ชาวอุบลหวังเป็นศูนย์กลางการค้า AEC

นักข่าวพลเมืองรายงาน สปช.ฟังเสียงคนอำเภอพิบูลมังสาหารพบปัญหายอดฮิตในทุกเวทีคือยาเสพย์ติด โวยผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ ไม่จริงจังในการแก้ปัญหา ฝันเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นศูนย์กลางการค้าของอาเซียน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558  ที่ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จ.อุบลราชธานี (สปช.อุบลฯ) ลงพื้นที่จัดเวทีต่างอำเภอเป็นครั้งที่ 7 มีผู้เข้าร่วม 130 คน ผลการประชุมพบว่าชาวอำเภอมังสาหาร มีความสนใจในประเด็นปฏิรูปการเมืองมากที่สุด ตามมาด้วยประเด็นด้านสังคม ชุมชน เด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ด้านการปกครองท้องถิ่น ด้านระบบสาธารณสุข และด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ ตามลำดับ

แนวทางการแก้ปัญหา การซื้อสิทธิ์ขายเสียง ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีบทลงโทษที่เด็ดขาด บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ทราบถึงผลเสียของการซื้อเสียง มีการอบรมการประชาสัมพันธ์ ปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้ยกเลิกการเลือกตั้ง ใช้คัดสรรคนดีมาดำรงตำแหน่งต่างๆ ที่มี

วิธีแก้ปัญหาคอรัปชั่นส่วนใหญ่ต้องการให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง แก้ไขกฎหมายให้มีบทลงโทษที่รุนแรงมากขึ้น ให้ภาคประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ให้นักการเมืองอยู่ได้ไม่เกิน 2 สมัย สร้างค่านิยมที่ดีในสังคมส่วนการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ชาวพิบูลฯเสนอให้รัฐต้องส่งเสริมให้คนมีรายได้ กระจายความเจริญให้ทั่วถึง

ชาวอำเภอบุณฑริกมีความฝันอยากเห็นอำเภอตนเองในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นเมืองปลอดยาเสพติด มีสถานีรถไฟเชื่อมจาก อ.วารินชำราบและประเทศเพื่อนบ้าน เป็นศูนย์กลางทางการค้าของ AEC มีสนามกีฬา สถานศึกษามีมาตรฐานทั้งระบบ เป็นเมืองคนดีไม่มีทุจริตคอรัปชั่น

ปัญหาในพื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไขส่วนใหญ่เห็นว่า คือเรื่องปัญหายาเสพย์ติด เหตุผู้นำ ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง ครอบครัวขาดความอบอุ่น ขาดการส่งเสริมด้านกีฬา นอกจากนั้นคือปัญหาด้านการจราจร เด็กติดเกมส์ การจัดการทรัพยากร ล่าสัตว์จนอาจสูญพันธุ์ ท้องถิ่นขาดการดูแลสวนสาธารณะ

การจัดเวทีครั้งนี้มีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ประสานงานสถานที่ ผู้เข้าร่วม และงานธุรการต่างๆ  อาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ช่วยวิทยากรกระบวนการ คอยแนะนำและอำนวยความสะดวกประชาชนในการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ และช่วยรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลจากเวที  คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมฯเป็นวิทยากรกระบวนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ชำนาญการและผู้ช่วยประจำตัวสปช.อุบลราชธานีดำเนินการบันทึกภาพเขียนข่าวเก็บข้อมูลและเผยแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานีอนุเคราะห์พาหนะเดินทางของคณะทำงาน  สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดอุบลราชธานีได้วางแผนในการลงพื้นที่รับฟังเสียงประชาชนทั้ง 25 อำเภอ ครั้งต่อไปจะเป็นเวทีระดับอำเภอที่อำเภอเมือง อ.นาเยีย และอำเภอสว่างวีรวงศ์ ในวันที่ 18  มีนาคม 2558 ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ทางเวปไซต์ www.เสียงประชาชนอุบลราชธานี.com หรือหมายเลขโทรศัพท์ประจำศูนย์ประสานงานสปช.อุบลฯ 091 470 5921

อนึ่งการจัดเวทีครั้งนี้คณะกรรมาธิกาวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งขาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ประจำจังหวัดอุบลราชธานี จัดเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ส่วนราชการ องค์กรเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ทางสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นอุบลราชธานีได้มาถ่ายทอดเสียงออกอากาศสดโดยสถานีวิทยุ 29 สถานีอีกด้วย

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์