พาณิชย์เผยเงินเฟ้อติดลบต่อเนื่อง 3 เดือน

1 เม.ย.2558 สมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคมอยู่ที่ระดับ 106.33 ลดลงร้อยละ 0.57 เมื่อเทียบกับช่วงกันของปีก่อน ซึ่งต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน จากเดือนกันยายน 2552 ที่ติดลบร้อยละ 1 สาเหตุหลักมาจากหมวดเชื้อเพลิงลดลงมากถึงร้อยละ 19.49 ซึ่งหมวดเชื้อเพลิงมีสัดส่วนในการคำนวณดัชนีฯ ถึงร้อยละ 10 จึงทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับลดลงมาก

สำหรับอัตราเงินเฟ้อปีนี้ แม้จะติดลบต่อเนื่อง 3 เดือนแรก และมีแนวโน้มจะยังคงติดลบต่อไตรมาส 2 แต่เชื่อว่าไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด เพราะยังมีเงินเฟ้อระดับอ่อน ๆ ราคาสินค้ายังปรับเพิ่มขึ้น และผู้บริโภคยังคงมีการใช้จ่าย ผู้ผลิตสินค้ายังผลิตสินค้าอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มราคาน้ำมันยังคงปรับขึ้น แต่ไม่เร็วเท่ากับที่ผ่านมา จึงเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ในกรอบคาดการณ์ที่ร้อยละ 0.6-1.3 ภายใต้สมมติฐาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจร้อยละ 3-4 ราคาน้ำมันดิบดูไบอยู่ที่ 50-60 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 32-34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ

เตรียมประเมินทิศทางหลัง สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ คาดส่งออกโตร้อยละ 0

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า แม้สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยจะมีการประเมินตัวเลขส่งออกตลอดปี 2558 เติบโตเพียงร้อยละ 0 แตกต่างจากกระทรวงพาณิชย์ โดยภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อประเมินสถานการณ์และทิศทางการส่งออก การดูแลประเทศคู่ค้าทั้งตลาดเก่าและใหม่ ดังนั้น จึงขอประชุมหารือทบทวนตัวเลขส่งออกทั้งหมดก่อนจะแถลงประเมินสถานการณ์ส่งออกปีนี้อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้ทิศทางการส่งออกโดยเฉพาะภาพรวมเศรษฐกิจโลกหลายตลาดที่เป็นตลาดหลักของไทย เช่น สหรัฐ สหภาพยุโรป (อียู) จีน ญี่ปุ่น อินเดีย แม้การส่งออกในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมาแต่ละประเทศจะติดลบ แต่ในส่วนของอียูหรือสหรัฐภาพรวมการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดเหล่านี้มีสัญญาณดีขึ้น จึงอยากให้หลายฝ่ายอย่าพึ่งวิตกกังวลว่าการส่งออกปีนี้จะไม่ขยายตัว เพราะกระทรวงพาณิชย์ยังเชื่อว่าการส่งออกไตรมาสแรกทุกปีจะชะลอตัวลงหรือติดลบ และจะดีขึ้นไตรมาส 2 และ 3 รวมถึงไตรมาส 4 ทำให้กระทรวงพาณิชย์จะต้องกำหนดแนวทางและปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะการผลิตสินค้าและการหาตลาด

ลดราคาสินค้ารับเปิดเทอมสูงสุดถึงร้อยละ 70-80

บุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวภายหลังหารือผู้ผลิตสินค้าและผู้แทนห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ ว่า เพื่อขอความร่วมมือการจัดงาน “เทใจ คืนสุข ต้อนรับเปิดเทอม” ระหว่างวันที่ 30เมษา ถึง 10 พฤษภาคมนี้ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และเครื่องเขียน เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน โดยเป็นการลดราคาสูงสุดร้อยละ 70-80 โดยจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศ

สำหรับสถานการณ์ราคาสินค้า ขณะนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดยื่นเรื่องขอปรับราคาสินค้า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้ผู้ผลิตยังไม่กล้าปรับขึ้นราคา รวมทั้งสินคัาเกษตร เช่น ไข่ไก่ เนื้อหมู ราคาก็ปรับลดลง พร้อมอยากให้ผู้บริโภคไม่ต้องกังวล เพราะยังไม่มีสินค้ารายการใด โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคปรับขึ้นราคา ซึ่งการลดราคาครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ได้ระบายสินค้าออกสู่ตลาด ขณะที่ผู้บริโภคจะได้ลดค่าใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมที่จะต้องมีการจับจ่ายสูง

คณะกรรมการปฏิรูปภาษี ดึง สปช.เข้าร่วมเป็นกรรมการ

สมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษี   เพื่อเดินหน้าศึกษาแนวทางการยกร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดิน และ สิ่งปลูกสร้าง โดยที่ประชุมได้เสนอแนะและข้อท้วงติงในหลายประเด็น เช่น อัตราการจัดเก็บภาษี ทำให้ต้องมีการหารืออีกครั้งในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้  โดยต้องนำร่าง พ.ร.บ. ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างรับฟังความเห็นชอบให้นักวิชาการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจากนี้จะประชุมคณะกรรมการปฏิรูปภาษีเป็นประจำทุกเดือน  และคาดว่าแนวทางการปฏิรูปภาษีของกระทรวงการคลังจะมีความชีดเจนในอีก 4 เดือนข้างหน้า

ลวรณ แสงสนิท เลขาธิการคณะกรรมการปฏิรูปภาษีกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การประขุมในวันนี้มีการหารือใน 3 ประเด็น คือ การร่างแผนปฏิรูปภาษีทั้งระบบของประเทศ โดยนำข้อเสนอของกระทรวงการคลัง และ ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำแผนปฏิรูปภาษี  ประเด็นต่อมา เป็นการหารือแนวทางจูงใจเพื่อให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี)  ที่อยู่นอกระบบฐานภาษี เข้าสู่ระบบมากขึ้น ด้วยการหาแนวทางด้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นผ่านการลงทะเบียน ตามนโยบายของภาครัฐ เช่น การให้ประชาชนแสดงรายได้และนำข้อมูลใส่ไว้ในบัตรประชาชน

กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง กล่าวว่า กล่าวว่า ที่ประชุมได้เชิญนายสมชัย ฤชุพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจฯ สปช. เข้าร่วมเป็นกรรมการ เพื่อนำเข้าเสนอเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูประบบภาษี  และการแยกระบบการจัดเก็บภาษีออกเป็น 2 ส่วนคือ อัตราภาษีระดับชาติ และการจัดเก็บภาษีระดับท้องถิ่น ด้วยการเพิ่มบทบาทองค์กรบริหารท้องถิ่น เพื่อให้มีอำนาจในการ จัดเก็บธรรมเนียม หรือภาษีสำหรับท้องถิ่น เพื่อให้มีรายได้พัฒนาท้องถิ่นมาได้มากขึ้น  เช่น รายได้จากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ต่อไปรัฐบาลจะได้จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นลดลง เพื่อลดความรู้สึกว่าจ่ายภาษีให้รัฐบาลกลาง ประชาชนในชุมชนจะได้ติดตามผลการบริหารขององค์กรท้องถิ่นในการใช้งบประมาณพัฒนาถนน สะพาน ได้ใกล้ชิดมากขึ้น เมื่อได้รับฟังความเห็นจากส่วนต่างๆ จะทำให้ขั้นตอนการออกกฎหมายที่ดินและส่ิงปลูกสร้างมีความชัดเจนมากขึ้น

หุ้นพุ่ง 19.64 จุด

ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 1,525.58 จุด เพิ่มขึ้น 19.64 จุด หรือร้อยละ 1.30 มูลค่าการซื้อขาย 38,003.45 ล้านบาทการซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยแตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,525.63 จุด ส่วนจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1,502.74 จุด

เรียบเรียงจาก สำนักข่าวไทย

ข่าวรอบวัน

เนื้อหาแนะนำ

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์