เปิดหมวก-รับบริจาค ‘อานนท์ นำภา’ นำเงินมอบนักโทษการเมือง 57 ราย


ภาพจากเพจพลเมืองโต้กลับ

6 มี.ค.2558 อานนท์ นำภา ตัวแทนกลุ่มนักกิจกรรมที่ทำกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ถนนข้าวสารซึ่งจัดกิจกรรมที่ถนนข้าวสารเมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่าน ได้เดินทางมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพื่อนำเงินบริจาคดังกล่าวกระจายเข้าบัญชีให้ผู้ต้องขัง

อานนท์ ให้ข้อมูลว่า การแสดงดนตรีเปิดหมวกได้เงินราว 50,000 บาทเมื่อรวมกับการเปิดบัญชีรับบริจาค ได้เงินรวมแล้ว 129,000 บาท โดยเขาได้นำเงินดังกล่าวมอบให้ผู้ต้องขังในคดีการเมืองสืบเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆ รวมทั้งผู้ต้องขังคดี 112 ทั้งชายและหญิง รวมแล้ว 57 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 114,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 15,000 บาทจะโอนให้กลุ่มนักกิจกรรมที่ช่วยเหลือผู้ต้องขังคดีเผาศาลากลางและอื่นๆ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ผู้ต้องขังในเรือนจำมีความจำเป็นต้องใช้เงินซื้อเครื่องอุปโภคต่างๆ เช่น สบู่ ยาสีฟัน ฯลฯ กับทางเรือนจำ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ซื้ออาหารเพิ่มเติมได้ เนื่องจากเรือนจำมีข้อจำกัดเรื่องคุณภาพอาหาร โดยเรือนจำจะให้ผู้ต้องขังเปิดบัญชีประจำตัวเพื่อให้ญาตินำเงินเข้าฝาก และผู้ต้องขังสามารถทะยอยเบิกใช้ได้สูงสุดไม่เกินวันละ 300 บาท