ฟ้องศาลปกครองเพิกถอนโครงการ 'ฝากบ้านไว้กับตำรวจ' ชี้เป็นหน้าที่ ตร.อยู่แล้ว


9 เม.ย. 2558 ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ยื่นฟ้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งหรือคำพิพากษาให้ ผบ.ตร. สั่งยุติหรือระงับหรือเพิกถอน “โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ และเทศกาลสำคัญๆ เสียเนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นการ “ก่อหน้าที่” ขึ้นมาใหม่อันมีลักษณะเป็น “สัญญามหาชน” ซึ่งไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า อีกทั้งเป็นการขัดมาตรา 4 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557 ที่เน้นความ “เสมอภาค” ในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเป็นการ “เลือกปฏิบัติ” อย่างไม่เป็นธรรมสำหรับประชาชนจำนวนมากที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพราะชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มักเป็นคนมีเงิน มีอันจะกิน มีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลบ้านเรือนของตนเองได้หากต้องเดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันหยุดยาว

ศรีสุวรรณ ระบุว่า โครงการดังกล่าวเคยถูกชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ ฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อเรียกค่าเสียหาย กรณีที่ฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วแต่บ้านยังถูกโจรกรรม โดยศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาที่ อ.318/2554 สั่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ชาวบ้านรายดังกล่าวจำนวน 55,535 บาทอีกด้วย ซึ่งเงินดังกล่าวเป็นเงินแผ่นดิน แต่กลับต้องนำมาชดใช้แทนนายตำรวจที่ริเริ่มโครงการ และสร้างชื่อจากโครงการนี้โดยไม่จำเป็น

ศรีสุวรรณ กล่าวว่า ตำรวจมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องดูแล ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นการทั่วไป โดยไม่เลือกเพศ อายุ สถานะ การศึกษา หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และอื่นๆ อย่างทั่วหน้าและทั่วถึงทุกพื้นที่เขตความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา เทศกาลใดๆ อยู่แล้ว