'ประยุทธ์' ขีดเส้น 6 เดือนแก้ปัญหาลอตเตอรี่ ขู่มีปัญหามากให้เลิกขาย

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขีดเส้น 6 เดือนแก้ปัญหาลอตเตอรี่เกินราคา ขู่มีปัญหามากก็เลิกขาย และชี้แจงเรื่องแนวคิดการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอีกครั้งโดยย้ำว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแค่แนวคิด ยังไม่เข้าคณะรัฐมนตรีแต่ข่าวรั่วออกมาก่อน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมาพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 20.15 น. โดยมีรายละเอียดทั้งหมดดังต่อไปนี้

สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน

สำหรับเดือนมีนาคมนี้เป็นช่วงปิดภาคการศึกษาของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษา รัฐบาลได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับเยาวชนในแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นการจัดค่ายฤดูร้อน หรือกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการ รวมไปถึงการขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้ช่วยกันสนับสนุนสถานที่ฝึกงานให้กับนักเรียนระดับมัธยม และเตรียมการสำหรับระดับอุดมศึกษา ที่จะเริ่มปิดภาคเรียนในเดือนมิถุนายนด้วย เรื่องนี้ผมคงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ปกครอง ให้ช่วยกันหากิจกรรมที่มีประโยชน์ให้ลูกหลานได้ทำกัน เพื่อให้ใช้เวลาว่างที่ปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสม

ในวันจันทร์ที่ผ่านมา ผมได้ไปร่วมพิธีปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติบรมศาสดา นบีมูฮัมหมัด และได้พบกับท่านจุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และพี่น้องชาวมุสลิมที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยผมได้ชี้แจงนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา โดยสำหรับศาสนาอิสลาม อาทิเช่น กิจการฮัจย์ กิจการฮาลาล กิจการการศึกษา กิจการยุติธรรม และกิจการอื่น ๆ ซึ่งบรมศาสดา นบีมูฮัมหมัด เองทรงได้เป็นแบบอย่างด้านจริยธรรม คุณธรรม ด้านศาสนา การปกครอง การประกอบอาชีพ การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย ซึ่งมีผลและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศด้วย

วันนี้มีหลายเรื่องที่อยากทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน ไม่อยากให้ประเทศไทย คนไทย ในปัจจุบันนี้ อยู่ท่ามกลางอาณาจักรแห่งความกลัว กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย กลัวเศรษฐกิจ กลัวเก็บภาษี หรือว่ากลัวกฎหมายต่าง ๆ ที่รัฐบาลพยายามจะทำให้ดีขึ้น อยากจะเรียนว่ารัฐบาลจะทำทุกอย่างให้ดีกว่าในอดีตที่ผ่านมา ต้องอาศัยเวลาอยู่บ้าง และวันนี้สถานการณ์ภายใน ภายนอกประเทศ และสถานการณ์โลกนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความขัดแย้ง อาจจะทำให้หลาย ๆ อย่างนั้น ล้าช้าไปบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐกิจ บางครั้งก็มีปัญหาเพราะว่าความเข้มแข็งยังไม่เพียงพอ อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้ทำความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศของเรานั้น ต้องช่วยกันลดความหวาดระแวง ความกลัว ความไม่เชื่อใจ ด้วยเหตุด้วยผล และรับทราบถึงเจตนารมณ์ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการที่เราเข้ามาบริหารประเทศในเวลานี้ ทั้งนี้ อยากจะให้กำจัดความน่ากลัวดังที่กล่าวไปแล้ว ให้วิกฤตเป็นโอกาส รวมทั้ง เรื่องความทุจริตไม่โปร่งใส ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมเหล่านี้ กำลังแก้ทุกเรื่องอยู่ เดี๋ยวจะอธิบายให้มากขึ้นต่อไป

การสร้างเศรษฐกิจให้เข้มแข็ง ต้องดูทั้งส่งออกและนำเข้า ให้ลดการขาดดุลให้ได้ วันนี้ก็มีปัญหาอยู่ สินค้าออกก็ส่งได้น้อย ความต้องการก็ลดลง ราคาก็ต่ำลง อันนี้เป็นทั้งโลก เราต้องพัฒนาให้เร็วขึ้น การแก้ไขเพิ่มเติมตัวบทกฎหมายต่าง ๆ การจัดระเบียบสถานที่ ทรัพยากร ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแล การบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ และแก้ไขทุกปัญหาอย่างยั่งยืน บางอย่างก็พึ่งเริ่มต้น บางอย่างก็อยู่ตรงกลาง บางอย่างก็ต้องส่งต่อ ความยากง่ายต่างกันมาก และปัญหาก็ทับซ้อนกันอยู่

เรื่องแรก เรื่องสำคัญ ที่ทุกคนให้ความสนใจ รัฐบาลสนใจทุกเรื่อง  เรื่องลอตเตอรี่ ทุกคนต้องการให้ลดให้ได้ 80 บาท ต้องเริ่มตั้งแต่การแก้ไขกฎหมายที่เขียนแล้วเดิมมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อยู่ และไปดูเรื่องการจัดระเบียบผู้จำหน่ายทำอย่างไรว่าโควต้าเดิมจะหมดอายุไปเรื่อย ๆ จะทยอยเลิกไป และนำมาเพิ่มให้รายย่อยมากขึ้น  จัดสถานที่ขายให้ได้  ในแต่ละจังหวัด ไม่ต้องมารับจากคนกลางต่อไป อาจจะรับตรงได้ ไปแต่ละจังหวัดเลย ไปสร้างสาขากันที่นั้น คือต้นทาง และปลายทางจะต้องมีกำไรให้เขาบ้าง ให้เท่าเทียมกัน ไม่ให้น้อยไปกว่าเดิม ไม่ต้องไปบวกราคาต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งหมดปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเลขไม่ดี เวลารายย่อยซื้อไป แล้วขายไม่ได้ ก็รับคืนไม่ได้ เพราะฉะนั้นเขาก็ขายคืนนายทุน พวกพ่อค้าคนกลาง หรือพวกที่เรียกว่า ห้าเสือ ก็ขายคืนไป เพราะว่าไม่ไหว วันนี้ต้องหาทางแก้ตรงจุดนี้ ไม่ให้เขาขายคืน เอากองทุนมารับซื้อคืนได้หรือไม่ เพื่อไม่ให้ไปขายต่อ ขายกลับไปพร้อมกับการไปรวมเล่มอีก อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่

ในระหว่างนี้ เราจะดูเรื่องกฎหมายด้วยว่า ถ้าหากสามารถขายสลากด้วยตู้ หรือสถานที่อื่น ๆ ได้ ในราคา 80 บาท โดยตรงได้ ก็จะเป็นทางเลือกให้คนไปซื้อได้ ว่าซื้อจากตู้ได้หรือซื้อจากผู้ที่เดินจำหน่ายก็ได้ ที่เป็นอาชีพอยู่แล้ว คงมีแค่นั้น เราจะต้องการหาวิธีการควบคุมเรื่องลอตเตอรี่เกินราคา 80 บาท ถ้าไม่แก้แบบนี้ แก้ไม่ได้พันกันไปกันมาหมด รัฐบาลก็ไม่ได้มุ่งหวังจะเอาเงินเหล่านี้ มาทำหรือมาทำประโยชน์ หรือนำมาใช้ในเรื่องของการสนับสนุนให้คนเล่นการพนันให้มากขึ้น ไม่มี เรื่องหวย 2 ตัว 3 ตัว ยังไม่มีใครคิดจะทำเลย และทำไม่ได้ ไม่คิดจะทำด้วย

เรื่องของเครื่องมือหรือตู้ต่าง ๆ เหล่านี้ บางคนอาจจะไประแวงว่ามีตู้เก่าอยู่ บริษัทนั้น บริษัทนี้ ยังติดกฎหมายอยู่ทั้งนั้น คือถ้าสามารถทำได้ต้องหากันว่าตู้จะเอาจากที่ไหน ตู้เก่าทำได้หรือไม่ผิดกฎหมายหรือไม่ ก็มาขายลอตเตอรี่ 6 ตัว ที่เป็นใบ ไม่ได้ขายเป็นลอตเตอรี่เป็น 2 ตัว 3 ตัว เป็นหวยเถื่อน หวยโต๊ดต่าง ๆ ไม่ใช่ ไม่มี เพราะฉะนั้น ทุกอย่างจะให้ชัดเจนขึ้นภายใน 6 เดือน

วันนี้ก็ลองไปดู มีหลายจุดที่ยังขาย 80 บาท ตอนนี้ก็ไม่ค่อยรักษากติกากัน ไม่อย่างนั้นถ้ายุ่งมาก ก็ยกเลิกลอตเตอรี่ดีหรือไม่ ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขายกัน เอาหรือไม่ เพราะฉะนั้นขอร้องว่าให้เราได้แก้ปัญหาเถอะ ถ้าติติงกันทุกเรื่อง อันนั้นไม่ได้ อันนี้ไม่ได้ ก็ไม่ได้สักอย่าง แต่จะเอา 80 บาท เพราะฉะนั้นถ้าแก้ไม่ได้ก็เลิกไปเลยดีหรือไม่ ผมคิดว่าเลิกไม่ได้ เดี๋ยวคนรายได้น้อยก็บอกว่าปิดช่องทางความสุขของเขาอีก หาว่าผมไม่คืนความสุข

เรื่องภาษี วันนี้โลกมีการพัฒนาไปมากมาย ประเทศไทยเราอยู่ที่รายได้ประเทศระดับปานกลาง สิทธิประโยชน์ถูกยกเลิกไปมาก สินค้าส่งออกไม่มีการพัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ ยังไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการแข่งขันราคากับคู่ค้าหรือประเทศข้างเคียง แข่งขันเขาไม่ค่อยได้ ราคาค่าแรงสูงกว่าประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ฉะนั้นสินค้าส่งออกลดลงแน่นอน การเข้าถึงกองทุนต่าง ๆ ของธุรกิจ SMEs 70% ของ SMEs ส่งออกและจำหน่ายในประเทศด้วย เราก็ส่งเสริมอยู่แล้ว

วันนี้เท่าที่ฟังฝ่ายเศรษฐกิจรายงานมา มีประมาณ 4 แสนกว่าราย ที่ให้การสนับสนุนอยู่แล้ว SMEs แล้วก็ใช้วงเงินไป 3 ล้านล้านบาท ที่ยังมีเหลืออยู่ก็คือที่ยังไม่มั่นคง คือถ้าปล่อยกู้ไปแล้วก็จะเกิดที่เขาเรียกว่าหนี้สูญ ทำนองนั้น เพราะฉะนั้นคงต้องทบทวน ผมสั่งงานไปแล้วว่าในส่วนที่อยู่ในวงจรอยู่แล้วก็โอเค ก็ทำต่อไป ในส่วนที่ยังไม่เรียบร้อย ยังมีปัญหาก็เข้าไปทบทวนดูซิ ว่าจะทำยังไง ช่วยเขาได้แค่ไหน บางคนขอกู้มา ขอลดภาษี ขออะไร 50% บ้าง อะไรบ้างบางทีก็ลำบาก

