระหว่างวันที่ 12 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2558 รวม 18 วัน ไม่มีวันหยุดราชการ เริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 19.00 น. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยให้ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม การดำรงอัตลักษณ์ความเป็นไทย รวมทั้งเพื่อพัฒนาบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของประชาชน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าบริเวณคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ และเพื่อกระตุ้นให้เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจส่งเสริมการตลาดในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงาน โดยในเว็บไซต์รัฐบาลไทย ระบุคำกล่าวของ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า เป็นการส่งเสริมคุณค่าของคลองผดุงกรุงเกษมให้เป็นแหล่งรวมของวิถีไทยเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่กลางใจเมืองหลวง ซึ่งปัจจุบันได้เกิดกระแสนิยมในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์หรือการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนมากขึ้น เพื่อที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติและได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น และแสดงให้เห็นวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน

พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสุขภาพ รวมทั้งการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน นอกจากนี้ยังมีการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อชักจูงนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนการท่องเที่ยวในเชิงวิถีไทย ซึ่งในปีนี้รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้ทำการเปิดงานปีท่องเที่ยววิถีไทย 2558 ในวันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา และเน้นศิลปะความเป็นไทย ทั้งศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ โดยจุดสนใจที่สำคัญคือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นอกจากนี้ ตัวเลขการท่องเที่ยวของไทยปีนี้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมามาก ประมาณร้อยละ 20-30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งชาวต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทย เพราะประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีงาม และที่เป็นที่รู้จักเพราะในสมัยโบราณประเทศอื่นๆ ในโลกอีก 190 กว่าประเทศรู้จักประเทศไทยเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศไทย ซึ่งทุกคนต้องรักษาความเป็นไทย และความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในทุกแห่ง อย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้ อีกทั้ง ตนได้มีโอกาสเดินทางไปเยือนต่างประเทศในหลายประเทศ เขาก็ชื่นชมประเทศไทยว่า บ้านเมืองสงบเรียบร้อยดี มีกฎหมายพิเศษ หรือกฎอัยการศึก ซึ่งการท่องเที่ยวไทยนั้นดีขึ้น เพราะประเทศไทยมีความปลอดภัย ไม่มีการชุมนุมทางการเมือง พร้อมกล่าวเชิญชวนกระตุ้นคนไทยมอบดอกกล้วยไม้ในวันวาเลนไทน์แทนดอกกุหลาบ โดยไม่ต้องซื้อหาในราคาแพง โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย

ทั้งนี้ตอนหนึ่งของการกล่าวเปิดงาน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า "รัฐบาลทำงานทุกวัน อะไรที่ไม่เคยทำได้ เราจะทำให้ได้ แต่เวลาก็มีแค่นี้ เราไม่ได้บังคับใครมากนัก ผมเคยบอกแล้วว่าคนไทยบังคับกันไม่ได้ ยกเว้นภรรยาบังคับสามีได้หน่อยหนึ่ง หรือใครบังคับไม่ได้ เขาบอกเวลาอยู่บ้านภรรยาต้องเป็นใหญ่ เราเป็นสุภาพบุรุษ ในบ้านเราให้เขา ส่วนนอกบ้านเราก็ทำหน้าที่สุภาพบุรุษที่ดี"

ตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการจัดโครงการตลาดน้ำวิถีไทยคลองผดุงกรุงเกษมขึ้น โดยดึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในวิถีแห่งความเป็นไทย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยที่ผูกพันกับสายน้ำ เป็นการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของมรดกวัฒนธรรม โดยพัฒนาบริเวณคลองผดุงกรุงเกษม ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ในเมืองหลวงแห่งนี้

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีเปิด ณ ริมคลองผดุงกรุงเกษม โดยกดปุ่มไฟสายธาราและดอกไม้เพลิงโบราณ พร้อมชมการแสดงต่าง ๆ อาทิ การแหล่สด “วิถีไทยกับสายน้ำ” และ “5 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ จากนายชินกร ไกรลาศ และนางขวัญจิตร ศรีประจัน ศิลปินแห่งชาติ ก่อนเดินเยี่ยมชมร้านค้า ต่าง ๆ รอบ ๆ บริเวณงาน

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์