'ประยุทธ์' ขอโทษผู้ที่สุภาพ หากบางครั้งมีโมโหสื่อ

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ "พล.อ.ประยุทธ์ ย้ำหน้าที่สื่อ ต้องเตือนหากมี ขรก.-นักการเมืองทุจริต แต่ไม่ใช่สร้างความหวาดระแวง ชี้สื่อเขียนส่งเดช จะไม่ให้โมโหได้อย่างไร พร้อมขอโทษหากบางจังหวะมีอารมณ์รุนแรง หวังให้คนเห็นใจบ้าง

 
27 มี.ค. 2558 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 20.15 น. โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558
 
สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่าน
 
ก่อนอื่นผมในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดกับพี่น้องประชาชนชาวสิงคโปร์ที่ต้องสูญเสียเอกบุรุษของประเทศไป ในช่วงเวลานี้ ฯพณฯ ท่าน นาย ลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์สมัยใหม่” ได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ท่านดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ ท่านได้ใช้วิสัยทัศน์อันยาวไกลของท่านนำพาความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งและมั่นคงทางเศรษฐกิจมายังประเทศสิงคโปร์ ทำให้ท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำที่โดดเด่นมากที่สุดคนหนึ่งของโลก ผมมั่นใจว่า ฯพณฯ ท่าน นายลี กวน ยู ยังคงจะได้รับความจดจำว่าเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของเอเชียอีกด้วย ซึ่งผมก็จะได้เดินทางไปเคารพศพท่านในวันอาทิตย์นี้
 
เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผมและคณะได้เดินทางไปประเทศบรูไนอย่างเป็นทางการ ซึ่งในโอกาสนี้ ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนอย่างใกล้ชิดทั้งคณะ  ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้พระราชทานวโรกาสนี้ โดยสมเด็จพระราชาธิบดี ได้ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง จากนั้น ได้มีการหารือทวิภาคีในหลายประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การกระชับความร่วมมือทางด้านการค้า การลงทุน มีการลงนามกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรกรรม  การกระชับความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล  นอกจากนั้น ได้มีการหารือกันถึงความสำคัญของความมั่นคงทางด้านราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำในกลุ่มประเทศอาเซียน  ซึ่งเราเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโลก รวมทั้งในเรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าในภูมิภาคอาเซียน การปลูกป่าอาเซียนด้วย
 
สำหรับเรื่องการศึกษา รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผมได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพื่อทำหน้าที่เป็นซุปเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ในการร่วมกันหารือและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล สำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ นี้ มุ่งเน้นใน  3 ภารกิจหลัก คือ 1. การดำเนินงานตามภารกิจประจำ 2. การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ 3. การดำเนินงานสำหรับการวางรากฐานเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลในอนาคต ทั้งนี้ จะดำเนินการทั้งในด้านการศึกษา การปรับหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพครูและผู้เรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณ และการกระจายอำนาจ เน้นให้มีทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติ โดยจะพิจารณานำแนวทางการดำเนินงานจากต่างประเทศมาปรับใช้  ตามความเหมาะสม ซึ่งผมได้มอบหมายให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาดำเนินการ และนำไปเสนอต่อผม ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ เพื่อจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
 
ในที่ประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นกัน และสรุปว่าเห็นตรงกันว่าการพัฒนาการศึกษา ต้องมีความสอดคล้องกับการพัฒนาในพื้นที่ด้วย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค ไม่ใช่มารวมกันอยู่ตามเมืองใหญ่ ๆ หรือในกรุงเทพฯ อย่างเดียว รวมถึงต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การศึกษาทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาในประเทศ และเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ที่ประสบความสำเร็จ
 
ทั้งนี้ ต่อไปเรากำลังเข้าสู่การมีเศรษฐกิจดิจิตอล จะนำมาสนับสนุนการพัฒนาการศึกษานี้ด้วย โดยอาศัยครูที่มีประสบการณ์ ที่อาจจะมีการเรียน การสอนที่นักเรียนชอบและทำให้เข้าใจง่าย ๆ ซึ่งวันนี้ก็ไปสอนตามโรงเรียนกวดวิชา เป็นจำนวนมาก ก็จะนำมาช่วยด้วย ขอร้องกันให้มาช่วยกัน ใช้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เผยแพร่ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็น่าที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนที่อยู่ทางบ้าน คุณพ่อ คุณแม่ ลูก อาจจะนั่งฟังด้วยกันก็ได้ เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วย อีกอันที่ผมเห็นเป็นประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องการสอนทางโซเชียลมีเดียนี้ หรือทางระบบดิจิตอล ผมว่าเราต้องสอนให้คนรู้จักว่าเราจะใช้ประโยชน์อย่างไร ถ้าเราใช้ในทางที่ผิด และไปคาดหวังกับระบบอย่างเดียว โดยไม่สนใจครู ไม่สนใจผู้ปกครอง ก็ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาการของสังคม ท่านอยู่กับคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่ได้ ฝากไว้ด้วย
 
ในส่วนของการพัฒนาเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ต้องกำหนดการพัฒนาเส้นทางอาชีพของครูในกลุ่มนี้ ปัญหาคือครู อาจจะไม่เพียงพอและสอนไม่ตรงวุฒิการศึกษาที่จบมา ตอนนี้ได้สั่งให้ไปเตรียมการ และดำเนินการแก้ไขให้ได้โดยเร็ว ครูเก่า ครูใหม่ ต่าง ๆ ผมได้สั่งไปหมดแล้ว และจะได้สร้างแรงจูงใจ
 
การสอนโดยใช้สื่อดิจิตอลนั้น จะเป็นสื่อการสอนที่มีความสำคัญในการขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเข้าสู่ทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำ การเข้าถึงการศึกษา การดำเนินการในระยะต้นที่ผ่านมานั้น เราได้ทำมาแล้ว โดยได้ให้กระทรวงศึกษาธิการเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้ศูนย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning Information Technology : DLIT) เพิ่มเติมเป็นศูนย์กลางในการผลิตสื่อสารการสอนโดยครูเก่ง ครูที่ได้รับความนิยมเหล่านี้ เพื่อจะเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดอย่างแพร่หลาย คือเพิ่มเติมสาระต่าง ๆ ที่สำคัญเพิ่มเติมไปจากในส่วนของโครงการทางไกลผ่านดาวเทียม ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ให้เกิดความที่ช่วยกันพัฒนาสนใจร่วมมือกันน่าจะเป็นสิ่งที่ดี
 
นอกจากนั้น ได้มีการหารือแนวทางที่จะผนวกการพัฒนาการศึกษาเข้ากับเงื่อนไขของการส่งเสริมการลงทุน คือการลงทุนต่างประเทศ ถ้าเราสามารถที่จะนำมาร่วมมือกัน กับในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือในเขตภูมิภาค การให้เขาไปดูแลในส่วนของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่าง ๆ เป็นลักษณะเป็นทวิภาคี ผมว่าน่าจะใช้ได้ ตอนนี้ก็คิดแล้ว แล้วก็สั่งการไปพิจารณาดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ให้สอดคล้องกันระหว่างโครงการภาครัฐขนาดใหญ่ และการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในแต่ละภูมิภาคด้วย ก็จะเป็นแหล่งการจ้างงานที่สำคัญ เราก็ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนนั้นได้มีข้อตกลงทำความร่วมมือจัดการศึกษาแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา รวมทั้งส่งเสริมการฝึกอบรมแรงงานฝีมือ วิศวกร ช่างเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งเราขาดแคลนเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวด้วย
 
สำหรับการศึกษาระดับอาชีวศึกษา คณะกรรมการฯ เห็นว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับความก้าวหน้าของโลกสมัยใหม่ ที่ต้องการผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่หลากหลาย การอาชีวศึกษาต้องดูแนวโน้มการผลิตคนให้สอดคล้อง  อะไรขาด อะไรเกินต้องมีลิมิต แล้วก็ควบคุมให้ได้ ทั้งนี้ ควรนำประสบการณ์ต่างประเทศเช่นด้วยกัน ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษามาเป็นกรณีศึกษา เช่น ประเทศสิงคโปร์ จะมี Institute of Technical Education (ITE) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ต้องการทักษะทางช่าง และช่างผีมือ
 
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ยังมีปัญหาในการจัดหลักสูตรและบุคลากรในการสอน ขาดงานวิจัยและพัฒนาที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาจจะเปิดการเรียนการสอนที่เหมือนกัน โดยไม่ได้คำนึงถึงการสนับสนุนการพัฒนาในภูมิภาคนั้น ๆ คือตรงกับความต้องการของพื้นที่ ทางคณะกรรมการฯ เห็นว่าจำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วย เพื่อผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับคลัสเตอร์ ในการพัฒนาประเทศและโครงการขนาดใหญ่ ก็จะต้องช่วยยกระดับมหาวิทยาลัยภายในประเทศ เพิ่มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนด้วย
 
