ชมวิดีโอเสวนา ‘ปัญญาชนชนชั้นกลางสยาม’

ชมบันทึกวิดีโอการบรรยายทางวิชาการเรื่อง ‘ปัญญาชนชนชั้นกลางยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์’ โดย ศ.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ การบรรยายดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นส่วนหนึ่งของซีรีย์ศิลป์เสวนา ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์