Skip to main content
sharethis

 

18 มี.ค.2558 ตามที่จะมีการประชุมอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยจะมีวาระพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิกข้อสงวนเพื่อเปิดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนปลูกป่าในประเทศไทย ภายใต้ความตกลงเปิดเสรีการลงทุนอาเซียน หรือ Asian Comprehensive Investment Agreement นั้น นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เปิดเผยว่าสภาเกษตรกรแห่งชาติได้ทำจดหมายไปยัง ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ประธานอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า สภาเกษตรกรไม่เห็นด้วยที่จะเปิดเสรีให้มีการลงทุนในสาขาการปลูกป่า และเปิดเสรีให้กับนักลงทุนนอกอาเซียน (Foreign-owned Asian-based Investors)   เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวมากเพราะเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติซึ่งควรสงวนสำหรับเกษตรกรรายย่อย

“รัฐบาลที่ผ่านมาได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างรอบคอบพอสมควร โดยมีข้อสงวนสำหรับการลงทุนทั้งในเรื่องการเพาะขยายพันธุ์พืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปลูกป่า โดยในสมัยรัฐบาลที่ผ่านมามีเพียงการอนุญาตให้เปิดเสรีการลงทุนเฉพาะเมล็ดหอมหัวใหญ่ การเพาะเลี้ยงทูน่าในกระชังน้ำลึก และการเพาะเลี้ยงกุ้งมังกร อีกทั้งได้สงวนไม่ให้มีการเปิดเสรีสำหรับนักลงทุนนอกอาเซียนที่จะมาใช้สิทธินักลงทุนอาเซียนด้วย  สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงคาดหวังว่ารัฐบาลนี้จะคำนึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกรที่ไร้ที่ดินทำกินนับล้านครอบครัว มากกว่าจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ” นายประพัฒน์กล่าว

ในเอกสารความเห็นของสภาเกษตรกรแห่งชาติซึ่งเสนอต่อ ประธานอนุกรรมการศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีข้อเสนอต่อรัฐบาล 3 ประเด็นสำคัญคือ

1)ให้สงวนการปลูกป่า เช่นเดียวกับการทำนา ทำสวน ทำไร่  

2) ให้คงข้อสงวนของประเทศไทยที่จะไม่เปิดเสรีให้กับนักลงทุนต่างชาติที่ได้ลงทุนในอาเซียนให้มีสถานะเหมือนนักลงทุนอาเซียน

3) ก่อนคณะอนุกรรมการจะเสนอเรื่องนี้ต่อคณะรัฐมนตรีต้องเปิดให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างกว้างขวาง และต้องส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาอีกชั้นหนึ่ง เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้หนังสือสัญญาเกี่ยวกับการค้าเสรี เขตศุลกากรร่วม หรือการให้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติหรือทำให้ประเทศต้องสูญเสียสิทธิในทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องได้รับความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 

สแกน QR Code เพื่อร่วมบริจาคเงินให้กับประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไท ได้ทุกช่องทาง Facebook, X/Twitter, Instagram, YouTube, TikTok หรือสั่งซื้อสินค้าประชาไท ได้ที่ https://shop.prachataistore.net