อีกเรื่องหนึ่ง อย่างที่ผมได้เคยกล่าวไว้ในงานปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันการค้าของประเทศไทย” ว่า การจะทำให้อุตสาหกรรมของไทยเข้มแข็งต่อไป อย่างยั่งยืนนั้น ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจต่าง ๆ จะต้องร่วมมือกัน วันนี้รัฐบาลได้ทำให้ประเทศกลับมาสงบสุข สถานการณ์ทุกอย่างที่ไม่ดีชะลอลงตามลำดับ แต่ยังคงมีประชาชนที่ไม่เข้าใจอยู่  โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากธุรกิจสีเทาที่ไม่ค่อยถูกกฎหมายในประเทศที่ถูกลดจำนวนลง อาจจะทำให้ประชาชนส่วนนี้ขาดรายได้ รัฐบาลเห็นใจ แต่ประเทศจะต้องมีการจัดระเบียบไม่อย่างนั้น ก็ไม่มีความเป็นธรรมกับคนอื่นที่เขาทำถูก ต้องลดความเหลื่อมล้ำ ถ้าเราปล่อยต่อไปไม่ได้ แต่เราต้องหาทางว่าจะทำอย่างไร ให้เขามีที่ทำกินมีที่ค้าขายให้ได้ กำลังทำอยู่ก็ต้องยอมรับกันบ้าง เพราะท่านทำอยู่มันผิด แล้ววันหน้าถ้าเข้มแข็งได้ จะได้เข้าสู่การพัฒนาตนเอง เพิ่มความก้าวหน้าในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าเริ่มลงทุน ก็ต้องมีภูมิคุ้มกันใช่หรือไม่ พอมีรายได้มากมายพอ ก็สามารถมาช่วยเหลือประเทศชาติได้ ภาษีก็มีโอกาสที่จะเสียภาษีได้ อย่าหนีจากระบบภาษี ผมอยากให้ทุกคนมีหมายเลข การเสียภาษีทุกคน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไปเก็บทุกคน ปัญหาที่ผมทราบขณะนี้ก็คือ หลายคนก็ไม่อยากจะมีหลักฐานทางภาษี จะทำอย่างไร อย่าตำหนิรัฐบาลอย่างเดียว เราคิดทุกมิติ ว่าเขาจะไม่เดือดร้อนได้อย่างไร เราจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไร เราจะจัดกลุ่มคนเดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อย คนยากจนได้อย่างไร ปรากฎว่าไม่ได้เพราะว่าฐานข้อมูลไม่มี และประชาชนหลายส่วนไม่ยอมเข้าในระบบ ไม่ต้องกลัว ถ้าท่านมีรายได้น้อย ใครจะไปเก็บภาษีท่านได้ ภาษีก็ต้องเก็บตามรายได้ ที่มีอยู่ตามหลักเกณฑ์ ถ้าไม่ถึงก็เก็บไม่ได้อยู่แล้ว อย่าหาว่าผมมารีดเลือดกับท่าน เป็นการวางอนาคต วันหน้าต้องให้ทุกคน ถ้าเข้าระบบภาษีได้ก็คือทุกคนมีงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ ถึงวันนั้นน่าจะต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่บัดนี้ ไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ไม่ได้
 
อีกเรื่องหนึ่ง ขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งทำเศรษฐกิจชุมชนที่เป็นตลาดภายในประเทศ ในทุกภูมิภาค ทุกจังหวัด เป็นลักษณะให้เกษตรกรมาขายสินค้าเกษตรให้กับประชาชน ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้ว ช่วยกันไปดูหน่อย ไปอุดหนุนหน่อย มีสัก 2,000 กว่าแห่งแล้วตอนนี้ ว่าเดินหน้าได้แค่ไหน ไปได้อย่างไร ถ้าหากขายสินค้าแล้วจะมีการให้พี่น้องนำอย่างอื่นมาได้หรือไม่ ของเก่า ของใช้แล้ว ของอะไรที่อาจจะไม่มีความจำเป็นในการใช้ของเรา แต่เป็นประโยชน์กับคนอื่น ทีวีเก่า อะไรเก่าต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นการเผื่อแผ่แบ่งปัน กระติกน้ำร้อนเก่า วิทยุเก่า ที่เราไปซื้อขนาดดีมาแล้ว ของเก่าทิ้งไว้หลังบ้าน มาบริจาค มาอะไรให้กับคนในพื้นที่เขา จะสร้างความรักความสามัคคี
 
ในส่วนของเกษตรกร วันนี้ก็ยังอยู่ในภาวะที่น่าเป็นห่วงเพราะราคาผลิตผลตกต่ำ คงจะต้องแก้ไขระบบให้ได้โดยเร็ว นี่ก็กำลังเตรียมการเพื่อจะช่วยเหลือดูแลในครอปใหม่ว่าจะทำอย่างไร ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ ไปหารือกันอยู่ ในเรื่องของต่างประเทศผมก็พูดคุยกับท่าน สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ด้วยบอกให้ช่วยตรงนี้ด้วย ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำอาวุโสสูงสุดในอาเซียน ว่าทำอย่างไรว่าอาเซียนจะพูดคุยกันได้ ในเรื่องของจำหน่ายขายสินค้า เพราะถ้าแข่งขันกันเองทั้งหมดยิ่งไปไม่ได้ทั้งหมด ราคาก็ตกไปเรื่อย ๆ เรื่องข้าว เรื่องยาง อะไรก็แล้วแต่ เราต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ ทุกประเทศไม่ใช่แค่ 2-3 ประเทศ ทุกประเทศที่มีการปลูกยาง ปลูกข้าวต่าง ๆ เพราะเราไม่ใช่คู่แข่งขันกันแล้ววันนี้เราเป็นพันธมิตร หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
 
เรื่องสำคัญก็คือขอฝากให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนดำเนินการในสิ่งใหม่ ๆ ที่ผมกล่าวมาแล้วด้วย เรื่องนี้ ภาครัฐกับภาคเอกชนจะต้องดำเนินการร่วมกันตั้งแต่การเริ่มต้น แก้ไขปัญหา รับทราบปัญหาร่วมกัน ทำงานสอดประสานช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างห่วงโซ่ ห่วงโซ่ทางอาหาร ห่วงโซ่เศรษฐกิจสีเขียว อุตสาหกรรมสีเขียว ให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ อะไรทำนองนี้ คือไม่สร้างอะไรที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย อันนี้เป็นประเด็นที่โลกให้ความสำคัญอยู่แล้วก็ให้มีความเชื่อมโยงกัน เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนสินค้า เดินทางสัญจรไปมา แล้วก็การท่องเที่ยวก็ไปได้หมด เพราะว่าเราเชื่อมโยงกันอยู่แล้ว วันหน้าอย่างไร เขาพูดว่าวันหน้าโลกเราจะไร้พรมแดน รวมทั้งต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยี วิจัย วิเคราะห์พัฒนา วันนี้ผมก็ให้มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยและพัฒนาของไทย รู้สึกจะมีอยู่หลาย เป็น 1,000 ๆ อย่างที่มาที่หัวหิน ได้รับรายงานว่าคนสนใจ แล้วเราก็จะได้อธิบายเขาว่า SMEs เราเตรียมการสนับสนุนอย่างไรให้เป็นรูปธรรม ถ้าทุกคนไปบ่นอย่างเดียว ผมได้รับ ผมติดตามมามากแล้วเรื่องของการพูดคุย เรื่องเศรษฐกิจของประเทศไทย ผมพยายามจะอธิบายแต่บางครั้ง ผมว่าการรับรู้ยังไม่ได้ ผมยังเห็นในหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ก็จะมีพวกนายกฯ สมาคมผู้ประกอบการต่าง ๆ จะไปบ่นเรื่องโน้นเรื่องนี้ อะไรต่าง ๆ แล้วก็พูดมาว่ารัฐบาลยังไม่เห็นทำอะไรเลย ผมก็เสียใจ แล้วก็เมื่อวานนี้ เนื่องจากผมไปบรูไน ผมก็เลยให้ท่าน พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นคณะขับเคลื่อนของผมแล้ว ไปพบปะเขาดูซิ ปรากฏว่าท่านก็ถามว่าต้องการอะไร อยากให้รัฐบาลทำอะไร ที่เขาพูด เขาพูดในสิ่งที่เราทำไปแล้ว แสดงว่าการรับรู้ไม่ได้เลย ไม่ได้ ผมว่ายังมีปัญหาอยู่ ไม่ว่าจะเรื่องของกฎหมาย ไม่ว่าจะเรื่องข้อบังคับเราปลดล็อคไปตั้งมากมายแล้ว ตั้งแต่ รง. 4  (ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน) ตั้งแต่ระเบียบ BOI ใหม่ ตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องลดขั้นตอน และก็มีศูนย์ติดต่อ One Stop Service ในแต่ละธุรกิจ ก็ขอให้กระทรวงไปช่วยกันหน่อย เพราะผมพูดหลายครั้งแล้ว ท่านก็บอกว่าท่านส่งต่อ ท่านก็ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว แต่ยังไม่ถึง ผมไม่รู้ว่าติดอยู่ตรงไหน ข้อสำคัญก็คือผู้ประกอบการเหล่านั้นต้องติดตาม ว่ารัฐบาลเขาทำอะไรไปแล้ว แล้วท่านก็ไปที่กระทรวงก็ได้ อะไรก็ได้ ไปถามเขาก็ได้ ผมก็พูด รัฐมนตรีก็ออกมาพูด หน่วยงานเขาออกมาพูด แต่ท่านไม่ได้ฟัง แล้วท่านก็กลับไปตำหนิติเตียนพวกเราอยู่ในหนังสือพิมพ์
 
วันนี้ทำทุกอย่าง ที่ผ่านมา ทำน้อย เพราะอย่างนั้นขอให้เข้าใจกันบ้าง อย่ามาบ่นอีก เมื่อท่านบ่นแล้วก็ทำให้ความมั่นใจการค้าลงทุนในประเทศก็ตกลงไป เพราะไม่มั่นใจในสถานภาพ ไม่เชื่อมั่นรัฐบาล ทั้ง ๆ ที่รัฐบาลบอกแล้วว่ามีปัญหาตรงโน้นตรงนี้ ก็จะแก้ให้ ท่านก็ไม่เข้าใจ พอท่านพูดก็ไม่มีใครกล้าลงทุน คนไม่มีความเชื่อมั่น ซึ่งผมต้องการแก้ตรงจุดนี้อยู่แล้ว ทำไปแล้ว แต่ท่านบอกว่าไม่ได้ทำ อย่างนี้ไม่ได้ เสียหายแล้วทำให้ทั้งประเทศปั่นป่วนไปหมด สื่อก็ไปขยายความกันไปใหญ่โต แล้วท่านจะให้ใครเขามาเชื่อมั่น พวกเรากันเองยังไม่รู้เลย ยังไม่เชื่อมั่นเลย ผมก็พูดจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ว พูดทุกอย่างอยู่แล้ว ฟังหน่อย กรุณาฟังหน่อย อย่าติอย่างเดียว ถ้าท่านพูดดี เพราะเราทำ ผมไม่ได้ให้ท่านไปโกหก ถ้าเราทำแล้วท่านพูดให้ผมหน่อย ว่ารัฐบาลดี เขาทำตรงนี้ ตรงนี้เขายังไม่ดี ผมก็ได้ข้อเสนอแนะ ให้รัฐบาลเขารับไป พูดอย่างนี้เขาเรียกว่าติเพื่อก่อ เข้าใจหรือเปล่า แต่ถ้าติทุกเรื่องไป อย่างนี้ไม่ใช่ สร้างศัตรู
 
เรื่อง “ชุมชนเข้มแข็ง” รัฐบาลให้ความสำคัญมาก หมายความว่าชุมชนที่มีขีดความสามารถในการใช้ศักยภาพของตนเอง เข้าแก้ไขจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ ฉะนั้นต้องเป็นชุมชนที่มีผู้นำที่มีความสามารถ มีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีพื้นฐานของจริยธรรม วัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนา และเศรษฐกิจในพื้นที่ จะทำให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ โดยส่วนหนึ่งอาจได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากรัฐบาล ราชการ อีกส่วนคือองค์กรภายนอก พ่อค้า นักธุรกิจต่าง ๆ อาจจะต้องมาช่วยกันเสียสละ ว่าเราจะดูแลคนยากคนจนเหล่านี้อย่างไร รัฐบาลไปไม่ถึงทั้งหมดเพราะเงินก็มีเท่านี้ จำกัด ต้องใช้มากมาย ปัญหาก็มาก เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนช่วยกันเสียสละรับผิดชอบตรงนี้ตรงนั้น ชุมชนนี้ ชุมชนนั้น ผมว่านี่คือสังคมไทยในอดีต น่าจะทำได้แต่วันนี้ อย่าไปหวังกำไรเต็มที่ เหมือนเดิมต้องกำไรเท่าเดิม ทุกคนบอกว่าเศรษฐกิจตกเพราะ จริง ๆ แล้วผมถามว่าท่านขาดทุนหรือไม่ ท่านก็ไม่ขาดทุน ขาดทุนก็เล็กน้อย ก็เพียงแต่ลดกำไรลงไปหน่อยได้ไหม ผมพูดหลายครั้งแล้ว ถ้าไม่อย่างนี้คนก็ไม่กล้าจับจ่ายใช้สอย แถมพูดให้ไม่เกิดความเชื่อมั่นอีก อันนี้เป็นสิ่งที่ผม บางครั้งผมก็อาจจะใช้คำพูดที่แรงไปบ้างขอโทษนะครับ แต่ก็เสียใจ เสียใจที่ไม่ฟัง เพราะฉะนั้นในทุกจังหวัดจะต้องพึ่งพาอาศัยกันได้แล้วก็เป็นชุมชนเข้มแข็งในจังหวัดตัวเอง แล้วก็เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคที่เรามีงบประมาณลงไปอีกในเรื่องของกลุ่มจังหวัด เงินงบประมาณรัฐไปหลายทาง ทำไมไม่เจริญสักที ผมก็ไม่เข้าใจ
 
ในปัจจุบันก็มีหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ร้านค้า เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะจัดตั้งนี้จะมากขึ้น ในไม่ช้าความเจริญก็จะเข้ามาแผ่ขยายในพื้นที่รอบ ๆ เหล่านั้น ก็จะเป็นการสร้างอาชีพให้ได้แต่ต้องใช้เวลา แรงงานก็ใช้จากนอกพื้นที่บ้าง ในพื้นที่บ้าง เพราะนั้น ทำอย่างไรท่านต้องเตรียมความเข้มแข็งของชุมชนเหล่านี้ให้พร้อมรับการเจริญเติบโต พร้อมรับกับการขยายทั้งคน ทั้งโรงงาน แน่นอนถ้าท่านไม่ขยายเหล่านี้ การค้า การลงทุนในพื้นที่ของท่านก็น้อยเศรษฐกิจก็ไม่เคลื่อนไหว ถ้าเราจะอยู่กับธรรมชาติอย่างเดียวก็ได้ ท่านก็ต้องจัดสัดส่วนว่า อะไรอยู่ตรงไหน ควรจะมีอย่างไร เท่าไร จะได้เสริมกัน
 
วันนี้การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญค้าขายอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ เพราะฉะนั้น แต่ละจังหวัดถ้ามีสถานที่ท่องเที่ยวด้วย มีการค้าเป็นแต่ละจังหวัด แต่ละภูมิภาคที่ตัวเองสามารถทำได้ดีที่สุด เหมือนกับทำ OTOP เหล่านี้ก็จะเป็นชื่อเสียงของจังหวัด จะได้ไม่แก่งแย่งกันแล้วไปหาตลาด รัฐบาลพอจะจัดกลุ่มให้ได้ อย่างเช่น บางอย่างผมบอกลองไปดูจะขายในเครื่องบินได้ไหม ถ้าเราไม่ทำแบบนี้ ไม่หาตลาดสนับสนุนกัน ผลิตอย่างเดียวจะไปขายให้ใคร แล้วก็บอกว่ารัฐบาลไม่ทำ รัฐบาลนี้จะทำให้  OTOP  สามารถที่จะเข้าสู่การผลิตให้ได้ ท่านก็ต้องไปสร้างความเข้มแข็ง อยากให้ทุกคนอยู่กันท่ามกลางความแตกต่างในอนาคตให้ได้ เพราะอาจจะมีคนนอกพื้นที่ไปอยู่ในพื้นที่ของท่าน เพื่อไปทำงาน เพื่อไปทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น เพราะฉะนั้นทุกคนมีคุณค่าในตัวเอง อย่าไปดูถูกซึ่งกันและกัน มีสภาพต่างกันไปรวยบ้าง รายได้มาก รายได้น้อย ทำอย่างไรจากหลาย ๆ สาขาอาชีพ จากหลากหลายพื้นที่จะมาอยู่รวมกัน เป็นชุมชนเข้มแข็ง สามัคคีกันร่วมมือกันให้ได้เพื่อจะร่วมกันพัฒนา ร่วมกันแก้ปัญหาท้องถิ่นของตนเองแล้วก็ ในเรื่องเศรษฐกิจต่าง ๆ ก็ดีขึ้น แต่ถ้าเราไม่สร้างความเข้มแข้งตรงนี้ไว้ก่อน ขณะกำลังเกิดภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติจะมีปัญหามากต่างคนก็ต่างอยู่ไม่ร่วมมือกัน บ้านติดกันไม่คุยกัน ที่ผ่านมาก็มีเรื่องการเมืองเข้ามาอีก ทำให้มีปัญหาหมดแล้วเวลามีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นก็จะพบว่ามีคนจากภายนอกเข้ามาอยู่ใหม่ เช่น ในหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านเพียงแต่ว่า เท่าที่รับรายงานมามักไม่ค่อยมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เพราะท่านมาจากข้างนอก การกระจายอำนาจ การมอบหมายความรับผิดชอบไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ เพราะต่างคนต่างอยู่ สังคมชนบทอีกแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้น การสร้างชุมชนเข้มแข็งไม่ยากก็เป็นความร่วมมือกัน ระหว่างผู้คนในชุมชนเองอย่างแท้จริง
 
เรื่องปรองดอง ทุกคนต้องมีจิตใจอยากปรองดอง ไม่ใช่ถูกบังคับให้ปรองดอง ให้มีกฎหมายให้ปรองดอง ต้องใช้กฎหมายทุกเรื่องเลยหรือไง ท่านต้องมีจิตใจเอง เพราะบ้านเมืองเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่ปรองดองกัน ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไร บังคับท่านไม่ได้อย่ามาพูดเรื่องนี้อีกแล้วต้องต่อเนื่องด้วยการทำของท่าน เขาเรียกว่าการกระจายอำนาจ การกระจายความรับผิดชอบ กระจายหน้าที่แล้วสิทธิ์ก็จะตามมา เพราะว่าเข้มแข็งแล้วไง หัวใจสำคัญของการมีชุมชนที่เข้มแข็งคงต้องใช้ปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” บางคนบอกว่ารัฐบาลนี้บอกว่าใช้ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ไม่เห็นใช้อะไรเลยเศรษฐกิจ ท่านไปดูความหมายเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ท่านอาจจะมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้คือทำให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ท่านไปดูความหมายที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงรับสั่งไว้ว่าคืออะไร ผมเห็นเมื่อสองสามวันในบางสื่อ ในบางคอลัมนิสต์เขียนออกมา ที่เศรษฐกิจไม่ดี เพราะ ไม่นำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้
 
ผมบอกแล้วว่ารัฐบาลนี้ นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นหลักการในการทำงาน ผมเคยพูดตั้งแต่ต้นไปดูคำพูดเก่า ๆ ได้ว่า มีอยู่ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข มีมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ย่อ ๆ มีความรู้ มีคุณธรรมถึงจะเข้มแข็ง เมื่อเข้มแข็งแล้วทำอย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่เศรษฐกิจก็จะดีขึ้น ไม่ใช่ทุกคนจะต้องเป็นเถ้าแก่หมดทุกคน เป็นไปไม่ได้ อันไหนดีก็ไปก่อน อันไหนไม่ดี มีภูมิคุ้มกันไง หาความรู้ ดูเขา เมื่อพร้อมเราก็ก้าวอีกอยากเป็นเถ้าแก่ อันดับ 2 อะไรทำนองนี้ หาเงิน หาทอง ดูตัวอย่างเขา นี่คือหลักการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ให้ประหยัด ไม่ใช่ให้อดออม เข้าใจสักทีไม่อย่างนั้นทุกคนบอกว่ารัฐบาลใช้เศรษฐกิจพอเพียง พวกบอกว่าสอนให้ทุกคนอดออม คนละเรื่อง อันนั้นเป็นเรื่องการออม อันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ได้ทุกอย่างการดำรงชีวิตก็ได้ การจับจ่ายใช้สอยก็ได้ การผลิตก็ได้ ต้องเข้มแข็งก่อนถึงจะลงทุนให้มากขึ้น ถ้ายังไม่เข้มแข็งก็ทำให้ดีขึ้น แก้ปัญหาให้ได้ พอกินแล้วก็แลกเปลี่ยนกัน จากนั้นก็ไปขายจากขายก็ไปตั้งโรงงาน มีปัญหาทางเศรษฐกิจเงินทอง อย่างเช่นตอนนี้ บางอันก็ไปไม่ไหวก็ต้องหยุดรอไว้ก่อน เป็นไปไม่ได้ถ้าโลกตกต่ำแล้ว เพราะฉะนั้นจะเกิดขึ้นด้วยการลงทุนจากต่างประเทศ หรือลงทุนโดยพ่อค้ารายใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งหลายคนเขาพร้อมที่จะลงทุน แต่ท่านก็พูดจนเข้าใจกันผิดไปหมด เรื่องธุรกิจรถยนต์ก็กระเตื้องขึ้น ผมจะไม่พูดเรื่องเก่า
 
คำว่าต้องมีการพัฒนา ผมไม่หมายความว่าจะให้เกิดวันนี้ ผมพูดให้คนคิดตามผมว่า อนาคตวันหน้าอาจจะ 20 ปี 30 ปี ก็ได้อีกหน่อยอาจจะใช้พลังไฮโดรเจนหรือใช้แสงแดดกับรถหรือไฟฟ้าทั้งหมด โน้นเราต้องเตรียมไปสู่ตรงโน้น วันนี้เรามีอีโคคาร์ก็ทำไปกี่โครงการผมไม่ว่า จะทำกี่ปีก็ทำไป แต่ต้องเตรียมการไว้ก่อน เขาเรียกว่านั้นคือภูมิคุ้มกัน ใช่ไหม ผมพูดนี่คือภูมิคุ้มกัน ไม่ใช่วันนี้ มีบางคนบอกว่าผมพูดทำให้การค้ารถยนต์ตกต่ำ ต่างประเทศไม่เชื่อมั่น วันนี้ผมเชิญเขามาเลยมาสร้างอีโคคาร์ สอง สาม  สี่ ห้า ก็ทำไป แต่ท่านก็ต้องมีส่วนหนึ่งที่คิดค้นคว้า วิจัยไปแล้วใครจะมาทำ วันหน้าโลกเขาเปลี่ยนท่านยังไม่มีเลย ไม่มีความรู้เลย ขุดเจาะน้ำมันก็เหมือนกันที่จะเจาะเอง ทำอง สำรวจเองก็ยังไม่พร้อมสักอย่าง แต่ไม่ได้ ไม่เข้าใจ ดูหนังเหมือนดูไม่จบเรื่อง ดูไม่จบเรื่องแล้วก็วิจารณ์หนัง ไม่ถูก ไม่รู้จะลงทุนไปทำไม ผู้ทำหนังก็เสียใจ เพราะฉะนั้น ก็อยากจะนำมาเล่าให้พี่น้องประชาชนฟัง
 
เรื่องสหกรณ์การเกษตรพิมาย เป็นตัวอย่างจังหวัดนครราชสีมา ที่ผมไปเยือนมาแล้ว สหกรณ์ตั้งมากว่า 40 ปีแล้ว เริ่มจากสมาชิกกว่า 2,000 คน วันนี้มีสมาชิกกว่า 11,000 คน 80% ของเกษตรกรในพื้นที่ มีหลายกิจกรรม คือ ผลผลิตทางการเกษตรทั้งหมด มีเงินทุนมากถึง 350 ล้านบาท มีสินทรัพย์กว่า 1,000 ล้านบาทในปัจจุบัน
 
อีกตัวอย่างที่ผมพบก็คือ การให้จัดกิจกรรมในทำนองที่ว่า “เมืองนี้ฉันรัก (We Love Cities)” ของกองทุนสัตว์ป่าโลก เป็นกิจกรรมที่ได้เชิญชวนให้เมืองต่าง ๆ รอบโลกเข้าร่วมในการสร้างความยั่งยืน ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยคณะกรรมการจะพิจารณามาตรการต่าง ๆ รวมถึงพันธสัญญาของเมืองจากรายงานที่แต่ละเมืองจัดทำขึ้นเพื่อคัดเลือกเมืองต้นแบบของแต่ละประเทศสำหรับรางวัล “National Earth Hour Capital” ซึ่งจะมีการมอบรางวัลในวันที่ 9 เมษายนนี้ ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ แล้วที่ประทับใจอันนี้เป็นการคัดเลือกโดยต่างประเทศ ประเทศไทยของเรามีเมืองที่ได้รับเลือกเข้าร่วมกิจกรรมนี้ถึง 3 เมืองด้วยกัน น่าภูมิใจไหมล่ะครับ  เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และเทศบาลตำบลมาบอำมฤต จังหวัดชุมพร เป็น 3 ใน 44 เมือง จาก 16 ประเทศทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารอบสุดท้ายจากทั้งหมด 163 ประเทศ เข้าไปได้แค่นี้ผมก็ดีใจแล้ว จากอีกกี่เมืองนี้ 3 จังหวัดเอง มีตั้ง 77 จังหวัด ทำอย่างไร 76 บวกกับกรุงเทพมหานคร ทำอย่างไร ไปดูซิ แต่ละเมืองจะมีวิธีการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนแตกต่างกันไป ผ่านการริเริ่มการมีส่วนร่วมของเทศบาล ชุมชน โรงเรียน ภาคเอกชน เรามีทั้งหมดบ้าน วัด โรงเรียน ใช่ไหม  อาทิ ในเรื่องของการใช้พลังงานการผลิตกระแสไฟฟ้าจากมูลสัตว์ ขยะ การฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าไม้ การผลิตพลังงานชีวภาพจากน้ำมันที่เหลือใช้ ระบบการจัดการขยะ แยกขยะ ธนาคารขยะ แล้วก็การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ น่าสนใจนะครับ
 
เพราะฉะนั้น ผมก็อยากให้ผู้นำชุมชนที่สนใจที่ท่านอยากจะกระจายอำนาจไปดูก่อน ว่าท่านทำได้อย่างนี้หรือเปล่า ถ้าทำได้ผมว่าไม่มีปัญหาจะทำอย่างไรก็ได้ วันหน้า วันนี้ยังไม่พร้อม กระจายความรับผิดชอบไปก่อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น เพราะเราต้องใช้เงินจำนวนมาก ขอให้ไปดู ศึกษารายละเอียดข้อมูล ถ้าใครยังไม่ได้ทำอย่างที่ว่าก็แสดงว่ายังไม่มีการพัฒนาแล้วเราก็จะถูกบริหารจัดการโดยการเมืองทั้งสิ้น วันนี้มี 2 เรื่อง ที่คนสนใจ วันนี้เศรษฐกิจไม่ดี สองเลือกตั้ง ผมไม่เห็นจะทำให้ดีขึ้นเท่าไหร่เลย เรื่องเลือกตั้งก็แล้วแต่ท่านแล้วกัน ผมก็บอกไปหลายที ถ้าเลือกมาแล้วดีกว่าเดิมก็เอา ก็ทำเถอะ ถ้าไม่ดีกว่าเดิมใครจะมาช่วยท่าน ไม่มีแล้ว ไปว่ามา
 
เพราะฉะนั้น ช่วยกันโหวตให้เมืองเหล่านี้ด้วย คือยังไม่ได้ตัดสิน ใช่ไหม ตอนนี้เป็นการเสนอเข้ามาคัดรอบแรก รอบสุดท้ายคัดเลือกมีเราเข้ามา 3 จังหวัด ขอให้ทุกคนช่วยไปโหวตลงคะแนน ตามเว็บไซต์ด้านล่าง นี้นะครับ www.welovecities.org อันนี้อ่านแล้วก็ทำตามนั้น
 
ที่น่าสนใจ ที่ได้ทราบกับสื่อสร้างสรรค์ ก็คือ การส่งเสริมสถาบันการเงินชุมชน อันนี้คือตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างเครือข่ายสัจจะสะสมทรัพย์ จังหวัดจันทบุรี และ สถาบันการเงินชุมชนสุขสำราญ ของ อบต. รับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ก็สามารถช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ห่างไกล ให้มีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอในการประกอบอาชีพ ไม่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบ ส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักอดออม จะเล็กจะน้อยจะกี่บาทไม่รู้ ทำบัญชีครัวเรือนให้ได้ เป็นหนี้อยู่ก็ไม่เป็นไรจะได้รู้ว่าที่เป็นหนี้อยู่ใช้อะไรที่เกินความจำเป็นไหม มีเหตุมีผลไหม พอประมาณไหมแล้วเราก็หยุดใช้ตรงนั้นไปหน่อยหนึ่ง อย่างน้อยหนี้ก็ลดลง ไม่ไปสร้างหนี้ใหม่ เพราะหนี้ที่ผ่านมานั้นอาจจะเป็นหนี้ เพราะความจำเป็นบ้าง ไม่จำเป็นบ้าง ธรรมดามนุษย์ก็อยากจะซื้อความสะดวกสบายบ้าง แต่ถ้าเราทำแล้วมีปัญหา เราก็ต้องลดลงการใช้จ่ายเหล่านั้น
 
อย่างวันนี้ทุกคนก็เป็นกังวลเป็นคำว่าหนี้ครัวเรือน ซึ่งสูงขึ้นคงไม่ใช่เลวร้ายทั้งหมด เพราะการที่จะไปกู้หนี้ ยืมสินจากใครเขาได้แสดงว่า ตัวเขาต้องสามารถใช้หนี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารอะไรต่าง ๆ ก็ต้องมีหลักมีฐานไปกู้เขา เว้นแต่ไปกู้เงินนอกระบบ อันนั้นเราออกกฎหมายไปช่วยท่านแล้ว พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ทวงถามหนี้ แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนก็พร้อมที่จะดูแลให้มาบอก แต่ในเรื่องของหนี้ครัวเรือน ผมเห็นบางประเทศมีหนี้ครัวเรือน 200 กว่าเปอร์เซ็นต์ ของเราเท่าไหร่ 89 – 90 พูดไปจนร้ายแรงไปหมด เพราะฉะนั้น ทุกคนก็ต้องมีหนี้ ผมคิดว่าท่านไม่ได้เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอ ใช่ไหม ไม่มีมรดกก็ต้องเป็นหนี้ละมั่ง การที่จะมีอะไรสักอย่าง เพราะซื้อไม่ได้ต้องผ่อน ผมไม่อยากให้สังคมมองเรื่องนี้อย่างเดียว พอมองเรื่องเงินทุกคนก็อยากจะได้เงิน ไม่ว่าจะผิดหรือถูกก็อยากได้เงิน ทุกคนนับถือหน้าตาด้วยเงินทองฐานะทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่ใช่ ความเป็นคนดี มีศีลธรรม มีคุณธรรม มีธรรมาภิบาลนั้นเป็นสิ่งที่ควรได้รับการเคารพนับถือ คนเหล่านี้เขาอาจจะไม่ได้อะไรมากนักแต่การที่เขาทำตนเป็นคนดีเขาได้กุศล ทางศาสนาก็ตอบแทนด้วยความสุขในอนาคต คนร่ำรวยแล้วไม่ทำก็สิ่งตอบแทนบางทีทำผิดมาก ๆ ก็มีคดีความติดคุกอะไรก็ว่าไป นั้นละเขาเรียกว่าตอบแทนไง
 
เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันจัดสวัสดิการตอบแทนให้กับชุมชน แล้วนำดอกเบี้ยนั้นมาเป็นสวัสดิการให้ชาวบ้านทั้งในเรื่องการรักษาพยาบาล การให้ทุนการศึกษาบุตรหลานในชุมชน  สร้างความเข้มแข็ง ท่านทำเองได้ทั้งหมดแต่ท่านไม่ค่อยทำกัน รอ อบต. จะทำไหม อบจ. จะทำหรือเปล่า จังหวัดจะทำไหม รัฐบาลจะนำเงินมาช่วยเมื่อไหร่ ท่านก็มีเงินกัน เพราะฉะนั้นท่านก็เก็บเล็กน้อยคนละ 5 บาท 10 บาท สมัยก่อนเขาเรียกอะไร ธนาคารใช่ไหม ธนาคารชุมชนก็เหมือนกับธนาคารอาหาร ที่ธนาคารข้าวก็แบบเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็ทรงมีพระราชดำริเหล่านี้ อดออมกันตั้งสมาชิกขึ้นมา 5 บาท 10 บาทลงไปก่อนวันหน้าก็เป็น 10 บาท วันต่อไปก็ 100 บาทก็มากขึ้น ๆ ดูแลคนได้มากขึ้น ไม่เริ่มต้นจะไปได้อะไร รอนี่ รอโน่น พอไม่ได้ก็โทษโน่นนี่ ผมว่าไม่น่าคิดแบบนี้ ไม่ได้ ต่างประเทศที่เขาเจริญเขาเลิกคิดไปแล้ว เขาไม่มารอหวังประเทศชาติอย่างเดียว ให้ประเทศชาติไปพัฒนาใหญ่ ๆ เล็ก ๆ ก็ต้องช่วยตัวเองบ้าง เงินทองก็รัฐสนับสนุนบ้าง สร้างอำนวยความสะดวกหาโอกาสให้อะไรให้ ต่างประเทศเขาไปโน่นแล้ว เรายังมานั่งต้องช่วยเหลือค่าการเกษตร ค่าอะไรต่าง ๆ แล้วผมถามว่าที่ผ่านมาการบริหารบ้านเมืองทำอะไรกันมา ผมว่าวันนี้คิดใหม่ ให้ประชาชนก็ต้องร่วมมือกับผม ไม่ใช่ วันนี้จะวันนี้จะต้องได้วันนี้ พรุ่งนี้ ไม่ได้หรอกครับ เพราะไม่เข้มแข็ง ไม่ได้เตรียมพื้นฐานไว้เลยก็ทำเป็นชิ้น ๆ มาแบบนี้ก็เป็นอยู่มาแบบนี้ เข้าใจสักที
 
นอกจากในเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มีการจัดทีมงานลงพื้นที่ด้วยแล้วไปตรวจสอบดูว่าอะไรที่เขาควรจะต้องปรับปรุง อะไรที่ควรสนับสนุนก็ทุกกระทรวง ทุกหน่วยงาน สหกรณ์ จังหวัด มีทุกหน่วยงาน แต่ท่านทำงานให้ได้ผลมีประสิทธิภาพด้วย ไม่ใช่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ทำไปแกน ๆ ไม่ได้ วันนี้ต้องช่วย รัฐบาลทำแทบตายแล้วท่านไม่ทำ ท่านไม่ได้ช่วยทุ่มเท ไม่ได้ ให้รัฐมนตรีก็ไม่ได้ ท่านอยู่กับประชาชน เพราะฉะนั้น ถ้าประชาชนเรียกร้องขึ้นมาว่า ข้าราชการจังหวัดนี้ จังหวัดโน้นมีทุจริตผมจะต้องจัดการ อย่าหาว่าผมไปขู่ท่านเลย แต่ไม่ไหวถ้าปล่อยไปเรื่อย ๆ แล้วไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลย ที่อื่นทำไมเขาทำได้ ทำไมที่นี่ไม่ทำ ไม่มีผลงาน ไม่มีอะไรปรากฏก็ คนดี ๆ อย่าเสียใจ เสียกำลังใจไม่ได้
 
การผลิตปุ๋ยต้องทำอย่างไร ปุ๋ยอินทรีย์ขายกันเองภายในกลุ่ม ตั้งธนาคารปุ๋ย ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช ทำจุลินทรีย์ ทำของใช้ที่จำเป็นแจกจ่ายชุมชนลดค่าใช้จ่าย ช่วงนี้เงินไม่ดีอย่าเพิ่งซื้อของข้างนอกเลยแพง เรานำมาทำอะไรที่จำเป็นต้องใช้ตะกร้า กระเป๋าก็ทำไปก่อน พอวันหน้าดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นค่อยไปซื้อแพง ๆ นี้เขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต้องเข้าใจ วันนี้ถ้าหากว่าเป็นไปได้ผมเห็นหลายพื้นที่มีการลงทุนกันแล้วก็ซื้อที่เก็บไว้แล้วก็ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีที่ทำกินลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพราะไปแจกทุกคนคงไม่ได้ลักษณะเป็นนารวมเป็นพื้นที่รวมทางการเกษตรแล้วแบ่งปันกันรายได้ภายในชุมชนแล้วก็สร้างสถาบันการเงินให้เข้มแข็ง เด็ก ๆ คนในพื้นที่เรียนจบ มีความรู้ความสามารถก็อยากที่จะกลับมาทำงานในชุมชนที่มีอนาคต เพราะฉะนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครองช่วยกันเหมือนกับการทำงานในเมือง ต้องมีรายได้แล้วก็อดออม รู้จักมีภูมิคุ้มกัน เมื่อไหร่จะเดินหน้า เมื่อไหร่จะหยุดรอไว้ก่อนอะไรทำนองนี้ สำหรับผู้ริเริ่มโครงการเหล่านี้ ผมขอชื่นชมทุกคน ผมอาจจะกล่าวได้ไม่หมด หลายจังหวัดหลายพื้นที่ หลายอำเภอ หลายตำบล หลายหมู่บ้านมีอีกมาก เขาไม่บ่นอะไร เพียงแต่ว่าเขาสร้างความเข้มแข็งแล้วผมสะท้อน  เพียงแต่ว่า เขาสร้างความเข้มแข็ง ผมเห็นในทีวีแล้วผมสะท้อนใจ คนเหล่านี้ทำไมเขาไม่บ่นอะไรเลย เราต้องช่วยกันอย่างนี้ มาในฐานะอะไรอย่างนี้ เขาไม่มาด่าว่า บ่นรัฐบาลเลย เพราะอะไร เขาก็เป็นเกษตรกรเหมือนกัน เขาบอกว่าวันนี้เป็นอย่างนี้ เราก็ต้องช่วยกัน เราเป็นคนไทย ผมฟังเขาพูด ผมน้ำตาตกเหมือนกัน กลับอีกพวกหนึ่งบ่นทั้งวัน เศรษฐกิจไม่ดี รัฐบาลเข้ามาทำให้เกิดปัญหา ไปดูสิว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมกำลังทำให้ เพราะฉะนั้นช่วยกัน ขยายให้ทุกชุมชนเขาด้วย
 
เรื่องแรงงานประมงวันนี้อาจจะมีหลายท่านไม่เข้าใจ ว่ามีปัญหามายาวนานพอสมควรเป็น 10 ๆ ปี  เรื่องการค้ามนุษย์มีปัญหา ผมได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกกับผม ช่วยดำเนินการในการขับเคลื่อนทางนี้ ในภาคประมงแล้ว อยากจะเรียนว่า รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องส่งคณะทำงานไปที่เกาะ Benjina (เบน-จิ-น่า) แล้วก็หารือกับฝ่ายอินโดนีเซีย เพื่อจะร่วมกันและเร่งหาข้อมูลผู้ประกอบการ และการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด คนไทยที่ไปถูกจับที่โน่น ที่ข่าวออกมาเป็นจำนวนมากหลายร้อยคน เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ทยอยทำมาเรื่อย แต่เราไม่อยากประชาสัมพันธ์มาก เพราะคนเหล่านี้ไปทำความผิดในประเทศเขา ใช่ไหม และทุกคนก็เป็นเหยื่อ ต้องถูกองค์กรสิทธิมนุษยชนเข้ามาดู องค์กรระหว่างประเทศมาดู และประเทศต้องรับผิดชอบ ท่านก็ต้องมาบอกเรา ว่าที่ไหนอย่างไร แนะนำตรงไหนเพิ่มเติม เราจะได้ไปหาทางช่วยกันให้ได้ เพราะว่าวันนี้ผมทราบว่า บางทีไปทำงานแล้วถูกจับไปแล้ว  เจ้าของผู้ประกอบกิจการไม่สนใจ เขาจับ จับไป เรือมีตั้งหลายลำ ไปเสียค่าไถ่ก็ไม่ยอมเสีย ช่วยลูกเรือก็ไม่ช่วย แล้วโยนให้รัฐบาลดู ครั้งที่ผ่านมา 5 ปี ถูกจับไปที่โซมาเลีย แล้วพึ่งกลับมา เหมือนกับตายไปแล้วเกิดใหม่
 
เพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีการเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์อยู่แบบนี้ ผมกำหนดไปแล้วว่า ไม่สมควรให้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใด ๆ อีกต่อไปในประเทศไทย และต้องได้รับโทษทางกฎหมาย คือต้องเข้มงวดกัน ฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องถูกติดตามประเมินผลด้วย ไม่ว่าจะประมง กรมเจ้าท่า อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ ทั้งหมด เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำให้ครบจดทะเบียน ติดเครื่องมือ และแก้ปัญหาในเรื่องของการทำประมงร่วม Joint Venture กับประเทศโน้นประเทศนี้ ผมก็เดินหน้าเรื่องนี้มาโดยตลอด วันนี้ก็เตรียมตัวทำ Joint Venture กับอินโดนีเซีย มีปลามาก แต่เราชอบเข้าไปตรงที่เขาไม่ให้เข้า แล้วมาบอกว่าก็ขอให้ยกเว้นหน่อยแล้วกัน เพราะว่าเป็นอาชีพเขารายได้น้อย แล้วกฎหมายอยู่ตรงไหน ประเทศเขาก็มีกฎหมาย ถ้าผมอนุโลมท่าน ไม่จับกุม ไม่ดำเนินคดี ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย แล้วท้ายที่สุดจะเกิดอะไรขึ้น ท่านรู้ไหม เรื่องสินค้าประมง เขาจะมีมาตรการไม่ให้เราขาย วันนั้นผมบอกว่า 2 แสนกว่าล้านบาท ไม่ใช่ 2 แสนกว่าล้านตัน ท่านไม่จับให้ตรง ผมพูดเสียงดัง ถ้า IUU (Illegal Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU Fishing) ที่เราผิดอยู่นี่ทั้งหมด ค้ามนุษย์ด้วย อะไรด้วย ทางยุโรป ทางอเมริกาเขาบอกว่าเราค้ามนุษย์อยู่ แล้วทำนี่ก็ผิดกฎหมาย ละเมิดน่านน้ำ เขาบอกว่าต่อไปนี้ไม่รับซื้อสินค้าจากไทย เริ่มจากสินค้าประมงก่อน ต่อไปก็เป็นเรื่องที่ผิด ๆ ก็ลากพาไปสู่เรื่องผลไม้ ข้าว ยาง ไปหมด คนเหล่านี้ที่ทำความผิดตรงนี้ ต้องสำนึกตนเอง ทำมานานแล้ว หลายปีแล้ว ทุกรัฐบาลไม่เคยทำได้ รัฐบาลนี้จะทำกับท่าน อย่าหาว่าผมใจร้าย เอาเปรียบคนอื่นเขาได้อย่างไร ผู้ประกอบการบางคนรวยไม่รู้จะรวยอย่างไร มีเรือเป็นสิบ ๆ ลำ ทำตามกฎหมายบ้าง
 
เราจะจริงจังกับนโยบาย zero tolerance ในทุกคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และก็ทำเต็มที่เพื่อให้ปัญหาค้ามนุษย์หมดไปจากแผ่นดินไทย ต้องไปพูดคุย ไปเจราจาว่าเรากำลังดำเนินการอยู่เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ เราไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาที่ยาวนานมาเป็น 10 กว่าปี มาในช่วงเวลาเพียง 7 – 8 เดือนนี้ได้ แล้วที่ผ่านมาทำอะไรกันอยู่ ทำไมไม่แก้ หลายปีมาแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้อย่าบอกว่าไม่รู้เรื่องอีก เรื่องค้ามนุษย์ ก็ชอบไปบ่นว่ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยต่าง ๆ ทุกเรื่องมีปัญหาไปหมด ลืมไปทั้งหมดแล้ว ก่อน 22 พฤษภาคม 2557 เป็นอย่างไร วันนี้จะเดินหน้าไปสู่ความขัดแย้งใหม่อีกแล้ว เรากำหนดให้มีการปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติ วาระแห่งชาติคืออะไร ทุกหน่วยงานทุกคน ประชาชนต้องร่วมมือร่วมใจกัน เหมือนกับเรื่องยาเสพติด อะไรทำนองนี้ ใช้กฎหมายบังคับใช้ให้ได้ ต้องเตรียมการต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน และร่วมมือกันกับรัฐบาลเพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยเฉพาะอินโดนีเซีย เมื่อวานผมก็ได้พูดกับสมเด็จพระราชาธิบดีบูรไนด้วยว่า เราจะต้องทำประมงร่วมกัน ฟิลิปปินส์ ใช่ไหม ที่อยู่น่านน้ำแถวนี้ รอบ ๆ บ้านเรา กัมพูชา จะทำกันอย่างไร  Joint Venture กันอย่างไร กองเรือเราก็มีมากมาย ต้องรู้จักแบ่งปันบ้าง วันนี้เราเป็นพันธมิตรกัน แข่งขันไม่ได้ เดี๋ยวก็ไปโดนจับ ทะเลาะเบาะแว้งกัน ยิงกันไปยิงกันมาอีก นี่เราก็จับเขาเหมือนกัน แต่เขาจับเรามากกว่า
 
เรื่องนี้ผมทราบว่าสื่อมวลชนไทย ต่างประเทศได้ช่วยกันรายงานหน้าที่เต็มที่ ขอบคุณ หน้าที่อีกอย่างหนึ่งของสื่อ คือการเฝ้าระวัง ผมไม่ใช่ศัตรูกับสื่อ ทุกสื่อ ทุกคน หน้าที่ของสื่อต้องมีหน้าที่เหมือนกับเฝ้าบ้าน ต้องคอยแจ้งเตือนเจ้าของบ้าน เหมือนเครื่องมือสักอย่าง เหมือนกล้อง cctv หรือในตาวิเศษอะไรสักอย่าง เพราะเวลามีเหตุร้ายมีโจร ขโมยขึ้นบ้าน หรือจะเห็นการทุจริตผิดกฎหมาย สื่อทำหน้าที่คอยเตือนประชาชน เมื่อไหร่ก็ตามที่มีนักการเมือง ข้าราชการโกงทุจริตต้องเตือนตอนนั้น หรือมีนักบริหารออกนโยบายที่จะสร้างความเสียหายให้กับประเทศ แต่ไม่ใช่สื่อมาทำให้เกิดความระแวงกันเอง เพราะท่านมีหน้าที่ในการดูแลบ้านหลังนี้ เจ้าของบ้านเขาให้ท่านดู ติดตั้งท่าน อะไรท่าน เหมือนกับสื่อคอยดูแทน แล้วปรากฏว่าท่านไม่ดู ท่านกลับมาเล่นงานเจ้าของบ้าน กลับมาเล่นงานคนในบ้าน แล้วโจรก็เข้ามาได้ นั้นคือเรื่องธรรมดา ผมไม่อยากยกตัวอย่างเป็นอย่างอื่น แม้กระทั้งให้คนในบ้านแตกความสามัคคี สร้างความเดือดร้อนเสียหาย บางครั้งอาจจะมีความผิดพลาดบ้างในการติดต่อสื่อสาร แต่ให้รู้ความตั้งใจของรัฐบาลของทุกกระทรวงมานี้ อาจจะมีการสื่อสารที่ไม่ตรง ไม่เข้าใจกันบ้าง หนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน วันนี้เราอยู่ทีมเดียวกัน ท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่ ท่านบอกว่าท่านมีสิทธิและหน้าที่ของสื่อ จะต้องนี่ต้องโน่นผมไม่ได้ขัดแย้งท่าน ท่านนายกสมาคมสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (ส.น.ว.ท.) บอกว่า ขอร้องให้ผมเข้าใจสื่อ เป็นการทำงานของสื่อ เพื่อติติงอะไรก็ได้ ผมไม่ได้ว่าเลย ถ้าท่านทำอย่างนั้นดีอยู่แล้ว แต่ถ้าท่านอีกอย่างเหมือนกับเล่นงานผมทุกเรื่องไปเลย ผมว่าไม่เป็นธรรมกับผม แล้วพอผมบอกให้ท่านไปดูแลกันเอง ตอบผมว่าอย่างไร สำหรับสื่อที่เป็นสมาชิกของสมาคมดังกล่าว จะดำเนินการต่อไปตามปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากมีสื่อหลายสื่อ ไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคม อันนี้ไม่สามารถจะรับผิดชอบได้ ท่านไปทำสิครับ หรือไม่ จะให้ผมต้องออกกฎหมายว่า สื่อทุกสื่อต้องเป็นสมาชิกของสมาคมท่าน สมาคมหนังสือพิมพ์ สมาคมสื่อ เอาไหม ผมจะทำให้ ไม่อย่างนั้นก็อ้างอยู่อย่างนี้ บางสื่อก็คุมไม่ได้ อะไรไม่ได้ เขียนไปเรื่อย แล้วจะไม่ให้ผมโมโหมีอารมณ์รุนแรงได้อย่างไรในบางครั้ง ผมขอโทษผู้ที่สุภาพอาจจะไม่ชอบ แต่ท่านต้องเห็นใจผม พอบอกให้ไปดูแล บอกไม่เห็นผิดตรงไหนเลย ผิดตรงไหนไปอ่านดูที่เขียน อันนี้สร้างสรรค์ สนับสนุนท่านทุกอย่าง โอ้โหด่าทุกวัน บอกว่านี่เป็นการติติง ก็ผมทำไปแล้ว กำลังทำ ท่านก็บอกว่าผมไม่ทำอะไร ยกตัวอย่างง่าย ๆ หรือไม่ก็ เรื่องนี้ไม่รู้จะกล้าทำหรือเปล่า ถ้าไม่กล้าทำผมไม่เข้ามาเอาอย่างนี้แล้วกัน เพียงแต่ว่าจะทำได้เมื่อไหร่ ผมไม่อยากจะไปบังคับขู่เข็นคนมากนัก ผมฝากพี่น้องประชาชนทั่วไปแล้วกัน จะให้ผมทำอย่างไรบอกมา จะให้หนักกว่านี้ หรือเบากว่านี้ ใช้อำนาจมากกว่านี้ว่ามา ผมจะไปพิจารณาอีกที ผมเข้ามาแล้วก็อยากให้สำเร็จ การปฏิรูปอีกมากมาย ไม่ได้จบภายในปีหนึ่ง ปีหนึ่งแค่ลดความขัดแย้ง แค่คิดไว้ว่าจะทำอะไรต่อไปในวันข้างหน้า ผมว่าอีก 10 ปียังไม่ทันเลย สิงคโปร์เขาทำ 30 ปี เอาง่าย ๆ แล้วเขาเลยเวลาเหล่านั้นมาแล้ว วันนี้เขาเข้มแข็งหมดทุกอัน บางคนบอกว่าไทยทำไม่ได้หรอก เพราะเรามีคนมากกว่า เขามีพื้นที่เล็กกว่าเรา เรายิ่งใหญ่ ไปดูในแผนที่ว่าใหญ่ขนาดไหน มีคน 60 – 70 ล้านคน ก็ใช่ แต่ 60 ล้านคน รวมกันได้เป็นหนึ่งไหม รวมเป็นไม้ไผ่ก้อนเดียวได้ไหม ไม่ได้ 60 กว่าล้านคน 60 กว่าความคิด มีกลุ่มชุมชน วันนี้ไม่ใช่แค่ประชาชนแล้ว เป็นกลุ่มชน เป็นของคนนี้ ของคนนั้น ของพวกนี้ พวกนั้น เป็นกลุ่ม แล้วคนเหล่านี้ก็เข้ามาสู่กระบวนการเลือกตั้ง เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วก็เรียกร้องกับรัฐบาล เรียกร้องความต้องการจากรัฐบาลจนไม่มีความเพียงพอ เมื่อไม่เพียงพอ รัฐบาลก็ต้องมาดูแลเป็นพิเศษ ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมีปัญหาการบริหารราชการ ใช่ไหม คนอื่นก็ไม่ต้องได้ นี่แหละคือปัญหาของประชาธิปไตยไทย ท่านจะทำอย่างไรไปทำ วันนี้ผมจะทำให้ทั่วถึงก่อน วันหน้าจะให้ส่งต่อให้ระบบแข็งแรง ข้าราชการ หรือการเมืองแข็งแรงกว่านี้ ที่ผ่านมาไม่รู้จะโทษใคร
 
เรื่องเศรษฐกิจสำคัญขอให้เข้าใจ ผมพูดไปหลายครั้งแล้ว มีปัญหามาสอบถามผมก็ได้ มายื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมเดี๋ยวเขาส่งให้ผมดู ว่านี่ไม่เข้าใจก็ต้องไปชี้แจงเขา ทั้ง ๆ ที่ผมพูดทุกอาทิตย์ พูดทุกวัน ไม่เคยฟัง แล้วใครจะฟังผม บอกให้ไปฟังกระทรวงก็ไม่ฟัง มีแต่เรียกร้องอย่างเดียว ทำไมเป็นคนอย่างนี้ คนเหล่านี้ ผู้อื่นเขาดี ๆ ตั้งมากมาย หลายกิจการเขาดีไม่เคยบ่นไม่เคยว่า มีแต่ให้กำลังใจ ท่านทำต่อไปให้ดี สร้างความเชื่อมั่นให้ผมด้วย เขาอาจจะไม่รู้เรื่องเหมือนท่าน แต่เขายังพูดอย่างนี้ ท่านไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังด่าว่าผม แล้วจะเป็นอย่างไร ท่านจะเอาอย่างไรกับผม เข้ามาทำให้ทั้งสิ้น
 
สุดท้ายนี้ อีกไม่นานพวกเราคนไทยก็จะได้ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลวันปีใหม่ของไทย หรือเรียกว่าวันสงกรานต์ และยังเป็นช่วงวันครอบครับอีกด้วย หยุดหลายวันผมอยากขอให้ทุกท่านใช้วันหยุดในช่วงเทศกาลนี้ด้วยการเดินทางกลับบ้าน อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับครอบครัว พากันไปกราบไหว้รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณ สอนให้เยาวชนรู้ถึงขนบธรรมเนียมที่ถูกต้อง การเล่นสาดน้ำที่ถือเป็นธรรมเนียมของวันสงกรานต์ แต่ต้องทำอย่างระมัดระวัง อย่าทำให้คนอื่นต้องเจ็บตัวหรือเดือดร้อน เมาสุรา ใช้แป้งอะไรต่าง ๆ ที่ดูไม่ดี ไม่สุภาพ ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย ต่างชาติเขามาสนุกจริง แต่ภาพออกมาไม่งดงามเลย นำไปป้าย เขาไม่ได้อยากเล่นด้วย บางคนเขาเล่นด้วยก็ว่าไป แต่งตัวไม่สุภาพ แต่งตัวไม่งดงามเหล่านี้ อย่าให้เห็น ผมคิดว่าจะต้องดูแลกันให้เต็มที่ ไม่อย่างนั้นประเทศไทย ไปอย่างไรไม่รู้ ความเป็นไทยอยู่ได้ เป็นสิ่งหนึ่งที่คนโบราณเขาทำไว้ให้เรา สถาบันพระมหากษัตริย์ทำไว้ให้เรา ที่ใช้อยู่ทุกวันนี้การท่องเที่ยว อาคารบ้านช่อง พิพิธภัณฑ์เป็นของเก่าทั้งนั้น ของใหม่มีใครเขาอยากมา ธรรมชาติก็ช่วยกันรักษาไว้ ป่าไม้ น้ำอะไรต่าง ๆ ก็แล้วแต่ รัฐบาลได้สั่งการไปแล้วให้ทุกจังหวัดจัดพื้นที่ในการเฉลิมฉลองด้วย รวมความไปถึงอาทิตย์หน้าวันที่ 2 เมษายนด้วย เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยกันด้วยดูแลกัน เป็นวันแห่งมงคลด้วย ขอให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครช่วยกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแนะนำเส้นทาง จุดจอดพักรถ เวลาง่วง อย่าให้เกิดอุบัติเหตุเลย บางทีเสียชีวิตไป 1. เสียดาย 2. สงสาร เห็นใจ และ 3. แล้วจะโทษใคร บางทีทั้งครอบครัวก็ไปหมด บางทีก็พ่อสูญเสีย แม่สูญเสีย ลูกสูญเสีย แล้วเราจะดื่มสุราขับรถทำไม ปัญหาอยู่ที่ดื่มสุราจนไม่มีสติ มอเตอร์ไซค์ตายไม่รู้เท่าไหร่ แก้อะไรได้ แก้ด้วยกฎหมายได้ไหม จับท่านก็เดือดร้อนอีก ทำอย่างไรให้เจ้าหน้าที่เขาไม่มีปัญหากับเรา ไม่ผิดกฎหมายเขาก็ไม่ยุ่งกับเรา ท่านก็สนุกสนานของท่านไป ท่านชอบเลยเถิด กฎหมายอยู่ไหนไม่รู้ไม่สนใจ จะทำซะอย่างคนไทย เป็นเวลาแห่งความสุขไม่น่าจะมาห้ามกัน ชอบพูดแบบนี้ไม่รู้จะว่าอย่างไร
 
ช่วงนี้เด็ก ๆ ปิดเทอม อากาศก็อาจจะร้อน ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการ นายอำเภอ รวมถึงผู้นำชุมชนสำรวจแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่ที่เยาวชน จะไปเล่นคลายร้อน ให้ทำป้ายเตือน จัดหามาตรการป้องกัน ตรงไหนลึก ตรงไหนตื้น ทำป้ายให้เขาเห็น มีนกหวีด มีระฆังไว้ในรอบ ๆ แหล่งน้ำต่าง ๆ  ใช้ที่อื่นด้วยก็ได้ ในป่าในเขา ตรงไหนอันตราย ตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ จะได้เคาะระฆังส่งสัญญาณได้ ยกตัวอย่างคราวที่แล้ว 3 วัน ใช่ไหม เด็กวัยรุ่นวิ่งไปแล้วไม่เห็น ตกไปอยู่ในนั้น 3 – 4 วัน ถ้ารถเขาไม่มาจอดตรงนั้น ไม่ได้ยินเสียงเรียก ตายไปแล้วเหมือนกัน 4 วัน แช่น้ำอยู่นั้น แล้วจะเรียกอย่างไร โทรศัพท์หลุดอยู่ข้างบน เพราะฉะนั้นระมัดระวังไปเล่นน้ำควรมีผู้ใหญ่ไปด้วย เด็กที่ว่ายน้ำไม่แข็งไม่เป็นต้องกำชับให้ตามเพื่อน ๆ  ไป ดูแลเขา จับคู่ Buddy จะไปไหนไปด้วยกันอะไรทำนองนี้ และข้อสำคัญอย่าไปเผาป่า ไปเที่ยวป่าก็ทิ้งก้นบุหรี่ จุดไฟเล่น ทิ้งขยะเกลื่อนเมือง เกลื่อนป่า จับสัตว์กินเข้าไป ปวดท้องตายอีก ต้องนึกถึงส่วนรวมด้วย ต้องตั้งอุดมการณ์ของคนในชาติไว้ให้ได้ว่าเราจะต้องนึกถึงส่วนรวมประกอบพร้อมไปกับประโยชน์ส่วนตนด้วย และรู้จักเสียสละ เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ ถ้าคนไทยไม่รวมกันให้ได้ แล้วก็ไม่มีอุดมการณ์ว่าจะทำอย่างไรให้ชาติบ้าง และเร่งพัฒนาตนเองอย่างเร่งด่วน ผมคิดว่าสิงคโปร์เขาใช้ 20 ปี ประเทศเล็ก ต้องบอกว่าเป็นประเทศเล็ก เขาใช้ตั้ง 30 ปี เราประเทศใหญ่กว่าเขาใช่ไหม เราต้องใช้ระยะเวลานานกว่านั้นไหม แล้วเวลาวันนี้เราจะทันเขาหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เราทำไมไม่ใช้โอกาสที่เรามีอยู่ในขณะนี้ทำ ไม่ใช่ไปทะเลาะเบาะแว้ง เรื่องเลือกตั้งอะไรต่าง ๆ กินได้ไหม เลือกตั้งมาแล้วเป็นอย่างไรผมไม่รู้ แต่สิ่งที่มีปัญหาอยู่ทั้งหมด ผมก็พยายามแก้ให้ทั้งหมด ถ้าเราจะพัฒนาประเทศ ถ้าจะฟื้นฟู ถ้าจะสร้างใหม่ วันนี้ผมบอกแล้วว่าผมเข้ามา เพราะบ้านเมืองเรากำลังจะล้มลงอะไรทำนองนี้ ผมก็ต้องขนอิฐ หิน ปูน ทราย มาช่วยกันก่อขึ้นไป อาจจะเป็นปราสาททรายก็ได้ สร้างบ้านเป็นปราสาท ปราสาททรายที่อนาคตอาจจะพังอีกก็ได้ เราก็ต้องนำความเข้มแข็ง นำความรักความสามัคคี อุดมการณ์ค่านิยมของคนไทยเติมเข้าไปนี่คือเหตุผลของผม พวกนี้ก็คือปูน หิน ที่ไปเสริมความเข้มแข็งของทรายเหล่านั้น อาจจะมีโครงเหล็กเข้าไปบ้างมีกฎหมายอะไรเข้าไป ถึงจะก่อมาเป็นปราสาทขึ้นมาได้ แล้วจะไม่ยุบลงมาอีก ถ้าคิดตามผมก็จะเข้าใจ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขและปลอดภัย ทุกทิวาราตรี ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์