ประชุมนานาชาติอิสลามศึกษา: พล.อ.สุรยุทธ์ย้ำว่าอิสลามไม่ใช่ภัยคุกคามสันติภาพ

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เปิดการประชุมนานาชาติอิสลามศึกษาครั้งที่ 3 โดยย้ำว่าอิสลามไม่ได้เป็นภัยต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลก พร้อมเรียกร้องทุกคนแสวงหาดุลยภาพในแนวทางสายกลางเพื่อนำสังคมสู่สันติสุข

พล.อ.สุรยุทธ์จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนานานาชาติอิสลามศึกษาครั้งที่ 3 เรื่อง คุณค่าของอิสลามในโลกที่เปลี่ยนแปลง “Islamic Values in a Changing World”  โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 3 นี้ สืบเนื่องต่อจากการประชุมนานาชาติครั้งที่ผ่านมาคือ “บทบาทของอิสลามศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์ 2010 และ “อิสลามศึกษาในโลกที่เลี่ยนแปลง: ความท้าทายและโอกาส 2013”

ทั้งนี้การประชุมครั้งที่สามระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคมนี้ได้เห็นพ้องถึงความสำคัญของคุณค่าของอิสลามเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมระหว่างมวลมนุษยชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีนักวิชาการ ผู้นำศาสนา และผู้บริหารร่วม 500 คนจาก 25 ประเทศเข้าร่วม

รศ.ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวรายงานว่าการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอความสำคัญของค่านิยมอิสลามและวิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดสู่การสร้างสันติภาพและความสมานฉันท์ในสังคมเพื่อค้นหาค่านิยมร่วมทางจริยธรรมของอารยธรรมที่หลากหลายและส่งเสริมคุณค่าเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติเพื่อศึกษาคุณค่าลักษณะของความเป็นดุลยภาพ ความเป็นเลิศและความเป็นอิสลามสายกลางและบทบาทในการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี กล่าวในพิธีเปิดการสัมมนา ความว่า การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการอภิปรายในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับค่านิยมอิสลาม และกลั่นกรองเอาประสบการณ์ การนำค่านิยมเหล่านี้ไปใช้ในชุมชนมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมที่แตกต่างกันทั่วโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถาบันการศึกษาและปัญญาชนที่มาร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ จะใช้ความรู้และประสบการณ์ส่งเสริมให้นำค่านิยมดังกล่าวสู่การปฏิบัติในสังคม เป็นผลให้เกิดความสงบสุขและความสามัคคีที่ยั่งยืนในสังคม และเป็นการสร้างวัฒนธรรมของการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสันติภาพ และความสงบสุขในชุมชนที่แตกต่างกัน

“เราสามารถทำความเข้าใจแนวคิดดุลยภาพ ความเป็นเลิศและความสมดุล ในยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสิทธิมนุษยชนกลุ่มน้อยในสังคม ทั้งหมดนี้ล้วนนำไปสู่ความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างรัฐบาล สถาบันการศึกษา ปัญญาชน องค์กรการกุศล นักการศึกษา นักวิทยาศาสตร์และนักคิดทุกท่าน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน”

พล.อ.สุรยุทธ์ ยังกล่าวอีกว่า ภัยคุกคามต่อสันติภาพและความมั่นคงของโลกไม่ใช่อิสลาม แต่คือความสุดโต่ง ความอคติ ความรุนแรง ผลลัพธ์จากคำสอน การส่งเสริม หรือการปลุกปั่นเหล่านั้น ล้วนอยู่นอกเหนือมโนธรรมและความเชื่อ พวกเขาละเมิดคำสอนของอิสลาม และหลักการของกฎหมายอิสลามโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับการแสวงหาดุลยภาพ การต่อสู้กับความสุดโต่งของทุกศาสนา ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องประสานพันธมิตรแห่งดุลยภาพ เพื่อเรียกคืนศาสนาที่นำไปสู่สันติสุข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์