วันนี้ก็ธนาคารพาณิชย์ ดี ๆ เขาก็เอาไปหมดแล้ว SMEs ดี ๆ ที่เชื่อมั่นได้ว่าไม่เป็นหนี้สูญ NPL แต่ตอนนี้ที่เหลืออยู่จะทำอย่างไร รัฐต้องเข้าไปดูแล คราวนี้เราอาจจะให้ไม่ได้ทั้งหมดตามที่ต้องการมา แล้วทำอย่างไร ถ้าเกิดหนี้เป็นสูญแล้วจะรับได้อย่างไร ธนาคารรัฐก็มีปัญหาอีก ก็ต้องไปดูกัน ผมจะให้เข้าไปเร่งรัดดำเนินการให้

วันนี้ก็ให้ทั้ง คสช. เข้าไปช่วยขับเคลื่อน ในส่วนท่านรองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ ก็ดูเรื่องนี้อยู่ ว่าจะผ่อนผันกันได้อย่างไร ใจเย็น ๆ แต่ตอนนี้ก็ช่องทางที่เข้าหาเหล่านี้ จะต้องเปิดช่องทางให้ ติดต่อได้ที่ไหน อะไรอย่างไร ตอนนี้ก็ไปที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ก็เสนอตัวเข้ามา อย่าไปพูดข้างนอก ไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเจอกันได้อย่างไร ถ้าพูดทางสื่อทางอะไร แล้วก็โวยวายว่าไม่มีช่องทาง ไม่เห็นมีอะไร ก็เขามีหน่วยงานอยู่แล้ว ก็เข้าไป จะได้เร็วขึ้น เราจะได้เลือกมาได้ ตอนนี้ก็ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย เขาไปดูด้วย เหมือนกับว่าไปชี้เป้าว่าอันไหนจะดี กิจการไหนที่พอไปได้ มีอันไหนจะต้องปรับปรุงการผลิต เพิ่มเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ เราจะดูตรงนี้ให้

ถ้าใครคิดว่าตัวเองพร้อมก็เข้ามาเลย เราจะได้ไม่เสียเวลาไปเลือกที่อื่น ที่นั่น ที่นี้ เดี๋ยวก็ไม่ทั่วถึงอีก แต่ถ้าใครยังไม่เข้มแข็ง ท่านต้องทำตัวเองให้เข้มแข็งก่อนด้วย ไม่อย่างนั้นเป็นปัญหา การสร้างความเชื่อมั่น ต้องทั้งสองฝ่าย รัฐก็เชื่อมั่นท่าน ท่านก็ต้องเชื่อมั่นรัฐ ท่านก็ต้องมีหลักประกันของท่านด้วยว่า ท่านไม่ล้มแน่นอน อะไรเหล่านี้ ที่ผ่านมาบางทีก็มีปัญหา

วันนี้ถ้าเราไม่แก้ไขวันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อไป เศรษฐกิจโลกไม่รู้จะขึ้นอีกเมื่อไหร่ น้ำมันจะลงจะขึ้นอย่างไรต่อไป ก็ไม่ทราบเหมือนกัน เพราะฉะนั้นตราบใดที่เศรษฐกิจโลกยังมีปัญหาอยู่ การเก็บภาษีต่าง ๆ ก็ลดลงหมด เพราะว่ารายได้ตามเกณฑ์ เสียภาษีก็ลดลง ก็เก็บภาษีไม่ได้ เขาเรียกว่า เก็บภาษีได้ไม่ตรงกับการที่ประเมินไว้ ปีนี้ประเมินไว้เท่าไหร่ รายรับ รายจ่ายของประเทศมีเท่าไหร่ ต้องเก็บให้ได้เท่าไหร่ คราวนี้ถ้าเก็บไม่ได้ก็คือความเสี่ยงจะเกิดขึ้นแล้ว วันนี้มีหลายอย่างที่ผูกพันกันเรื่องภาษี ที่เราพูดกันและกลัวกันมาก ๆ

เพราะฉะนั้น รัฐบาลนี้เข้ามาระยะเวลาประมาณ 8 เดือน ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขมานานเต็มที มากกว่า 10 ปีด้วย บางอย่าง วันนี้ต้องนำภาษีสากลเขามาดูว่ามีอะไรบ้าง อันไหนควรจะใช้ อันไหนควรไม่ใช้ เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ ซึ่งเรามีทั้งงบประจำ งบบริหารจัดการ งบลงทุน งบพัฒนาประเทศ และการฟื้นฟูปรับปรุงต่าง ๆ ที่สำคัญคืองบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดเก็บได้น้อย ไม่กี่เปอร์เซ็น แต่ต้องใช้เงินจำนวนมากถึง 3-4 แสนล้านบาท

สำหรับในปี 2558 เราต้องจัดเงินสมทบลงไปปีละกว่า 250,000 ล้านบาท โดยประมาณ ให้ อปท. เพื่อจะเสริมในส่วนที่เขาเก็บไม่ได้ เพราะว่าอัตราภาษีไม่ทันสมัย การจัดเก็บอะไรก็มีปัญหาหมด เพราะฉะนั้นงบประมาณรัฐในการลงทุนโครงสร้าง ขนส่ง ส่งเสริม วิจัย จะต้องลดลงไป เพื่อนำเงินตรงกลาง ตรงนี้  งบประมาณนี้ ไปสมบทให้กับ อปท. ด้วย ซึ่งคือปัญหาของเรา ถึงมีการหารือกันในเรื่องนี้ แล้วรัฐบาลก็มีภาระมากขึ้น โครงการที่เป็นปัญหาหมดไปกับดอกเบี้ย เงินต้น ค่าบำรุงรักษา ในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาหลายโครงการมีปัญหาหมด น่าเสียดาย

เพราะฉะนั้น รัฐบาลได้พิจารณาโครงสร้างภาษีมาทั้งระบบ ทุกประเภท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ทันสมัย เป็นสากล ถ้าดูตัวเลขเราเสียภาษีในอาเซียน เราถือว่าเราเป็นการเสียภาษีที่ต่ำที่สุดในอาเซียน เมื่อเทียบกับ GDP ของเรา  GDP เราสูงพอสมควร กับต่างประเทศ แต่อัตราภาษีเราต่ำ 20% ตัวเลขประมาณนั้น แต่คราวนี้กลายเป็นข่าวมา เรื่องภาษีที่ดิน ภาษีอะไรเหล่านี้มาก่อน จริง ๆ แล้วเงินจำนวนนี้ ถ้าจะพูดว่าไปใช้หนี้รัฐก็ไม่ได้ใช้โดยตรง เพราะเป็นการเก็บภาษีของท้องถิ่น เขาก็ไปบริหารระดับท้องถิ่น ที่ว่า 3-4 แสนล้านบาท แต่เขาเก็บได้เพียงไม่ถึงครึ่ง แล้วต้องไปสมบทอีก 2 แสนกว่าล้าน ถ้าสมมุติว่าเก็บตรงนี้ได้เพิ่มท้องถิ่นก็ไม่ต้องนำเงินกลางนี้ไปสมทบ เขาก็ไปบริหารเท่าเดิม หรือมากกว่าเดิมก็แล้วแต่ เท่าที่ผมดูตัวเลข ถ้าเก็บอย่างที่เขาพูด ๆ กันมา ได้ประมาณ 5 หมื่นกว่าล้านบาทเท่านั้น ไม่ได้มากมาย แต่ไม่เป็นไร วันนี้เราก็ต้องหาทางแก้ปัญหาอย่างอื่นด้วย ก็ไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อน

วันนี้ก็ได้สั่งให้ชะลอเรื่องนี้ไปก่อน จนกว่าจะมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในเรื่องระบบภาษี ในเรื่องที่เราจะเดินหน้าประเทศกันอย่างไร แล้วทั้งหมดยังไม่ได้เข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) เลย เผอิญรั่วออกมาก่อน ก็เลยต้องพูดชี้แจงกันไปใหญ่โต เดี๋ยวจะไม่เข้าใจ ผมก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรตรงนั้น แต่วันนี้ผมตัดสินใจไปแน่นอนแล้วว่าเอาไว้ก่อน เพราะว่าเงินภาษีเหล่านี้ถ้าออกได้ จะไปออกปี 2560 และรายได้ทั้งหมด 5 พันล้านบาท 4.5 หมื่นล้านบาท ไปที่ไหน ไปที่ อปท. รัฐบาลหน้าเขาได้ใช้ประโยชน์ ไปดูว่าจะทำอย่างไร รัฐบาลหน้าจะทำให้เกิดความโปร่งใสอย่างไร

เพราะฉะนั้นทุกกฎหมาย ทุกเรื่อง พูดไปบางทีตื่นตระหนก ความหวาดกลัวเกิดขึ้น เช่น กฎหมายนี้เข้าไปดูน่ากลัว แต่บางกฎหมายเป็นเรื่องปกติของทุกประเทศ แต่เราก็ยังไม่ได้ผ่าน ผ่าน ครม. ไปแล้วไว้ทบทวนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว สนช. ก็พ่อแม่พี่น้องทั้งนั้น เป็นญาติกัน เขาก็คิดเป็นเหมือนกันว่าอะไรควร ไม่ควร อย่างไร เดี๋ยวเขาก็ถกแถลงกัน 3 วาระ อาจจะผ่านไม่ผ่านก็ได้ ทุกกฎหมาย อย่าตกใจ ไม่อย่างนั้นก็เป็นเครื่องมือของอาจจะมีคนมาให้ข่าว ปล่อยข่าวที่ไม่ดี ก็มีหลายคนที่อยากให้รัฐบาลนี้เดินหน้าไม่ได้ ผมก็พูดตรง ๆ

