เกร็ดตัวเลขคนทำงาน: ดูรายได้เฉลี่ยแรงงานไทยใน 21 ภาคธุรกิจ เกือบ 19 ล้านคน

ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติไตรมาสแรก 2558 สำรวจคนทำงานใน 21 ภาคธุรกิจ 18,879,400 คน พบระดับรายได้ 7,501 - 10,000 บาท มีมากที่สุด 6 ล้านกว่าคน รายได้ต่อเดือนภาคเกษตรและประมงต่ำสุดเฉลี่ย 5,658.17 บาท ภาคการผลิตเฉลี่ย 12,402.52 บาท ทำงานกับองค์กรต่างประเทศรายได้เฉลี่ยสูงสุดถึง 78,701.72 บาท

ลูกจ้างในธุรกิจภาคเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ได้รับรายได้ต่ำที่สุดใน 21 ภาคธุรกิจของประเทศไทย (ที่มาภาพ: lpn-foundation.org)

2 พ.ค. 2558 ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ เกี่ยวกับการจ้างงานจากการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในหัวข้อจำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอุตสาหกรรม ระดับของรายได้ ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 และในหัวข้อจำนวนลูกจ้าง จำแนกตามค่าจ้างเฉลี่ย ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ อุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 นั้นพบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

การสำรวจนี้ของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นการสำรวจลูกจ้างจำนวน 18,879,400 คน จาก 21 ภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วย 1. เกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง 2. การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน 3. การผลิต 4. ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ 5. การจัดหาน้ำการจัดการน้ำเสียและของเสียรวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 6. การก่อสร้าง 7. การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 8. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 9. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 10. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร 11. กิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย

12. กิจกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ 13. กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ 14. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 15. การบริหารราชการ การป้องกันประเทศและการประกันสังคมภาคบังคับ 16. การศึกษา 17. กิจกรรมด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 18. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ 19. กิจกรรมการบริการด้านอื่น ๆ 20.  กิจกรรมการจ้างงานในครัวเรือน กิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่ทำขึ้นเองเพื่อใช้ในครัวเรือน และ 21. กิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศและภาคีสมาชิก

โดยในด้านระดับของรายได้ เมื่อจำแนกจำแนกตามอุตสาหกรรมพบว่าระดับรายได้ที่ 7,501-10,000 บาท ของลูกจ้างทั้ง 21 ภาคธุรกิจนั้นมีสูงสุดคือ 6,062,100 คน รองลงมาคือระดับรายได้ที่ 10,001-15,000 บาท มี 3,795,800 คน ส่วนระดับรายได้จากการทำงานที่ต่ำที่สุดคือต่ำกว่า 1,501 บาท นั้นมี 94,500 คน ส่วนระดับรายได้ที่สูงที่สุดคือมากกว่า 30,000 บาทนั้นมี 1,104,100 คน

ตารางแสดง จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอุตสาหกรรม ระดับของรายได้  ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558

(ดูตารางขนาดใหญ่คลิ๊กที่นี่)

ตารางแสดง จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามอุตสาหกรรม ระดับของรายได้  ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558 (ต่อ)

(ดูตารางขนาดใหญ่คลิ๊กที่นี่)

เมื่อจำแนกตามค่าจ้างเฉลี่ย ผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ได้รับตามอุตสาหกรรมแล้วพบว่าลูกจ้างจำนวน 18,879,400 คนนั้นมีค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 13,247.9 บาท และได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ เฉลี่ยแล้ว ได้แก่ตัวเงินคือ โบนัส 1,088.4 บาท, ค่าล่วงเวลา 1,938.6 บาท และเงินอื่น ๆ 2,558.5 บาท ส่วนที่ได้รับเป็นสิ่งของได้แก่ อาหาร 1,354.0 บาท, เครื่องแต่งกาย 147.0 บาท, ที่อยู่อาศัย 818.4 บาท และอื่น ๆ 614.8 บาท

ส่วนลูกจ้างในประเภทธุรกิจที่ได้ค่าจ้างเฉลี่ยและผลประโยชน์อื่น ๆ ต่ำสุดคือธุรกิจภาคเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ได้ค่าจ้างเฉลี่ยเพียง 5,658.2 บาท และได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ตัวเงินคือ โบนัส 6.7 บาท, ค่าล่วงเวลา 11.0 บาท และเงินอื่น ๆ 20.8 บาท ส่วนที่ได้รับเป็นสิ่งของได้แก่ อาหาร 99.5 บาท, เครื่องแต่งกาย 0.5 บาท, ที่อยู่อาศัย 92.3 บาท และอื่น ๆ 52.5 บาท

ลูกจ้างในประเภทธุรกิจภาคการผลิต ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดคือ 5,126,300 คนนั้น ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 12,402.5 บาท และได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ตัวเงินคือ โบนัส 636.9 บาท, ค่าล่วงเวลา 1,323.1 บาท, และเงินอื่น ๆ 931.4 บาท ส่วนที่ได้รับเป็นสิ่งของได้แก่ อาหาร 481.0 บาท, เครื่องแต่งกาย 93.2 บาท, ที่อยู่อาศัย 137.7 บาท และอื่น ๆ 397.6 บาท

ส่วนลูกจ้างในประเภทธุรกิจที่ได้ค่าจ้างเฉลี่ยและผลประโยชน์อื่น ๆ สูงที่สุดคือกิจกรรมขององค์การระหว่างประเทศ ได้ค่าจ้างเฉลี่ย 78,701.7 บาท และได้รับผลประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ตัวเงินคือ โบนัส - บาท, ค่าล่วงเวลา - บาท, และเงินอื่น ๆ - บาท ส่วนที่ได้รับเป็นสิ่งของได้แก่ อาหาร 0.2 บาท, เครื่องแต่งกาย - บาท, ที่อยู่อาศัย 0.2 บาท และอื่น ๆ - บาท

ตารางแสดง จำนวนลูกจ้าง จำแนกตามค่าจ้างเฉลี่ย ผลประโยชน์อื่นๆ ที่ได้รับ อุตสาหกรรม ทั่วราชอาณาจักร ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2558

(ดูตารางขนาดใหญ่คลิ๊กที่นี่)

 

ข่าวรอบวัน

สนับสนุนประชาไท 1,000 บาท รับร่มตาใส + เสื้อโปโล

ประชาไท

ร่วมบริจาค สนับสนุนการทำงานของ 'ประชาไท' ร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี Prachatai.com (ไม่มีขั้นต่ำ)

โอนเงิน บัญชีกรุงไทย 091-0-10432-8 "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน FCEM"

โอนเงิน PayPal / บัตรเครดิต https://PayPal.me/Prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)

ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

พื้นที่ประชาสัมพันธ์