ชุมชนโคกยาวลุยยื่นหนังสือเลิกคำสั่งไล่รื้อ เตรียมเข้า กทม.พบนายกฯ ตู่

ตัวแทนชาวบ้านโคกยาว จ.ชัยภูมิ เดินสายยื่นหนังสือขอยกเลิกคำสั่งไล่คนออกจากพื้นที่ ชี้ขัดมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหา เตรียมบุก กทม.พบนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.2558 เวลาประมาณ 12.30 น. ตัวแทนชาวบ้านชุมชนโคกยาว ต.ทุ่งลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กว่า 10 คน ได้เดินทางไปยังศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (ศูนย์ดำรงธรรม) เพื่อขอเข้าพบและยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขัยภูมิ และพล.ต.มารุต ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.ชย) เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งขอให้ทบทวนพิจารณาสั่งการเพื่อยกเลิกหนังสือคำสั่งบังคับให้ราษฎร์ผู้เดือดร้อนออกจากพื้นที่พิพาทสวนป่าโคกยาว โดยเร็วที่สุด และขอให้พิจารณารับรองแผนการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยชุมชนโคกยาว

นายเด่น คำแหล้ ชาวบ้านชุมชนโคกยาวกล่าวว่า การมายื่นหนังสือในอีกครั้งนี้เพื่อขอให้ทบทวนพิจารณากรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อ วันที่ 6 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สนธิกำลังทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ประมาณ 100 นาย เข้ามาปิดป้ายหนังสือประกาศ โดยคำสั่งที่ ทส.1621.4/2404 ลงวันที่ 26 ม.ค.2558 เรื่อง สั่งให้ผู้ถือครองพื้นที่ออกจากป่าสงวนแห่งชาติ หรืองดเว้นการกระทำใดๆ หรือรื้อถอน หรือแก้ไข ทำประการอื่นใดแก่สิ่งที่เป็นอันตราย หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง พืชผลอาสินทั้งหมดออกจากป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม

นายเด่นกล่าวว่า เหตุการณ์ที่สร้างความทุกข์ใจเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้ง โดยผู้เดือดร้อนได้ทำการร้องเรียนมาโดยตลอด แม้ล่าสุดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 23 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที ชั้น1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยผลการประชุมในวาระที่ 3.1 กรอบแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ มติที่ประชุมเห็นชอบกรอบแนวทางในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ดังนี้

1) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชน ควรคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และข้อเท็จจริงเป็นที่ตั้ง
2) แนวทางในการดำเนินการต้องไม่กระทบต่อวิถีชีวิตปกติของประชาชน ในระหว่างการแก้ไขปัญหาให้ยุติ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชะลอการดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นมูลเหตุ ให้เกิดความขัดแย้ง หรืออาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตตามปกติสุข และให้สามารถใช้ประโยชน์ ในที่ดินของรัฐตามวิถีปกติไปพลางก่อน จนกว่ากระบวนการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่ตามแต่กรณีจะมีผลเป็นที่ยุติต่อไป
3) การดำเนินการหากติดขัดปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบ กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสม
4) การดำเนินการแก้ไขปัญหาต้องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เช่น คำแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยเฉพาะเรื่องที่ดิน กล่าวคือ เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่
ผู้ยากไร้ ในลักษณะสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน ไม่ใช่กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล เป็นต้น
5) ขอให้คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ คณะทำงานฯ ที่จะแต่งตั้งขึ้น นำผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมาไปประกอบการพิจารณาด้วย

นายเด่นกล่าวว่า ผลการประชุมในวาระที่ 3.1 นั้น ในทางปฏิบัติกลับสวนทางกับนโยบาย ถือเป็นการละเมิดสิทธิ และไม่มีความเป็นธรรมต่อผู้เดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง เป็นการดำเนินการที่ขัดแย้งต่อเจตนารมณ์ และกรอบแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐบาลที่อยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับประชาชน ทำให้ต้องเสียเวลาการทำมาหากิน เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอีก สำหรับการมายื่นหนังสือเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงในครั้งนี้ โดยทาง เลขาฯ ผบ.กกล.รส.จว.ชย (พ.ต.สุรขัย ชอบยิ่ง) เป็นตัวแทนรับหนังสือ พร้อมแจ้งว่าจะนำยื่นต่อท่านผู้อำนวยการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ (ผบ.กกล.รส.จว.ชย) และผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้รับทราบปัญหาผลกระทบความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ท่านได้พิจารณาดำเนินการให้เกิดความปกติสุขในการดำเนินชีวิตของประชาชน จนกว่าจะมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาในทางนโยบาย เป็นการต่อไป

นอกจากนี้เวลาประมาณ 15.00 น.ตัวแทนทั้งหมดได้เดินทางไปถึงนครราชสีมา เพื่อขอเข้าพบและยื่นหนังสือต่อผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 โดยทางเลขาฯกองอำนวยการสำนักจัดการป่าไม้ที่ 8 เป็นตัวแทนรับมอบหนังสือข้อเรียกร้อง จากนั้นจะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อขอเข้าพบและยื่นหนังสือต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล และเดินทางไปยื่นฯต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 17 ก.พ.นี้ เป็นการต่อไป

 

 

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

พื้นที่ประชาสัมพันธ์