เรื่องราคารถไฟฟ้า ถล่มมา 2 เรื่อง เรื่องภาษี เรื่องราคารถไฟฟ้า ก็ยังไม่เห็นขึ้นอะไรเลย ผมสอบถามกระทรวงคมนาคม สอบถาม BTS เขาออกมายืนยันแล้วว่าไม่เป็นความจริง ยังไม่มีการขึ้นราคาค่าโดยสารใด ๆ ในวันที่ 1 มิถุนายน ตามที่เป็นข่าว อันนี้ต้องดูสัมปทานที่ทำไว้นานแล้ว เขาเขียนไว้ว่าอย่างไร รัฐบาลก่อนที่ผ่านมา ในสัมปทานเขาเขียนไว้ว่าสามารถปรับได้ทุก 18 เดือน แต่ที่ผ่านมาไม่ได้ปรับขึ้นทุก 18 เดือน ตามสัญญา เพราะเขาก็ต้องเห็นใจคนจนเหมือนกัน เขาพิจารณาจากต้นทุน ค่าใช้จ่าย และที่สำคัญ ผลกระทบประชาชน กระทรวงคมนาคมดูเรื่องนี้อยู่ ถ้าเขาขอขึ้นมา ถ้าไม่สมเหตุสมผลก็ไม่ได้ขึ้น ขึ้นไม่ได้อยู่แล้ว ก็อย่าเพิ่งเดือดร้อน บางอย่างต้องเข้าใจกันก่อน บ้างที่ฟังไม่รู้เรื่องแล้วไปขยายต่อกัน สื่อระวังหน่อย ทำให้คนแตกแยก แล้วก็ขัดแย้ง รัฐบาลก็เหนื่อยที่ต้องมาตามแก้อยู่แบบนี้ ขอให้ระมัดระวังด้วย

เรื่องของยาง ที่เราพยายามทำ 2 อย่าง คือใช้ยางในประเทศ เรื่องสร้างโรงงาน เรื่องเอามาทำถนนหนทาง ทำอยู่ตลอด มากน้อยก็ยังดี แต่การที่จะทำให้ราคายางสูงขึ้นลำบากเล็กน้อย เพราะถามไปทางจีน ญี่ปุ่น อะไร ราคายางก็ใกล้เคียงกัน เพียงแต่ว่าเรื่องการรับซื้อยางของสหกรณ์ การซื้อยางขององค์กรสวนยาง (อ.ส.ย.) เดี๋ยวกำลังตรวจสอบอยู่ ว่าโปร่งใส่ ไม่โปร่งใส แล้วที่ว่านายทุนเอามาขาย ประชาชนก็ไปขายได้ราคาถูกกว่านายทุน นายทุนนำไปขาย อ.ส.ย. นำไปขายสหกรณ์ อะไรทำนองนี้ ผมก็กำลังให้สอบอยู่ สั่งงานไปแล้ว กำลังรอรายงานจากกระทรวงเกษตรฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ รับเรื่องนี้ไปแล้วเพราะว่า มีปัญหาตรงนี้ เพราะว่ามีปัญหาตรงที่พ่อค้าคนกลางบอกว่าเกษตรกรมาขายเขา เกษตรกรก็บอกว่ารอคิวของทางการช้า มีจุดน้อยก็ไปขายพวกนี้ก่อน พวกนี้ก็นำเข้ามาขาย อ.ส.ย. โดยมีเกษตรกรบางส่วนรู้เห็นด้วย ทำนองนี้ ผมก็ฟัง 2 ทางอยู่ ทางฝ่ายข้าราชการเขาก็รายงานมาว่าเขาทำเต็มที่ให้ถูกต้อง ก็ต้องไปสอบกัน ถ้าผิดก็ต้องลงโทษกันทันที เพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องอดทนเล็กน้อย ถ้ามีปัญหาเรื่องการขนส่ง อะไรต่าง ๆ ก็บอกตอนนี้ให้ คสช. ให้ทหารทุกหน่วยเขาพร้อมช่วยอยู่ รวมกันให้ได้ที่ไหน แล้วขอให้ขนส่งให้ มีค่าน้ำมันหน่อย เขาก็ส่งให้ เขามีรถยานพาหนะอยู่แล้ว อันนี้ต้องร่วมมือกัน แล้วก็ราคาที่ประเทศจีนวันนี้ ที่ติดต่อเร็วที่สุดขณะนี้ เขาบอกไม่ได้สูงอย่างที่ต้องการ ที่เราจะเรียกร้องเท่านั้น เท่านี้ ยังไม่ได้ทั้งหมด ลงทุกประเทศ น้ำมันปาล์มก็เหมือนกัน

วันนี้ก็เช็คดูราคาปาล์มในประเทศก็ดีขึ้น ถึงจะไม่มากมายนัก ก็ยังอยู่ได้เพียงแต่บอกว่าราคาน้ำมันปาล์มสูงอีกแล้ว ผมก็ไม่เข้าใจว่าจะสูงได้อย่างไร ถ้ามาตรฐานการผลิตต่าง ๆ ต้นทุนพลังงานลดลงหรือไม่ หรือขึ้นไม่รู้ กำลังไปสอบอยู่ ให้กระทรวงพาณิชย์ไปดูตลอด ที่ผ่านมาก็รายงานมาทุกสัปดาห์ว่าตรงโน้นก็ไม่ได้แพงอย่างนั้น อย่างนี้ ตรงนี้แพง เพราะการประกอบอาหารของร้านค้า ให้ประชาชนร้องเรียนได้โดยตรง ถ้ารายงานใครไปแล้วยังไม่เกิดผล ก็รายงานเข้ามาที่ศูนย์ดำรงธรรม ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีของเรา ที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ จะได้แก้ไขและลงโทษตามกฎหมาย ถ้ามีกฎหมายอยู่ก็ทำได้หมด เพราะฉะนั้นถ้าไปพูดมาก ๆ สื่อนำไปขยายความ สังคมก็ตื่นตระหนกจนไม่อยากจะใช้จ่าย พอไม่ใช้จ่ายขึ้นมาเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่ก็ไม่มี ประชาชนก็ไม่มีรายได้ รายรับ และจะทำอย่างไรกัน

เพราะฉะนั้นอยากจะเรียนว่าสิ่งที่เราพยายามทำมาตลอดตั้งแต่ คสช. 3-4 เดือน เป็นรัฐบาลอีกประมาณ 8 เดือน รัฐบาลก็ทำสิ่งดี ๆ ไว้มาก แต่พอมีปัญหาความขัดแย้งไม่ปลอดภัย สินค้าแพง เศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลไม่มีเงิน ต้องมารีดภาษีต่าง ๆ ทำให้กลบข่าวดี ๆ หมดเลย อยากจะเรียนว่าผมถือว่าเป็นโชคไม่ดีของรัฐบาลนี้แล้วกัน เข้ามาช่วงโลกมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ การค้า การส่งออก มีปัญหาหมด เราก็ถึงจะต้องแก้กันอยู่

เราจะดำเนินการทางด้านเศรษฐกิจแบบตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ รอราคาสินค้าขึ้น-ลง อัตโนมัติไม่ได้ ต้องปรับปรุงทุกอย่าง สร้างความเข้มแข็งให้ได้ แนวโน้มจะเกิดขึ้นนานอีกเท่าไหร่ไม่ทราบ เพราะว่าเราควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการ การพร้อมรับความเสี่ยง ใช้วิกฤตเป็นโอกาส ในขณะนี้ที่ทุกคนยากลำบากอยู่แล้ว มาร่วมใจกันในการพัฒนา ในการที่จะร่วมมือกัน รัฐก็ต้องทุมเท ประชาชนก็ต้องร่วมมือ ไม่ใช่ขัดขว้างอะไรกันอยู่ตลอดเวลา ก็ไปไม่ได้ แก้ไขอะไรไม่ได้สักอย่าง

วันนี้หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเริ่มตั้งแต่จัดสรรงบประมาณประจำปี แตกต่างจากทุกรัฐบาลอยู่แล้ว มีการติดตาม เร่งรัด การตรวจสอบการเบิกจ่าย ทำให้โปร่งใส เกิดประโยชน์ยั่งยืน อยู่ที่คน เพราะฉะนั้น อาจจะยังมีคนที่ยังไม่ดีอยู่บ้าง ซึ่งคนพวกนี้ก็ยังอยู่  แต่จะทำอย่างไรไม่ให้เขามีโอกาสเข้ามาให้ถึงงบประมาณเหล่านั้น เพราะรัฐบาลไม่ได้ไปเรียกร้องใครเลย ไม่อยากเอาผลประโยชน์ตรงนี้ ก็ทำให้ถูกต้อง ราคารับได้ทำนองนี้แล้วก็เกิดผลสัมฤทธิ์ ประชาชนพอใจ แผนงานที่เราจัดลงทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำ เรื่องสาธารณูปโภค เรื่องอื่น ๆ ก็เกลี่ยทั้งหมด ทั้ง 4 ภาค ใกล้เคียงกันตัวเลขไม่ต่างกันเท่าไหร่ ก็ขึ้นอยู่กับคน พื้นที่ การพัฒนาที่ทัดเทียมกันในแต่ละพื้นที่ ไม่เท่ากันนี่ ที่ผ่านมากระจายกันไปหมด วันนี้ก็ให้ใกล้เคียงกันมากน้อยกันบ้างแล้วแต่พื้นที่ แล้วแต่ประชากร

วันนี้เราต้องเตรียมการ เรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน เรื่องน้ำในระยะแรก ตอนนี้น้ำประปาก็แย่ น้ำอุปโภคก็ลำบาก  ยิ่งน้ำพืชสวน น้ำเพาะปลูกข้าวยิ่งหนักเข้าไปอีก เดี๋ยวน้ำไม่มีรับประทานหลายแหล่งก็เรียกร้องมาแล้ว น้ำดื่ม น้ำรับประทานจะทำอย่างไร จะต้องคิดไปถึงว่าเราจะอยู่กันอย่างไร ต้องดูแลป่าไม้กันอย่างไร กักน้ำอย่างไรให้ไหลไปแล้วกักเก็บไว้ได้ในฤดูฝน ไม่ใช่ไหลแล้วหายไปหมดเลย ก็เก็บไม่ได้สักที การเก็บก็ต้องดูว่า พื้นที่นี่ทำแล้วเก็บได้หรือไม่ เก็บไม่ได้จะทำอย่างไร บางพื้นที่เก็บไม่ได้ ขุดไปแล้วก็เก็บน้ำไม่ได้ แหล่งน้ำจะเก็บน้ำได้ถ้าดินไม่ดี เป็นดินเหนียวตั้งหลายปีต้องใช้สารต่าง ๆ อาจต้องใช้ยางปูพื้นอีก ก็สิ้นเปลืองอีกมาก

วันนี้สิ่งดี ๆ เรื่องเตรียมการเศรษฐกิจพิเศษ กำลังสั่งการไปว่าทำอย่างไร ประชาชนจะรู้ เดี๋ยวไปสร้างจุดเชื่อมต่อให้ได้ วันนี้ทำหลายอย่างแต่ประชาชนบอกว่า ไม่รู้เลยว่าจะไปตรงไหนอย่างไร ผมก็พูดไปมาก แสดงว่ายังไม่ดี โทษผมเองดีกว่า แสดงว่ารัฐบาลยังทำได้ไม่ดี ประชาชนยังไม่รู้ หลายคนก็บอกว่ามีแต่คำว่า เกลี่ย ๆ อย่างไร ตรงไหนอย่างไร คสัสเตอร์อะไรพูดมามากแล้ว เดี๋ยวจะต้องมากขึ้น ตอนนี้ถ้าไปติดต่อได้เลย

เรื่องของการลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรม ลงทุนนอกเขตแล้วก็ลงทุนในลักษณะที่เป็นการใช้สิทธิ์กับไม่ใช้สิทธิ์ ทั้งต่างชาติด้วย ทั้งของเราด้วยที่จะพัฒนา เพราะฉะนั้นมีความแตกต่างก็ไปหาข้อมูลได้ในที่หน่วยงานเขา ถ้าเป็น BOI ก็ไป BOI เลย ถ้าเป็นอุตสาหกรรมก็ไปอุตสาหกรรมก็ได้ แล้วเขาจะบอกเองว่าจะไปที่ไหนอย่างไร แต่พยายามจะรวบให้ได้เร็วที่สุดตอนนี้ ปัญหาอยู่ที่ว่าตรงจบแล้ว ต้องไปตรงอื่นอีกหลายแห่ง ไม่อย่างนั้นก็ไม่รับรู้รับทราบสักที หลายคนเสียเวลา วันนี้ตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ใหม่ก็ออกมาแล้วว่าต้องทำให้เร็วข้าราชการต้องตอบให้ได้

เรากำลังเร่งว่าจะทำอย่างไรจะมี One Stop Service แบบนี้ จดทะเบียนด้วย มาคุยเรื่องแรงงานต้องการเท่าไหร่ ให้จบตรงนี้ แล้วแต่ละหน่วยงานก็รับไป เสร็จแล้วก็นำกลับมาเขาก็นำไปข้างนอก กำลังเร่งอยู่ ต้องติดตามเรื่องนี้เพราะว่าอยากให้เป็นแบบนี้ ก็ไปรับร้องทุกข์เรื่องราวที่ศูนย์ดำรงธรรม วันนี้เพียงแค่ไปรับเรื่องราวมา แล้วส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อมูล อันนี้ก็เหมือนกัน เขาจะได้สะดวก ไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่า ไม่มีปัญหาเรื่องการขออนุญาตเข้าประเทศ อะไรต่าง ๆ อีกมากมายไปหมด แก้ทุกอัน วันนี้เรื่องการร้องทุกข์ก็เป็นล้านเรื่องแล้ว ก็แก้ไปเรื่อย ๆ  80 - 90% ที่เหลือใหญ่ ๆ ให้ไปอยู่ในงานโครงสร้าง ต้องรอเล็กน้อย

เรื่องศูนย์ทฤษฎีใหม่การเกษตร เพราะเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะปลูก 800 กว่าศูนย์ วันนี้เกิดขึ้นแล้ว อันนี้ไปดูเขาด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ้าไม่ดีก็บอก แนะนำเขาไปอันนี้ไม่ใช่ นำปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปแนะนำเองก็ได้ ข้าราชการเขาพร้อมรับ ผมบอกแล้วเรารับฟังทุกคน ถ้าเขาต้องการอย่างไรก็บอกเขาหารือกันจะได้ร่วมกันได้สักที ไม่ใช่ข้าราชการเดินอย่างหนึ่ง ประชาชนเดินอย่างหนึ่ง ไปไม่ได้

เรื่องดี ๆ ก็คือ การจัดระเบียบชายหาดให้งดงาม การจัดระเบียบรถตู้ รถโดยสาร รถเมล์ต่าง ๆ ให้ปลอดภัยทันสมัยก็ทำทั้งหมดขั้นตอนยาวกว่าจะทำได้ก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ก็ทำหมด มอเตอร์ไซค์รับจ้างอีก ก็มีเสียงอีกแล้วว่า ทำไปแล้วกลับมาแบบเก่าอะไรอย่างนี้ ไม่ได้ ท้องที่ต้องรับผิดชอบตำรวจ ทหารที่ดูแลพื้นที่ไม่มีผลประโยชน์ แล้วอย่าสมยอมไปให้เขา เสนอให้เขา เจ้าหน้าที่ก็ใจอ่อนผลประโยชน์ ไม่ได้ ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนลำบากก็ต้องลำบากด้วยกัน ใครจะมาร่ำรวย ใครจะสบายไม่ได้ ผมก็พยายามทำตัวเป็นตัวอย่างอยู่แล้ว

เรื่องของการท่องเที่ยว วันนี้ก็ปรับเปลี่ยนจากเดิม ๆ ซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วอย่างเดียว ไม่ได้ วันนี้ต้องขายหลาย ๆ เรื่อง ขายคุณภาพ ขายสถานที่แปลกใหม่ หรือขายเรื่องอาหาร เรื่องดอกไม้ เรื่องนำเที่ยวให้มากขึ้นไม่อย่างนั้นไปแน่นอยู่ไม่กี่ที่ เพราะนั้นวันนี้ต้องมีหลายกลุ่มภาคเหนือก็มี ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตกก็มี ทั้งหมด คือประเทศไทยมีความแตกต่าง ก็คือว่า ในแต่ละภาคบ้านเราแตกต่างกันอยู่แล้ว ไม่เหมือนกันเลย มีวัฒนธรรมประเพณีคนละแบบ คนละห้วงเวลา มีงานกิจกรรม เทศกาลไม่เหมือนกันหมด

เพราะฉะนั้นคนสามารถจะมาได้ทุกช่วง เพียงแต่ว่ามาสะดวกไม่สะดวก เส้นทางดีหรือยัง รับรู้หรือไม่ วันนี้ขยายไปหมดในเว็บไซต์อะไรก็มีแล้วก็โชคดีที่ปีนี้ ปลายปีเป็นช่วง Hi-season ต้นปีมาแล้ว ถือว่าจำนวนนักท่องเที่ยวสูงขึ้นมาก จึงทำให้ภาพรวมทั้งหมดลดลงเล็กน้อย อย่างไรก็ต้องลด เพราะต้นปี 2557 ในช่วงนั้น 6 เดือนไม่มีใครมาเที่ยว จะเที่ยวอย่างไร ประท้วงกันหมด วันนี้ก็ดีขึ้น เรื่องการท่องเที่ยว ก็กำลังมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นต่อไป

ถ้าเราประชาสัมพันธ์ให้ดี ดูแลความปลอดภัยให้ได้ มีการคุ้มกันชีวิต ให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย มีคุณภาพ ให้ห้องน้ำสะอาด มีหมด ใครๆๆก็อยากมาทั้งนั้น อย่าไปรังเกียจรังงอนใคร สอนเขา บอกเขา เขาจะได้ระมัดระวังตัวเอง กัน เหมือนเราไปบ้านเขาก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ต้องสอน เรียนรู้ครับ พี่น้องกันทุกคน

เรื่องของการปรับระเบียบบอร์ดรัฐวิสาหกิจ อาจจะมีปัญหามาบ้างพอสมควร 56 บอร์ด มีทั้งกำไรบ้าง ขาดทุนบ้าง หรือการให้บริการ ซึ่งกำไรน้อย หรือไม่มีกำไร ปัญหาหมด เราก็มีการปรับกับทางราชการใหม่ อะไรที่ดีแล้ว เข้มแข็งแล้ว สร้างความเข้าใจ เพื่อทำความเข้าใจ นอกจากอยู่ในหลักทรัพย์แล้วอาจจะต้องมีบริษัท โฮลดิ้ง ขึ้นมาถือ เอาคนภายนอกมาถือ มาควบคุม มาบริหาร จะได้เกิดความไว้วางใจมากขึ้น

ในขณะนี้เราได้ตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อนของรัฐบาล แล้วก็ของ คสช. รวมกัน 5 คณะ 9 ยุทธศาสตร์ ที่จะต้องไปขับเคลื่อน ผมก็ได้กำหนดไปแล้วว่าเราจะเข้าไปดูในเรื่องอะไร จะได้ไม่สับสนกัน

วันนี้เรามีหลัก ๆ ก็คือในส่วนของรัฐบาล ที่มีรองนายกรัฐมนตรีแต่ละฝ่ายท่านรับหน่วยราชการไปอยู่แล้ว พื้นที่อยู่แล้ว ต่อไปก็มี คสช. ซึ่งจะนำนโยบายอันนี้ลงไปไล่งาน ผมก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องไปดูในเรื่องเร่งด่วน ที่เช่นไปแก้ปัญหาประชาชน ไปรับซื้อยาง ไปจ่างเงินตรงโน้น ตรงนี้นี่ไปดูว่าทำไมช้า ช้าก็ช่วยเขา หรือมีปัญหาอะไรที่ต้องให้ข้างบนแก้ ก็ย้อนกลับมา รายงานขึ้นมา เพราะฉะนั้น จะได้ไม่ซ้อนกัน

ในส่วนคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ก็อยู่ในส่วนนี้ด้วย เขาจะไปตรวจสอบการทุจริต ถ้าเขารายงานมา นี่น่าจะทุจริต นี่ก็ลงไปตรวจหลายเรื่องแล้ว หลายเรื่องก็นำเข้าสู่กระบวนการ นำเข้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อะไรต่าง ๆ ก็ทำหมด

เรื่องรถไฟ เพิ่มรถไฟทางคู่ แล้วก็เพิ่มรถไฟ 1.435  วางแผนเรื่องรถไฟความเร็วสูง ถ้าเป็นไปได้นี่ ก็เริ่มต้นได้สมัยนี้ แต่ต้องไปโน่น ปลายปีหน้า ไปเริ่มปีใหม่ ปีโน้น ปีนี้ ก็ว่าไป เงินทองจะนำมาจากที่ไหนก็ไปหากันมา นี่คือสิ่งที่เราต้องทำ ถ้าไม่ทำถนนเส้นทาง ทางรถไฟ ปรับปรุงด่านศุลกากร ทำอะไรไม่ได้หมด เพราะไม่มีสตางค์ จะนำสตางค์ที่ไหน ไปใช้หนี้เขา ถ้าเราจะสร้างหนี้ เราต้องหาทางว่าจะนำรายได้มาจากที่ไหน แล้วทำอย่างไรจะเกิดผลประโยชน์กับประชาชนด้วย ไม่ใช่มุ่งแต่รัฐอย่างเดียวก็ไม่ได้อีก

เรื่องของกองทุนน้ำมัน วันนี้ก็มีสะสมขึ้นมามากพอสมควร จากติดลบอยู่ตอนเราเข้ามา ขณะนี้ก็ขอไว้ก่อน ถ้าลดตรงนี้ไปอีก แล้วเงินตรงนี้จะหายไป แล้วเราจะไปเตรียมการเรื่องพลังงาน เรื่องการสำรวจ หรืออะไรได้หรือไม่ กำลังให้หาทางอยู่ว่าเราพร้อมหรือยังว่าได้ก็ต้องมีเงินตรงไหน ก็ต้องเก็บไว้ก่อน อย่าเพิ่งลดจนหมดเลย พอลดแล้วมันขึ้นไม่ได้ใช่ไหม คนไทยไม่ค่อยชอบ ถ้าลดแล้ว จะขอขึ้นคราวหน้า ไม่ได้แล้วไง ก็เก็บไว้ซักหน่อย เห็นใจกันบ้าง ก็บอกแล้วว่ารายได้รัฐมาจากไม่กี่ทาง ภาษีก็ยังไม่ได้ อะไรก็ไม่ได้ อะไรได้แล้วก็เอาไว้สักหน่อยก่อน ช่วยกันแก้ปัญหาให้ท่าน ผมไม่ได้นำมาใช้ส่วนตัวเมื่อไหร่

เรื่องการต่างประเทศ วันนี้ กำหนดยุทธศาสตร์ชัดเจน 6 กลุ่ม ต้องไปหาเขา ไปเดินน้าไปขายสินค้าเขา นำของไปโชว์เขา นำเขามาบ้านเรา นี่เดินสายทุกวัน ทุกกระทรวง ต้องใช้เวลา เราต้องทำแบบนี้ เชิงรุกนะครับ แล้วก็เพื่อจะเพิ่มมูลค่าการลงทุน การค้าขาย โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศใหม่ ๆ ผมเคยบอกไปแล้วว่าประเทศเก่า ๆ ขายไม่ได้แล้ว อิ่มตัว บางอย่างเขาก็ผลิตเอง ไปหาที่ที่ถูกกว่า แรงงานถูกกว่า ค่าสินค้า ราคาก็ถูกกว่า เขาก็ไปหาประเทศแบบนั้นไง ประเทศที่ยังมีรายได้อยู่ ต่ำกว่ารายได้ปานกลาง เราปานกลางแล้วไง ราคาค่าแรงก็สูง

เพราะฉะนั้น เราต้องทำให้ไทยเข้มแข็งให้ได้ ถ้าไทยเข้มแข็ง อาเซียนเข้มแข็ง แล้วก็รักกัน ช่วยเหลือกัน ไม่ขัดแย้ง ไม่ทะเลาะกัน ไม่มีปัญหาชายแดน กลุ่มประชาคมอาเซียน ปีหน้าก็ AEC แล้วใช่ไหม ปีนี้มาเลเซียก็เป็นประธาน  เพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกัน เพื่อจะได้รวมกัน จะได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ เรื่องอาหารการกิน เรื่องสมุนไพร เรื่องยา เรื่องอะไรต่าง ๆ ที่หาได้ในบ้านเรา ของกินทั้งนั้นเลย แต่ราคาต่ำ ต้องไปเพิ่มศักยภาพของเราให้ได้ตรงนี้

วันนี้เราก็ได้ปรับปรุง ในเรื่องปัญหาที่ค้างคามาเรื่องวีซ่า การเข้าออก การต่ออายุ visa ให้สะดวก รวดเร็ว ทำวีซ่า พาสปอร์ต บางวันก็แน่นหน่อย ใครไปวันที่มากมายก็บ่นว่าช้า แต่เร็วขึ้นกว่าเดิมมาก ผมเห็นแล้ว ผมให้ไปสำรวจแล้ว ใช้เวลาไม่มาก ทำใบขับขี่ ทำบัตรประจำตัว เพียงแต่ไปหาที่ให้เจอ ว่าเขาทำตรงไหน ยังอาจจะไม่ครบทุกที่ เห็นแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ บางคนบอกไม่เห็นจริงเลย ก็ไม่รู้เหมือนกัน จึงอยากให้หน่วยงานไปตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ตรงไหนยังไม่เรียบร้อย วันนั้นมีคนส่งคลิปมาให้ดูบอกข้าราชการ 9 โมง ยังไม่ทำงาน ถ่ายรูปโต๊ะเปล่า ๆ ไม่รู้ใช่หรือไม่ ไม่รู้ไปถ่ายที่ไหนมาเหมือนกัน ถ้าเขียนอย่างนี้ แสดงว่าถ้าจริงก็ต้องลงโทษสถานหนัก 9 โมง ไม่มีใครสักคน มีแต่โต๊ะ เก้าอี้ ถ้าไม่ใช่ แสดงว่ามีคนสร้างความไม่น่าเชื่อถือให้กับเราในเวลานี้อยู่ อย่าไปเป็นเครื่องมือเขา ขอร้องครับ ถ้าจริงก็รายงานเป็นเรื่องเป็นราวมา

เรื่องการปรับปรุงด้านวิจัยพัฒนา ก็สอดคล้องกับเรื่องของสินค้า เรื่องของการปรับปรุงนวัตกรรม เพราะฉะนั้น ถ้าเราจัดกลุ่มไม่ได้ กำหนดความเร่งด่วนไม่ได้ แล้วก็มีการร่วมมือระหว่างรัฐ เอกชน เหมือนทวิ เหมือนการศึกษาแบบทวิ รัฐกับโรงงานอะไรทำนองนี้ อาชีวะกับโรงงาน เพราะฉะนั้นก็ต้องทำเรื่องนี้ ค้นคว้าวิจัยในสิ่งที่ต้องการ สิ่งที่เราทำได้ง่าย ๆ ก่อน แล้วลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร เครื่องไม้เครื่องมือให้ราคาถูกลง บางทีรถตัดหญ้า รถปลูกข้าว รถเกี่ยวข้าว แพงมากรถเมืองนอกซื้อมา ของเราผลิตได้ราคาครึ่งหนึ่ง หรือบางอันก็ 1 ใน 3 ขอให้ช่วยดูกัน เอาไปใช้กันบ้าง ซื้อแต่ของนอกมา แล้วไม่ช่วยกันเอง ไม่ได้ วันนี้รัฐบาลกำลังจัดกลุ่มเหล่านี้มา แล้วทำไงจะไปสู่เกษตรกรได้ จัดหาเป็นส่วนรวมได้หรือไม่  แล้วไปลงในพื้นที่ที่มีการปรับพฤติกรรมการปลูกพืชใหม่ก่อนได้หรือไม่ อะไรทำนองนี้ กำลังทำหมด ต้องใช้เงินทั้งนั้น  ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาอีก

เรื่องการพัฒนาพลังงานเหมือนกัน เรื่องการปรับสัดส่วน แก๊ส น้ำมัน ท่านต้องเข้าใจว่า มีตารางอยู่ ถ้า 100% พลังงานทั้งหมดในประเทศ มาจากแก๊ส น้ำมัน 70% ถ้าไม่พอปริมาณต้องจัดหา นอกประเทศเพิ่มขึ้น มาก ๆ ราคาก็จะสูงขึ้น ๆ ของก็แพง วัตถุต้นทุน พลังงานแพง ต้นทุนก็แพง ไฟฟ้าก็แพง ปิโตรเคมีก็แพง แพงตามไปหมด ถ้าไม่พอ เพราะฉะนั้น ต้องหาทดแทนขึ้นมาให้ได้ ให้ทันเวลา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ คงยังไม่หมด เพียงแต่หมดเป็นช่วง ๆ ไป หมดบ่อที่เจาะ

ทีนี้ถ้าหมดแล้วก็ต้องไปเจาะใหม่มาทดแทน  จึงต้องหาเวลาตรงนี้ให้เจอ ใช้เวลา 6 - 7 ปี เดี๋ยวจะไม่เข้าใจกันอีกว่าจะหมด หรือไม่หมดอะไรทำนองนี้ คือหมดอายุ แล้วก็ลดลง น้อยลง ก็ต้องซื้อมากขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องช่วยกันประหยัดบ้าง ไม่จำเป็นอย่าไปใช้มาก รถ ลา ม้า ช้าง แต่ก็ต้องเห็นใจเหมือนกัน รัฐบาลก็เข้าใจ พยายามสร้างหลาย ๆ อย่างขึ้น รถไฟฟ้าที่ติดขัดอยู่ทั้งหมดก็เร่งให้ออกให้ได้โดยเร็วให้โปร่งใส ทั้งหมด 10 สาย คาดว่าปี  2561 คงจะจบ

เรื่องการผลิตไฟฟ้าให้ประชาชน บอกว่าไม่ทราบ วันนี้เขาบอกไปตั้งนานแล้ว ให้หน่วยงานกระทรวงพลังงานไปชี้แจงกับประชาชน ถ้าอยากจะติด ก็ติดไป หลังบ้านตัวเอง จะใช้อาบน้ำอุ่น จะใช้ไฟฟ้าแสงสว่างก็เชิญ ใช้ไปเลย แต่ถ้าจำหน่ายกับรัฐก็มีปัญหาเรื่องสายส่งไง ถ้าไม่มีสายเมนส่งไปก็ไม่ได้  จะไปขายใคร ไปเชื่อมกับใครได้ ไปเชื่อมกับข้างบ้านก็ขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำแบบนั้นก็ต้องไปดูว่ามีสายส่งหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็ใช้ในบ้านแล้วกัน

อีกอย่างก็คือว่า regulator เขากำหนดไว้แล้วว่า จำนวนไฟฟ้าที่รัฐจะซื้อได้เหล่านี้เท่าไร กี่เปอร์เซ็นต์ จำนวนเท่าไร กี่กิโลวัตต์ มีหมด มีกติกาอยู่ ไม่ใช่ว่าทำไมไปห้ามคน เพราะต้องมีสะสมพลังงานหลาย ๆ  จากน้ำก็มีของเดิม จากน้ำมัน จากแก๊ส จากพลังงานทดแทน แต่ต้องมีสัดส่วน ไม่อย่างนั้นเกิน มากเกินไปก็ไม่ได้ เกินอัตราอะไหล่สำรองก็ลำบาก ลงทุนมหาศาล วันนี้ก็อยากจะให้เข้าใจตรงนี้ หลายแห่งบ้านเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้เลย บางแห่งก็ยังไม่มีประปาใช้เลย คนมีความแตกต่าง มีความเหลื่อมล้ำกัน ก็ดูหมด

การขุดเจาะสัมปทาน หรือ PSC ก็ให้กฎหมายว่ามา แล้วให้ไปตรวจดูว่าความพร้อมถ้าเราทำเอง เป็นอย่างไร เมื่อไร ใช้เงินอย่างไร ทุนเท่าไร บุคลากรเรามีหรือไม่ บางคนบอกว่ามี มีตรงไหนไปหามาก่อน กำลังให้กระทรวงพลังงานไปหา หารือกับคณะกรรมการของอีกฝ่ายหนึ่ง  ฝ่ายต่อต้านไปว่ากัน ผมไม่อยากจะตัดสินในเรื่องนี้มากนัก เพราะเป็นความขัดแย้ง อยากให้เข้าใจกัน หาทางออกให้ได้ เครื่องไม้เครื่องมือ อุปกรณ์ คน วิทยาการต่าง ๆ พร้อมหรือยัง เราไม่ได้สร้างมาเลยคนเหล่านี้ จะกระจายไปหมด วิศวกรต่าง ๆ ต้องร่วมกันอย่างไร จัดตั้งบริษัทกันอย่างไร เอาเงินที่ไหน เรื่องมากมาย

