Alert! ร่าง กม.ดิจิทัล-กสทช.จ่อเข้า ครม.วันนี้ เครือข่ายผู้บริโภคท้วงไม่ฟังเสียงปชช.

เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้อง กระทรวงไอซีที หยุดยึดเอา  ร่าง กฎหมายดิจิทัล เป็นของตน และไม่ฟังเสียงประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปรับปรุง แก้ไขร่างนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง

28 เม.ย. 2558 นางสุวรรณา จิตรประภัสสร์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า เป็นที่น่าตกใจอย่างยิ่งว่ากระทรวงไอซีทีจะนำ ร่างกฎหมายดิจิทัล ซึ่งรวมถึง ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และร่าง แก้ไข พรบ.กสทช.เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ (อังคารที่ 28 เมษายน 2558) โดยยังไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมทบทวน เสนอแนะ แก้ไข ซึ่งถือว่าเป็นการฝืนกระแสสังคมที่ต้องการให้ปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ.ดิจิทัล ชุดนี้ทุกฉบับนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง

ก่อนหน้านี้ ได้มีนักวิชาการ ผู้บริโภคและ ประชาชนที่สนใจ ได้แสดงความคิดเห็นทักท้วง และตั้งคำถาม ต่อ ร่างกฎหมายดิจิทัล ในเวทีรับฟังความคิดเห็น ในหลายประเด็น ซึ่งกระทรวงไอซีทีไม่สามารถตอบต่อสังคมได้ โดยใจความใหญ่สรุปข้อบกพร่องของร่าง พ.ร.บ. นี้ไม่ตอบโจทย์ประโยชน์สาธารณะ หรือการคุ้มครองประชาชน ขาดวิสัยทัศน์พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล แต่เน้นการตั้งหน่วยงานรัฐใหม่ มีการจัดสรรอำนาจ และการยึดอำนาจจากองค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการปฏิรูปสื่อ และล้วงกองทุน กสทช. เพื่อให้ประโยชน์กับการพัฒนาดิจิทัลที่เป็นเรื่องของภาคเอกชน มากกว่าให้กองทุนที่ได้มาจากการประมูลคลื่นสาธารณะ เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง กระทรวงไอซีทียังไม่สามารถอธิบายได้ว่า การแก้กฎหมาย กสทช. ทำไมจึงไม่แตะที่ต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงของ กสทช. คือปัญหาธรรมาภิบาลองค์กร แต่กลับไปลดทอนความเป็นอิสระขององค์กรกำกับดูแลแห่งนี้ และเหตุใดร่างกฎหมายใหม่จึงละเลยการคุ้มครองผู้บริโภค แต่ทำให้มีการแทรกแซงกระบวนการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อสาธารณะ  ทั้งที่สิทธินี้ เป็นสิทธิของประชาชนที่ได้รับรองไว้ใน พ.ร.บ. กสทช. พ.ศ. 2553

“การที่กระทรวงไอซีทีเพิกเฉยต่อการมีส่วนร่วมภาคประชาชน แล้วนำร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาของครม. ถือว่าขัดต่อเจตนารมณ์ของการปฏิรูปประเทศที่เน้นการส่วนร่วมภาคประชาชนในทุกกระบวนการการทำงานภาครัฐ  เครือข่ายผู้บริโภคจึงเรียกร้องให้กระทรวงไอซีทียุติการนำร่างนี้เสนอต่อ ครม. แล้วรำกลับมาแก้ไขปรับปรุงร่วมกันกับภาคประชาชนจนกว่าจะได้ร่างที่สมบูรณ์ จึงนำเข้าสู่การพิจารณาของ ครม.” นางสุวรรณากล่าว

ร่วมบริจาคเงิน สนับสนุน ประชาไท โอนเงิน กรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM" หรือ โอนผ่าน PayPal / บัตรเครดิต (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
Facebook : https://www.facebook.com/prachatai
Twitter : https://twitter.com/prachatai
YouTube : https://www.youtube.com/prachatai
Prachatai Store Shop : https://prachataistore.net

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท