‘ศรีสุวรรณ’ แฉ สปช.สร้างนวัตกรรมสลับญาตินั่งผู้ช่วย

เปิด 64 สปช. ตั้งญาติมาเป็นผู้ช่วย ‘ศรีสุวรรณ’ ยื่น ป.ป.ช.สอบ ว่าเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ เผยนวัตกรรมใหม่สลับญาตินั่งผู้ช่วย

 

25 มี.ค.2558 สปริงนิวส์ รายงานว่า วันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย กล่าวว่า นอกเหนือจาก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จะนำญาติพี่น้อง สามี ภรรยาเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยดำเนินงาน และผู้ชำนาญการประจำตัว ตามที่ส่งรายชื่อถึง ป.ป.ช.นั้น รายชื่อดังกล่าว ตรวจสอบจากนามสกุลที่เหมือนกัน แสดงว่าเกี่ยวโยงเป็นญาติพี่น้องกัน แต่ยังสืบทราบมาว่า สปช.บางคนที่เป็นพรรคพวกกัน รู้ถึงการตรวจสอบ จึงใช้วิธีการแลกเปลี่ยนญาติพี่น้องให้ไปทำหน้าที่กัน ป้องกันการตรวจสอบ เช่น สปช. 2 คน รู้จักกัน คนนี้เอาญาติของของอีกคนมา และอีกคนเอาญาติของคนนี้ไป เรียกว่า แลกเปลี่ยนไขว้ญาติกัน

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ตนเริ่มสืบรู้มาแล้วว่า กรณีแบบนี้มีแน่นอน ตอนนี้ยังรู้ไม่มากว่ามีกี่คน แต่ตรวจสอบไม่ยาก และเชื่อมโยงกันไม่ยาก แม้ว่าทางกฎหมายจะไม่ผิด แต่เป็นเรื่องของจริยธรรมสำคัญของนักการเมืองในยุคปฏิรูป ที่ต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างในสังคม และถ้าได้รายชื่อมาแล้วจะแถลงข่าวให้ประชาชนทราบทันที

นอกจากนี้ มติชนออนไลน์ รายงานด้วยว่า นายศรีสุวรรณ ได้ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ของ สปช.หรือไม่ โดยนายศรีสุวรรณได้เปิดเผยรายชื่อ สปช. 64 ราย ที่แต่งตั้งบุตร-ภรรยา และเครือญาติ ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินการประจำตัว อันเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

 

เปิดชื่อ64สปช.

1.นายทนงศักดิ์ ทวีทอง แต่งตั้งนายวรพจน์ ทวีทอง เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว และแต่งตั้ง น.ส.รศนา ทวีทอง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

2.นายสมศักดิ์ โล่สถาพรพิพิธ แต่งตั้งนายภชฐสิษฐ์ โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว แต่งตั้งนางสนทนี โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1 และแต่งตั้ง น.ส.สุชานันท์ โล่สถาพรพิพิธ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

3.นายโกวิทย์ ทรงคุณ แต่งตั้งนายปริชญ์ ทรงคุณ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว และแต่งตั้งนายนุกรมทรงคุณ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

4.นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน แต่งตั้งนายปิยะบุตร เฟื่องคอน เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว และแต่งตั้งนางนิลุบล เฟื่องคอน เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

5.นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ แต่งตั้ง พล.ท.ณกรณ์ ภู่สวาสดิ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว

6.นายดุสิต ลีลาภัทรพันธุ์ แต่งตั้งนายมนัส ลีลาภัทรพันธุ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว และแต่งตั้ง เรืออากาศโท กิตติคุณ ลีลาภัทรพันธุ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

7.นางพรรณวีรินทร์ รัตนวานิช แต่งตั้ง พล.อ.อ.บุรีรัตน์ รัตนวานิช เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว

8.นายมนูญ ศิริวรรณ แต่งตั้งนางอาทิมา ศิริวรรณ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว

9.พ.ต.อาณันย์ วัชโรทัย แต่งตั้งนางอาภาภัทร วัชโรทัย เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว และแต่งตั้ง น.ส.เรือนทอง วัชโรทัย เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว แต่งตั้ง น.ส.บุษราคัม วัชโรทัย เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1 และแต่งตั้ง น.ส.ดรุโณทัย วัชโรทัย เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

10.พล.อ.จิรพันธ์ เกษมศานติ์สุข แต่งตั้งนายพงษ์พัฒนา เกษมศานติ์สุข เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

11.พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์ แต่งตั้ง น.ส.มงคลพร มุกดาธนพงศ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2 และแต่งตั้งนายภูมิศักดิ์ มุกดา ธนพงศ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

12.นายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา แต่งตั้ง น.ส.กรองแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

13.นายฐิติ วุฑฒิโกวิทย์ แต่งตั้งนางเกวลี วุฑฒิโกวิทย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2 และแต่งตั้งนายองอาจ วุฑฒิโกวิทย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

14.นางฑิฆัมพร กองสอน แต่งตั้ง น.ส.รัตนา กองสอน เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

15.นายทรงชัย วงศ์สวัสดิ์ แต่งตั้งนายธนภูมิ วงศ์สวัสดิ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

16.นายธวัชชัย ยงกิตติคุณ แต่งตั้งนางกันต์นภิส ยงกิตติคุณ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

17.นายไพโรจน์ พรหมสาส์น แต่งตั้งนายพงศ์ภพ พรหมสาส์น เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1 และแต่งตั้งนางราตรี พรหมสาส์น เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

18.นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน แต่งตั้งนายศิวัช ภูครองหิน เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

19.นายไวกูณฑ์ ทองอร่าม แต่งตั้งนายจิระ ทองอร่าม เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

20.นางอัญชลี ชวนิชย์ แต่งตั้งนายชนัมภ์ ชวนิชย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

21.นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ แต่งตั้งนางโศรยา คณาสวัสดิ์ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

22.ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ แต่งตั้งนายณัฐพงศ์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

23.นายชาลี เอียดสกุล แต่งตั้งนางศศิมา เอียดสกุล เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว แต่งตั้ง น.ส.กุลวลัย เอียดสกุล เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2 และแต่งตั้งนายสิทธิชัย เอียดสกุล เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

24.พล.ท.นคร สุขประเสริฐ แต่งตั้งนายนครินทร์ สุขประเสริฐ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

25.รศ.ประเสริฐ ชิตพงศ์ แต่งตั้ง น.ส.ชิดาภา ชิตพงศ์ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

26.พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ แต่งตั้งนายสรณัฏฐ์ สาระสมบัติ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

27.นายวิชัย ด่านรุ่งโรจน์ แต่งตั้ง น.ส.วารุณี ด่านรุ่งโรจน์ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

28.นายสรณะ เทพเนาว์ แต่งตั้งนางอัจฉรา เทพเนาว์ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว และแต่งตั้งนายปาณสาร เทพเนาว์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

29.นายชิตชัย จิวะตุวินันท์ แต่งตั้งนายนะโม จิวะตุวินันท์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

30.นายเดชฤทธิ์ ปัญจะมูล แต่งตั้งนางกรรณิกา ปัญจะมูล เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

31.นายถาวร เฉิดพันธุ์ แต่งตั้งนางอารมณ์ เฉิดพันธุ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

32.นายนิคม มากรุ่งแจ้ง แต่งตั้งนายอำนาจ มากรุ่งแจ้ง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

33.นายนิรันดร์ พันทรกิจ แต่งตั้งนางวรณี พันทรกิจ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

34.นางประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด แต่งตั้งนายภานุชัย เหตระกูล ศรีนวลนัด เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

35.น.ส.พจนีย์ ธนวรานิช แต่งตั้งนายชาญชัย ธนวรานิช เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

36.นายพนา ทองมีอาคม แต่งตั้งนายศิระ ทองมีอาคม เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

37.นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ แต่งตั้งนางศรินธร บุณยรัตพันธุ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

38.พล.ร.อ.พะจุณณ์ ตามประทีป แต่งตั้งนายพะจันต์ ตามประทีป เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

39.พล.ร.อ.สุรินทร์ เริงอารมณ์ แต่งตั้ง น.ส.สัณห์ชุดา เริงอารมณ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

40.นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช แต่งตั้งนางจุฑามาศ ประทีปะวณิช เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว

41.นายสิระ เจนจาคะ แต่งตั้งนางวิภาวี เจนจาคะ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

42.ศ.ดุสิต เครืองาม แต่งตั้ง น.ส.พิทิตา เครืองาม เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1 และแต่งตั้ง น.ส.ประถมาภรณ์ เครืองาม เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

43.นายบุญเลิศ คชายุทธเดช แต่งตั้ง น.ส.อัญชิสา คชายุทธเดช เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2 และแต่งตั้ง น.ส.อัญชณี คชายุทธเดช เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 3

44.พล.ต.ต.ปรีชา สมุทระเปารยะ แต่งตั้ง น.ส.โปรดปราน สมุทระเปารยะ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

45.นางกอบแก้ว จันทร์ดี แต่งตั้งนายศรัณย์ จันทร์ดี เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

46.นายชัยอนันต์ สมุทวณิช แต่งตั้งนายพชร สมุทวณิช เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

47.นายชูชาติ อินสว่าง แต่งตั้งนายอภิชาต อินสว่าง เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว และแต่งตั้งนายพร้อมยศ อินสว่าง เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

48.รศ.สืบพงศ์ ธรรมชาติ แต่งตั้ง ผช.ศ.ยุพดี ธรรมชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว แต่งตั้งนายวีระชาติ ธรรมชาติ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

49.นายอนันตชัย คุณานันทกุล แต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว

50.นายชาลี ตั้งจีรวงษ์ แต่งตั้งนางศิริพร ตั้งจีรวงษ์ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

51.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ แต่งตั้งนายพิสุทธิ์ ศาลากิจ เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว และแต่งตั้งนายพสุ ศาลากิจ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวคนที่ 3

52.นายนิมิต สิทธิไตรย์ แต่งตั้งนางสุพัฒนา สิทธิไตรย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1

53.พ.อ.สิรวิชญ์ นาคทอง แต่งตั้งนายวิชัย นาคทอง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 1 และแต่งตั้งนางเครือวัลย์ นาคทอง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว คนที่ 2

54.นายกิตติภณ ทุ่งกลาง แต่งตั้ง น.ส.ภัสสร ทุ่งกลาง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

55.นางกูไชหม๊ะวันชาฟีหน๊ะ มนูญทวี แต่งตั้งนายอาบีดีน มนูญทวี เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

56.นายจรัส สุทธิกุลบุตร แต่งตั้งนายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

57.นายทิวา การกระสัง แต่งตั้งนายสกนธ์ การกระสัง เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

58.นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ แต่งตั้งนายณัฐชนน พานิชวิทย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

59.พล.อ.อ.มนัส รูปขจร แต่งตั้งนายวัชรเดช รูปขจร เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

60.นายวันชัย สอนศิริ แต่งตั้ง น.ส.ฉัตรทิพย์ สอนศิริ เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว

61.นายสยุมพร ลิ่มไทย แต่งตั้งนายอิศร์ ลิ่มไทย เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

62.นายสุวัช สิงหพันธุ์ แต่งตั้ง พ.ต.หญิง ธัญนุช สิงหพันธุ์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

63.นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ แต่งตั้ง น.ส.พนิดา สอนหลักทรัพย์ เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

64.นางอุบล หลิมสกุล แต่งตั้ง น.ส.พนมดา หลิมสกุล เป็นผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์