เรื่องการจัดระเบียบ ถนนหนทางริมแม่น้ำ ถ้าสะอาดแบบวันนี้ คนชอบ ใครไปมาก็ชอบหาด ก็อย่ากลับไปใหม่เลยคนขายของ ก็ต้องไปไล่กันใหม่ แล้วก็จะหาว่าเจ้าหน้าที่ไปรังแกคนจน ใครจะอยากทำท่าน ให้อยู่ที่ไหนก็ไปเถอะขายไม่ดี วันหน้าก็ต้องขายได้ เพราะคนก็เริ่มจะชิน แต่ก่อนนี้คนสะดวก ไปไหนก็ซื้อของได้หมด ประเทศไทย เขาบอกมาเมืองไทยไม่อดตาย เพราซื้อของได้ทุกพื้นที่ ท่านไปเมืองนอก ท่านซื้อของได้หรือไม่  ซื้อยาท่านต้องไปอีกถนนนั้น ซื้อกับข้าวไปอีกถนน จะกินอาหารทานอาหารก็ต้องไปตลาดกลางที่มีคนมากมาย ไม่ใช่บ้านเรา เดินก้าวพ้นบันไดก็ซื้อของได้หมด ไม่เหมือนกัน แต่ทำอย่างไรคนเหล่านี้ จะจัดระเบียบให้เขาได้ ให้เขาไม่เดือดร้อน ทุกที่ บางพื้นที่เป็นลำคลอง ในกรุงเทพมหานครก็มีปัญหาอีก คลองลาดพร้าว ซึ่งอยู่ในแผนงานที่ต้องพัฒนาปรับปรุงขุดลอกไม่ให้น้ำท่วม ให้มีการสัญจรทางน้ำบ้าง ให้มีการระบายน้ำอะไรเหล่านี้ เชื่อมโยงกันหมด พออันไหนทำไม่ได้ก็ติด ก็ตัน คอขวดเหล่านี้ เห็นบอกว่าไม่ยอมไปอีกแล้ว ขุดไม่ได้ แล้วทำอย่างไร วันหน้าน้ำท่วม ทำอย่างไรต้องเยียวยาอีก ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่แบบนี้ ขอร้องนะครับ คงต้องหาทางจัดไปอยู่ตรงไหนอย่างไร

ผมไม่ได้อยากรังแกเขาเลย ถ้าผมต้องการคะแนนเสียง ผมก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้น อยู่เฉย ๆ สบายดี วันนี้ก็ต้องทำ วันหน้าจะได้มีความสุขขึ้น  มองอนาคตบ้าง อย่ามองแค่วันนี้อย่างเดียว แล้วก็มองอดีตด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น วันนี้ เราทำตรงปัจจุบัน เพื่อไปเพื่ออนาคต เทียบดูว่าที่ผ่านมามีอนาคตที่ผมวาดให้ดูดีหรือไม่ ไม่ได้มาหลอกท่าน ต้องคิดถึงอนาคต คิดถึงผลสัมฤทธิ์ คิดถึงจุดมุ่งหมาย แต่ผมไปไม่ถึงตรงนั้น เพราะรัฐบาลเขาต้องเลือกตั้งกันมา เขาต้องสารต่อที่เราทำไว้แล้ว ทำต่อไป อย่ามากังวลกับผมมากนักเลย

เราทำวันนี้ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น ไม่เสร็จในสมัยรัฐบาลผมอยู่แล้ว สมัยของผมก็คือการจัดระเบียบเล็กน้อยเท่านั้น และเริ่มตรงโน้นตรงนี้ไว้ จะได้ไม่เป็นปัญหาระยะที่ 1 ให้ได้ เรื่องถนนริมแม่น้ำหรือที่พักผ่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็ระยะแรก ถ้าจะทำได้ก็ 2 ฝั่ง 7 บวก 7 ก็เป็น 14 กิโลเมตร โดยประมาณ จะไม่มีปัญหากับใครเว้นแต่ผู้บุกรุกอยู่ เพราะว่าเราไม่ได้ไปสร้าง ไปเวนคืนที่ตรงไหน ไม่ได้ไปรื้อโรงแรม รื้อบ้านพักใครที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะว่าเราไปสร้างในน้ำ ตั้งตอหม้อ ตั้งเสาขึ้นมา และทำลานออกไปให้คนมาพักผ่อน ทานข้าว ทานขนม ชมแม่น้ำ ชมพระอาทิตย์ตกอะไรได้หมด เล่นกีฬา แต่ตอนนี้ผู้คัดค้านก็เริ่มออกมาอีกแล้ว ก็คือผู้ที่บุกรุกล้ำไปในลำน้ำ เพราะบนบกรุกล้ำไม่ได้ ติดบ้านคนหมด ก็เลยโผล่ไปในน้ำ แล้วไปตั้งเหมือนกับบ้านที่อยู่ริมฝั่ง ถ้าทำอย่างนี้ จะไปโดนบ้านเหล่านี้ หาทางที่จะช่วยเขาอย่างไร ช่วยกันอธิบาย โรงแรมอะไรต่าง ๆ ก็ต้องเผื่อแผ่คนอื่นเขาบ้าง ถ้าไปเจอพื้นที่ค้าขายอยู่ ผมไม่ได้ไปเวนคืนท่านเลย เพียงแต่ว่าจากตึกของท่าน อะไรของท่าน จะข้ามไปถนน ข้ามลานนี้ผมไปเล็กน้อยก็ลงน้ำได้เหมือนเดิม ไปทำทางลงใหม่ก็สวยงามด้วยซ้ำไป เผื่อแผ่แบ่งปันเขาบ้าง ไม่อย่างนั้นเป็นของใคร ๆ ไปหมดเลย เหมือนหาด หาดของคนนี้ หาดของคนนั้น ไม่ได้ เพราะเป็นของสาธารณะ ใครคิดจะทำมาบ้างก็ไม่รู้ แต่ผมอยากจะทำ เพื่อพวกเรา เพื่อลูกหลาน

เรื่องของผู้มีรายได้น้อยที่เดือดร้อน เรื่องการค้าขายต้องอพยพ ต้องออกจากป่าอะไรต่าง ๆ จะทำอย่างไร หาที่อยู่ตรงนี้ว่า โครงการจัดหาที่ดินให้เขาระยะแรกกำลังดำเนินการอยู่ ก็จะดูแลคนที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกก่อนว่าจะทำอย่างไร แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะถูก เขาผิดอยู่ แต่เราจะหาทางออกอย่างไร ทางรัฐศาสตร์ไหม นิติรัฐ นิติศาสตร์ก็จะอย่างไร ไม่รู้ กำลังคิดอยู่ ปัญหาหมักหมม แล้วจะทำอย่างไรจะให้เขาอยู่ไปเหมือนเดิม ก็ไม่ใช่ ผิดกฎหมาย นี่ก็เหลื่อมล้ำ ไม่เป็นธรรมเหมือนกัน คือไม่อย่างนั้นก็ไปดูเฉพาะคนจน คนรวย ไม่ได้ ต้องมองว่าผิดกฎหมาย ถูกกฎหมายด้วย ไปดูกัน แต่หาทางออก กำลังดำเนินการอยู่ หาทางว่าจะหาตึกให้ขึ้นได้หรือไม่ แต่เขาต้องยอมผ่อนเหมือนกัน บางทีขอฟรีไม่ผ่อนก็ลำบากเหมือนกัน การค้าขายตามทางรถไฟใหม่ได้ไหม รถไฟฟ้าบางทีเวนคืนไปแล้ว มีที่ว่าง ๆ ข้างล่าง ขายของบอกไม่ได้ กฎหมายติดอยู่ เพราะว่าใช้ในกิจการรถไฟ และรถไฟฟ้าเท่านั้น จะแก้ได้ไหม แล้วก็ไปขายเป็นครั้งคราว เพราะพื้นที่ยังว่าง ๆ อยู่ พื้นที่มากมาย แต่เป็นสิทธิ์ของเขา กฎหมายก็ต้องมาว่ากัน อะไรที่ผิดกฎหมายผมไม่อยากไปบังคับ ต้องแก้ไข ต้องเจรจาพูดคุยให้ได้ แล้วก็ผ่อนผันกันบ้าง อะไรกันบ้าง ก็ว่าไป อย่ามาสู้กันเลย เดินขบวนไปไม่เห็นได้อะไรขึ้นมา แล้วก็ไม่ได้ เพราะผมไม่ให้อยู่แล้ว ผิดกฎหมาย ผมให้ผมก็ผิด ต้องช่วยกัน

อีกหลายเรื่องมากมายที่ผมไม่ได้พูดถึง แล้วก็ถูกกลบไปด้วยความไม่เข้าใจ การสื่อสารที่ไม่ตรง บางทีก็พูดกันไปมา เร่งรีบ ผมก็ตามแก้ทุกที ก็แก้ไม่ได้ แก้ไม่ทัน กว่าจะแก้ได้ก็โดนโจมตีไปแล้ว ภาษีก็ยังไม่ได้ตกลงเลย เขาก็วางแผน พอดีออกมาพูดกันก่อน แล้วก็ไม่ได้ บางอย่างต้องสร้างความเข้าใจอีกยาวนาน และเป็นอนาคตเท่านั้นเอง ถ้าทุกคนบอกว่าไม่ได้ อนาคตเราก็ลำบาก ต้องยอมรับกันแค่นั้นเอง วันนี้ผมให้ชะลอหมด เรืองภาษีเอาไว้ก่อน เมื่อบ้านเมืองปลอดภัย บ้านเมืองมีความสุขบ้าง อะไรบ้าง เดี๋ยวจะหาว่าผมรังแกท่านอีก อะไรที่เข้าใจก็จะทำ อะไรที่ไม่เข้าใจก็อธิบายอีกให้เข้าใจ หาทางออกให้ได้ ทั้งหมดนี้มีมาก กำลังคิด กำลังทำ แล้วบางอย่างเช็คแล้วอาจจะยังไม่ทั่วถึง คือวิธีการเข้าหาจุดต่าง ๆ อย่างที่ผมพูดเหล่านี้ยังไม่รู้กัน เพราะบางคนฟังผม บางคนไม่ฟัง บางคนไม่อ่านหนังสือ แล้วทำอย่างไร แล้วก็บอกว่าไม่ดูแล เข้าไม่ถึง ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ ต้องให้ความเป็นธรรมกันบ้าง ให้โอกาสรัฐบาลบ้าง ลองช่วยตนเองกันบ้าง ฟัง อ่าน เปิดเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก เร่งหมด ทำไม่ได้วันเดียวหรือ 8 เดือนทำไม่ได้หมด แต่ผลดีทั้งหมดจะตกกับรัฐบาลเลือกตั้งในอนาคต ถ้าทำได้จะมีอนาคต มีเงิน มีทอง ท่านไปเลือกเขาให้ดีแล้วกัน ผมไม่รู้ เรื่องงบประมาณ ภาษี การจัดระเบียบ ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบที่ผมเจอวันนี้ แล้วอย่าทำให้เสียลงไปอีกก็แล้วกัน ผมไม่รู้ เลือกกันมาเอง รัฐบาลนี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรทั้งสิ้น และต้องรับปัญหาทั้งสิ้น แล้วก็ถูกตำหนิถูกว่า ว่าทำโน่นทำนี่เดือดร้อน ต้องช่วยกัน เอาวิกฤติ เป็นโอกาสได้หรือไม่ ไหน ๆ ก็ลำบากกันอยู่แล้ว ก็ทนอีกเล็กน้อย ให้พัฒนา ได้สร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งไปก่อน ขอเวลา ลดอาณาจักรแห่งความกลัวกันบ้าง มองไปข้างหน้าร่วมกับเรา ร่วมแบ่งปันทุกข์ - สุข

