สมาคมนักข่าวฯ ตั้งกรรมการปี 58 ‘วันชัย’ จากแนวหน้า นั่งนายกฯ

4 มี.ค.2558  คณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ได้ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ที่ประชุมมีมติกำหนดตำแหน่งของกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของสมาคมฯ ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคม  ดังนี้

นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นายวันชัย วงศ์มีชัย(แนวหน้า)                 

 

กรรมการบริหาร สมาคมฯ

นายวิษณุพงษ์ หิญชีระนันท์ (เดลินิวส์)         อุปนายกฝ่ายบริหาร สมาคมฯ

ดร.สุรศักดิ์  จิรวัสตร์มงคล (ASTV ผู้จัดการ)  อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายมานพ ทิพย์โอสถ (บางกอกโพสต์)         อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  (ไทยรัฐ)               อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ(บ้านเมือง)              เลขาธิการ สมาคมฯ

นางสาวนิภาวรรณ์ แก้วรากมุกข์ (เดอะเนชั่น)  รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายชัยฤทธิ์ ยนเปี่ยม (โพสต์ทูเดย์)               รองเลขาธิการ ฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวธนิตา อิสรา (บ้านเมือง)                    เหรัญญิก  สมาคมฯ

ว่าที่ ร.ต. กานต์ เหมสมิติ(เดลินิวส์)               นายทะเบียน สมาคมฯ

นายวัสยศ งามขำ (บางกอกโพสต์)                กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นายคเณศ จิรัษฐิติพงศ์(แนวหน้า)                  กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ

นางสาว น.รินี เรืองหนู(มติชน)                       กรรมการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ

นายวิศิษฏ์ ชวนพิพัฒน์พงศ์ (กรุงเทพธุรกิจ)    กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ

นางสาวสุมนชยา จึงเจริญศิลป์ (สยามรัฐ)        กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ

สำรองกรรมการ

นายไพรัช มิ่งขวัญ

กรรมการควบคุมจริยธรรม

นายสมาน สุดโต(โพสต์ทูเดย์)                             
นายจักร์กฤษ เพิ่มพูล  (กรุงเทพธุรกิจ)
นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง  (อีคอนนิวส์)                  
นายบุตรดา ศรีเลิศชัย (เดลินิวส์)
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน)

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์