บวรศักดิ์ เผยเจตนารมณ์ 4 ด้านของรธน. เน้นสร้างพลเมืองเป็นใหญ่

ปธ.กมธ.ยกร่างฯ กล่าวสรุปภาพรวมร่าง รธน. ต่อที่ประชุม สปช. เผยเจตนารมณ์ 4 ด้านของ รธน. ใหม่ ย้ำ รธน. นี้จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ไม่มีที่สิ้นสุด

 

“เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งองค์กรพลเมืองขึ้นมาก เราก็เขียนไว้ชัดเจนว่า การเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในสมัชชาคุณธรรม สมัชชาพลเมือง และสภาตรวจสอบภาคประชาชน ของพลเมืองทั้งหลาย เป็นหน้าที่มีเกียรติ เสียสละ ที่พึงทำด้วยความเต็มใจ เพราะฉะนั้นประโยชน์ตอบแทนทั้งหลายจึงไม่ใช่สิ่งสำคัญ” บวรศักดิ์ อุวรรณโณ

10 มี.ค. 2558 เว็บข่าวรัฐสภา รายงานว่า บวรศักดิ์  อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวสรุปภาพรวมร่างรัฐธรรมนูญ ต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ว่า คณะกรรมาธิการได้ยกร่างแรกเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ โดยที่ผ่านมาได้ประชุมไปแล้ว 62 ครั้ง ใช้เวลากว่า 500 ชั่วโมง ซึ่งกรรมาธิการได้วิเคราะห์ถึงปัญหาในอดีตที่ผ่านมา ที่มีความขัดแย้งร้าวลึก มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย และความขัดแย้งก็ยังไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์สำคัญคือการแก้ปัญหาความ ขัดแย้งที่อยู่ให้หมดไป พร้อมย้ำว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่จัดทำนี้ มีเจตนารมณ์ 4 ด้านคือ

ด้านแรก สร้างพลเมืองเป็นใหญ่ โดยรัฐธรรมนูญใหม่จะยกระดับราษฎรให้เป็นพลเมือง ซึ่งจะทำให้มีส่วนร่วมทางการเมืองและบริหารบ้านเมืองมากขึ้น โดยการตั้งองค์กรที่มาจากพลเมือง เช่น สมัชชาคุณธรรม สมัชชาพลเมือง สภาตรวจสอบภาคประชาชน นอกจากนี้ยังได้เพิ่มสิทธิมนุษยชนและสิทธิพลเมืองลงในรัฐธรรมนูญ สิทธิในครอบครัว สิทธิการศึกษา 15 ปีการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเสนอร่างกฎหมายได้เอง การกำหนดให้พลเมืองสามารถยื่นถอดถอน นายกฯ รมต. ส.ส. ส.ว. สามารถลงมติถอดถอนได้ ผ่านสมัชชาคุณธรรม เป็นต้น

ด้านที่สองคือ การเมืองใสสะอาดและสมดุล โดยรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้กำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรอิสระมีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมได้ตั้งศาลปกครองแผนกคดีวินัยการเงินและงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่ตัดสินความผิดคดีเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ป้องกันการทุจริตอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ประเด็นการสร้างสมดุลทางการเมืองนั้น ในรัฐธรรมนูญใหม่จะให้ความสำคัญในเรื่องความสมดุลระหว่างการเมืองของนักการเมือง และการเมืองของพลเมือง รวมถึงความสมดุลระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

ด้านที่สามคือ หนุนสังคมมีความเป็นธรรมรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่จะให้ความสำคัญต่อการสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความเป็นธรรมทางกฎหมาย

ด้านสุดท้ายคือ นำชาติสู่สันติสุข โดยประธานคณะ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้กล่าวว่า ประเด็นนี้ถือเป็นบทสรุปของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วรัฐธรรมนูญจะต้องทำให้ประเทศไทยก้าวผ่านความขัดแย้งและมี ความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคม

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์