วันนี้มีทุกข์บ้างสุขบ้าง เดี๋ยวไปปรับมาว่ารายได้มากจะเสียอย่างไร รายได้น้อยจะทำอย่างไร เดี๋ยวไปคุยกันต่อ ยังไม่จบ ถ้าเรานำความสุขชั่วคราวก็ประเดี๋ยวประด๋าวเหมือนสายลมเย็น พัดมาแป๊บเดียวก็ไป แล้วก็ร้อนอีกเหมือนเดิม ผมไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้ เอาเงินให้ อะไรให้ แก้ปัญหาตามใจทุกอย่าง ทุกคนมีความสุข แล้ววันหน้ามีไหมละ มีความไร้ระเบียบ ความขัดแย้ง ความไม่เป็นธรรมก็เกิดขึ้นอีก

เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าผมอยากจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ผมต้องการให้อนาคตเป็นแบบนั้น อยากให้ทุกคนวาดอนาคตของตัวเองไว้ ผมบอกว่าประชนวันนี้ ต้องรู้อนาคตตนเองว่าวันหน้าลูกหลานจะอยู่กันอย่างไร ต้องรู้จักมองอนาคตด้วย อนาคตไม่ใช่ว่าสร้างวันเดียว ไม่ได้สร้างวันเดียว และไม่ได้สร้างง่าย ๆ ต้องใช้เงินใช้งบประมาณ ต้องคิดให้รอบคอบว่าจะทำอย่างไร ของเก่า ของใหม่ เพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ตรงกลางช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเข้มแข็งหรือความล้มเหลวก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแล้ว ผมนำว่าไปอย่างนี้ ถ้าไม่เห็นด้วยก็ค้านมา ผมก็รับฟัง มาปรับแก้อะไรมา แต่ถ้าไม่ร่วมมือเลยก็ล้มเหลว ก็จะกลับไปที่เก่า

เรื่องคดีทุจริต วันนี้ก็มาเรื่อย ๆ เห็นไหม วันนี้ค่อยยังชั่วหน่อย ทุกคนก็สบายใจขึ้น เกือบ 30 คดี ตั้งแต่ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ที่เราเข้ามา ก็เข้าไปหมดแล้ว 30 คดี มากมาย อาทิ คดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เครดิตยูเนี่ยน จำนำข้าว การกระทำความผิดตามกฎหมายบ้านเมืองหลายเรื่องก็ไปสู้กัน การชุมนุมปี 2553, 2556, 2557 การช่วยเหลือเยียวยาเห็นมีเรื่องเต็มไปหมด ก็เข้าไปสู่กระบวนการ ข้าราชการบางคนก็ถูกสอบอยู่ ก็เข้าไป เพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดขึ้นอีกก็แล้วกันในวันข้างหน้า

การตรวจสอบโครงการภาครัฐต่างๆ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) บางอย่างก็ดำเนินการไป บางอย่างถ้าทำได้ก็ทำ อันไหนที่ผิดทำไม่ได้ ก็ส่งไปสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) อะไรก็ว่าไป ตรวจสอบให้เรียบร้อย

เรื่องดิจิตัล อีโคโนมี่ เพื่อจะใช้ระบบเทคโนโลยีกัน ในทุกมิติ เพื่อจะส่งเสริมความทันสมัย เร่งการเชื่อมโยงต่าง ๆ มีศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่ รวบรวมข้อมูลข่าวสารของทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ไว้หมด เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเขามีกัน ถ้ามีอย่างนี้สามารถเชื่อมโยงได้หมด ในเรื่องความมั่นคงอย่าไปกลัวว่ารัฐจะเข้าไปแทรกแซง เข้าไปแอบฟังท่าน ละเมิดสิทธิมนุษยชน กลัวกันจังเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน เวลาท่านไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาทำไมไม่กลัว

เพราะฉะนั้นการจะรวมกัน การจะประท้วงอะไรต่าง ๆ วันหน้าก็อย่าไปรบกวนคนอื่นเขา ทีอย่างนี้ไม่กลัวละเมิดสิทธิคนอื่นเขา รัฐพยายามไม่ทำอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็อย่าไปให้รัฐเขาทำ แต่ความมั่นคงก็จำเป็น เมื่อมีเหตุการณ์ มีเรื่องมีราว มีการทุจริต อาจจะต้องเข้าไปบ้าง เดี๋ยวไปหากลไกเข้าไป ไม่ใช่อยู่ดี ๆ เปิดฟัง ไม่อยากจะฟังหรอก คุยกับใครก็คุยไป

ตอนนี้ก็อยากจะให้มีการบริหารจัดการที่ดี ปรับปรุงโครงสร้างปรับปรุงกระทรวง เทคโนโลยี ในเรื่องของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่องของ CAT (Telecom Public Company Limited)  เรื่องอะไรต่าง ๆ เหล่านี้ต้องมาปรับกับภาคเอกชนให้ได้ เปิดการประมูลให้ได้โดยเร็ว ตอนนี้ก็เป็นห่วงเรื่อง 4G อยู่เหมือนกัน ฝ่ายเศรษฐกิจก็บอกว่าจะเร่งดำเนินการให้เร็วขึ้น คณะกรรมการดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งผมเป็นประธานได้มีการประชุมครั้งแรกแล้วก็จะรีบเดินหน้าไปว่าจะทำอย่างไรแต่ละขั้นตอน ก็น่าจะไม่เกินปีนี้ ใจเย็น ๆ  ถ้าเร็วเกินไปเดี๋ยวพลาดอีก ก็ถูกตำหนิอีก ไม่ได้มุ่งหวังจะไปคุมประชาชนอะไรทั้งสิ้น

เรื่องขยะ วันนี้เราก็ไปสร้างหลายที่ มีทั้งขยะกลบฝัง ย้ายขยะที่กลบฝังไปสร้างโรงขยะ ไปซ่อมโรงขยะที่เปิดไม่ได้ ทำไปหลายที่แล้ว และก็วางแผนทั้งหมด 50 กว่าแห่ง วันนี้เห็นหรือไม่ ถ้าไม่ทำแล้วจะเป็นอย่างนี้ ขยะที่นั่น ที่นี่ไฟไหม้ เมื่อวันก่อนนี้ ขยะที่เชียงใหม่ ล้นกองสูงเทียมภูเขา ไฟไหม้หลายวัน ขจัดอย่างไรยังไม่รู้เลย เดี๋ยวดับได้ ไม่ได้ ก็เร่งไปอยู่ แล้วก็สร้างมลพิษ สร้างอะไรต่าง ๆ นี่เชียงใหม่เลย เพราะฉะนั้นช่วยหน่อยเรื่องโรงงานขยะ ทำอย่างไรก็ได้ให้เป็นอาชีพ เป็นรายได้ เพิ่มพลังงานทดแทน แล้วก็นำชิ้นส่วนที่ไม่ใช้ เหลือใช้จาการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงอะไรเหล่านี้

เรื่องเกษตรกร วันนี้ก็เร่งไป บอกให้ทางกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงเกษตรฯ เร่งปรับเปลี่ยนทัศนคติว่า จะทำอย่างไรเพราะเดี๋ยวจะเข้าฤดูกาลหน้าคือฤดูกาลเพาะปลูกอีกแล้ว ฝนจะตกอีก เลยเดือนพฤษภาคมไปแล้วก็หวังว่าฝนคงจะตกตามเวลา ถ้าฝนตกมากชาวบ้านก็ต้องเตรียมปลูกข้าวปลูกพืช ทางไหนที่ปลูกข้าวไม่ได้ผล ปีที่ผ่านมา 2 ปีที่ผ่านมา อย่าไปปลูกเลยครับ ไปปลูกอย่างอื่นดีกว่า เช่น ปลูกอ้อย ปลูกอะไร เดี๋ยวโรงงาน ผมบอกแล้วว่าให้ขยับระยะห่างให้ได้บ้าง เคยห่าง 80 ก็ลดลงมา กำลังพิจาณาอยู่ 50 – 60 ได้ไหม แต่จะต้องไม่ไปแย่งอ้อยกับคนอื่น ต้องไปสร้างสมาชิกใหม่ ชาวบ้านจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมจากทำอย่างอื่นที่ไม่ได้ผลมาปลูกอ้อยแทน ป้อนโรงงาน แล้วเอานี่ไปทำเอเธอนอล อะไรก็ว่าไป ต้องทำแบบนี้

การจราจรทางน้ำ ก็ให้ขุดลอกให้ได้ก่อน ลาดพร้าวกี่คลองที่อยู่ในแผนงาน จะขุดได้หรือเปล่าไม่รู้ ครั้งก่อนจำได้ไหม สมัยก่อนตอนผมเป็นผู้บัญชาการทหารบก ผมนำทหารไปขุดแบบนี้ รัฐบาลให้มา คลองเหล่านี้ทหารจะไม่ทำ ยาก เพราะว่ามันขุดไม่ได้ ผมก็ต้องไป ไม่รู้จะทำอย่างไร ไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้ทำ เดี๋ยวผิดกฎหมายอีก งบประมาณเขาโอนมาให้ ก็ต้องไปขอร้องชาวบ้านว่ารื้อบ้านออกไปก่อนได้หรือไม่ แล้วก็ขุดคลอง ขุดคลองเสร็จต้องปลูกบ้านลงไปในน้ำให้เขาใหม่ แล้วอย่างนี้จะได้หรือไม่ วันนี้เต็มไปหมดทุกคลอง จะให้ทำอย่างไร ถูกกฎหมายไหม ต้องเข้าใจ เรียนรู้ก่อนว่าถูกกฎหมายหรือเปล่า

วันนี้กำลังจัดสร้างหอประชุมขนาดใหญ่ ในพื้นที่กลางเมือง หลายชั้นเหมือนกัน รัฐบาลได้ใช้พื้นที่กองทัพบก เขาสละพื้นที่มาให้ ที่จะทำเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ จัดงาน จัดการแสดง เพราะเรามีไม่กี่ที่เอง หอประชุมสิริกิติ์ฯ ก็เล็ก กำลังทำระยะสอง อยู่ในขั้นตอนของหอประชุมสิริกิติ์ฯ และอันนี้จะไปสร้างที่เทเวศร์เป็นอาคารขนาดใหญ่ ต่อเนื่องกับไม้มีค่า ที่จะเอาไม้พยุงมาแกะสลักทำลวดลายเหมือนทำเนียบรัฐบาล แต่เป็นไม้พยุงทั้งห้องเลย ทำเป็นรูปกิจกรรมต่าง ๆ มีแบบอยู่เรียบร้อยแล้ว วันหลังจะนำมาให้ดู จะได้ต่อเนื่องห้องประชุม เวลาใครไป ใครมา จะได้มีที่รับแขก หรือที่ประชุม ที่จัดการแสดง นิทรรศการ ไม่มี วันนี้ก็ต้องไปเช่าสถานที่เขาหมด

เรื่องรถไฟฟ้า 10 สาย ที่ค้างมา 4 - 5 สาย น่าจะเสร็จในปี 2561 เคยเรียนไปแล้ว

รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วปานกลาง ตอนนี้กับจีนก็เริ่มพูดคุยกันไปทีละขั้น ๆ เรียบร้อย ยังเป็นไปตาม Road Map อยู่ ปลายปีนี้ จะเริ่มลงมือได้ แต่ญี่ปุ่นเขาขอศึกษาอยู่ คงจะไปคุยกับเขาอีกครั้งหนึ่ง

ในเรื่องของบางงาน งบประมาณไม่เพียงพอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) นี่คือปัญหา ต้องไปดูอีกทีว่าเขาทำไว้อย่างไร การกระจายอำนาจทำให้งบประมาณกระจายไปมากเหมือนกัน บางอย่างเขาก็รับไม่ไหว เช่น งบดับเพลิง แก้ปัญหาเรื่องหมอกควัน ไม่ได้อยู่กระทรวงทรัพยากรฯ ไปอยู่ที่ท้องถิ่นหมดเลย และท้องถิ่นคนก็น้อย เงินก็น้อย ถ้าให้มากก็ไม่พร้อมเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไร คงต้องทบทวนดู อาจจะต้องหางบประมาณเพิ่มเติม อะไรก็ว่ากันไป ไม่อย่างนั้นแก้ไม่ได้

เรื่องหมอกควัน ทั้งต่างประเทศก็เข้ามา ประเทศเราก็มาก ต้องแก้พฤติกรรม ให้ยั่งยืน จนผมเกษียณมาแล้ว แก้อย่างนี้มาตั้งแต่ผมยังเด็กเป็นผู้หมวด ผู้กอง ก็ไปดับไฟกับเขา วันนี้ขึ้นมาสั่งดับไฟแล้วก็ยังเหมือนเดิม ไฟเดิมแบบเก่า ต้องแก้ไข ปฏิรูป ปฏิรูปคือทำใหม่ หาวิธีการ กระทรวงทรัพยากรฯ กระทรวงมหาดไทย หรือใครก็แล้วแต่ ท้องถิ่น

เรื่องยาเสพติด มีการบูรณาการรอบบ้าน CLMV (ASEAN Niche Market Mapping) บวก จีน ให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมบินไปหารือกับจีน ให้เขาสนับสนุน ให้ความร่วมมือ สายตรวจ การตรวจ การสืบสวนสอบสวน ทางกฎหมาย ยกระดับทั้งหมด แล้วก็ดูทุกเรื่อง ป้องกัน ปราบปราม ปลูกจิตสำนึก เพราะว่าปัญหาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องทั้งสิ้น ลูกหลานติดกับสิ่งเหล่านี้ มากขึ้นทำอย่างไร เพราะฉะนั้นภาคใต้ก็พูดคุยกับทางมุสลิมด้วย ท่านก็บอกว่าปัญหามากเหมือนกันที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำอย่างไร ไปแก้กันจะได้เร่งรัดทุกอัน

เรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน ขึ้นทะเบียนไปแล้ว ปัญหาก็คือต้องการเพิ่ม ก็ต้องขึ้นใหม่ ที่ขึ้นไปแล้ว ต้องพิสูจน์สัญชาติยังไม่เสร็จ เพราะว่าเราต้องเอาประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทำด้วย ความพร้อม ไม่พร้อมไม่เหมือนกัน ของเราโอเค  แต่ของเขาไม่พร้อม ก็ช้า คราวนี้ต้องทำใหม่ ต่อเนื่อง รอทำบัตรใหม่ก็ว่าไป แก้ปัญหาหมด เรื่องโรงงานชายแดนที่จะตั้งบอกไม่มีแรงงาน ไปหากระทรวงแรงงานเขาพร้อม เขามีคนเตรียมให้แล้ว ใครจะตั้งโรงงาน ใครขาดแรงงานไปติดต่อกระทรวงแรงงานเขามีให้พร้อมหมด  แรงงานตัดอ้อย แรงงานรายวัน ไป/กลับ แรงงานรายปี เตรียมแผนให้หมดแล้ว ไปกระทรวงแรงงาน เขามีศูนย์ One Stop Services เรื่องแรงงานอยู่ จะบอกว่าไม่มีแรงงานไม่รู้เรื่องอะไรเลย เขาพูดก็ไม่ได้ฟัง ก็เลยไม่รู้จะไปไหน ก็เลยโทษรัฐบาลไม่ทำ ทำทุกอัน ที่ทำ ที่พูดทั้งหมดนี่ไม่ได้ทำมาเก่า ก็เลยมาทำ เข้าใจหรือยัง อย่าโกรธกัน อย่าทะเลาะกัน ก็ให้เวลาผมหน่อยก็แล้วกันจะทำให้ดีที่สุด วันหน้าไปคาดหวังเอาเอง จากรัฐบาลใหม่อะไรก็แล้วแต่ไปว่ามา

วันนี้เราก็ขับเคลื่อนทุกอย่าง ทั้งส่วนกลาง เอกชน ท้องถิ่น ภาคเอกชน ผมว่าผมฟังเสียงประชาชนมากว่า วันนี้ผมไม่ได้ตัดสินอะไรไปก่อนเลย คิดมา ริเริ่ม กำหนดนโยบาย ให้แนวทาง และคณะรัฐมนตรีแต่ละฝ่าย แต่ละพวกเขาก็ไปคิดวิธีการทำมา ไปหาวิธีการเสนอกลับมาเข้า ครม. ผมอนุมัติ ถึงทำได้ พอพี่น้องประชาชนมีปัญหาก็บอกกลับมา ผมก็บอกอันนี้เอาไว้ก่อนได้หรือไม่ ก็ทั้งนั้น ทุกคนตั้งใจทำให้ท่าน แต่บางครั้งท่านอาจจะยังไม่เข้าใจ ท่านอาจจะมีปัญหาอยู่ เดี๋ยวคุยกัน แต่ถ้าช้ามากก็เป็นอนาคตที่มีปัญหา ไม่ได้ขู่ท่าน ไม่ได้สร้างความหวาดกลัว แต่ท่านต้องเข้าใจด้วยตนเอง อยากให้ท่านเรียนรู้ ว่าเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไร โลกที่มีการแข่งขัน โลกที่พร้อมจะมีความขัดแย้งได้ตลอดเวลาในวันข้างหน้า เพราะว่าคนมากขึ้น ที่ลดลง อาหารการกินลดลง ทรัพยากรธรรมชาติลดลง พลังงานลดลง คนมากขึ้น แล้วทำอย่างไร ต้องมีปัญหากันแน่นอน ถ้าเราไม่เข้มแข็งวันนี้ เราก็จะเป็นปัญหากับประชาคมโลกในวันข้างหน้า เหมือนที่หลาย ๆ ประเทศเป็น แล้วเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของเราก็มีอยู่ เราไม่เคยต้องไปอยู่กับใคร ใต้ใครทั้งสิ้น เขาเรียกว่าเป็นเกียรติยศ เป็นศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทย ก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนด้วย

ขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรฯ อาสาสมัครเหล่านี้ทั้งหมดเลย มีมากมายไปหมด ช่วยกันทำความเข้าใจอย่างที่ผมพูดบ้าง หนังสือพิมพ์อ่านได้ แต่ถ้าสงสัยว่าทำไมไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบดู ไม่เหมือนกันแต่ละเล่มบางทีไม่เหมือนกันเรื่องเดียวกัน เพราะว่าฟังคนละหู แต่พูดคนเดียว แต่ฟังคนละหูก็จดคนละอย่างกัน บางทีก็ไม่ตรงกัน

วันก่อนผมก็ฟังว่ามีรถไฟความเร็วสูงแล้วหรือ เห็นบอกว่าตกลงกับจีน ผมยังไม่ได้ตกลงกับเขา ปรากฏว่าเป็นรถไฟทางคู่ ไปลงเป็นรถไฟความเร็วสูง อะไรก็ไม่รู้ ผมก็งงอยู่ ผมไม่ได้สั่ง ง่าย ๆ แบบนี้บางทีก็ผิดไง  เรื่องภาษี เรื่องอะไรต่าง ๆ ตื่นตระหนกกันไปหมด แล้วก็ตามแก้ อธิบายก็ยิ่งไปกันใหญ่ไม่เข้าใจ ยืนยันไม่มี ยังไม่เก็บอะไรทั้งสิ้น ชะลอไปก่อน แต่อนาคตจะทำอย่างไร เดี๋ยวไปว่ากัน ค่อย ๆ เดินไป เดี๋ยวพอใกล้เวลา จะต้องเปลี่ยนผ่านส่งรัฐบาลใหม่ก็ไปว่ากันแล้วกัน วันหน้าถ้าผมทำไม่ได้ รัฐบาลหน้าก็ทำ ทำได้หรือไม่ ก็ทำไปแล้วกัน ขอบคุณครับ ขอให้มีความสุข วันเสาร์ - อาทิตย์ สวัสดีครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์