เปิดตัวเว็บไซต์ "ประชามติ" ชวนประชาชนมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ

สื่อทางเลือกและองค์กรภาคประชาสังคม 4 แห่ง เปิดตัวเว็บไซต์ "ประชามติ" เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมร่างรัฐธรรมนูญ และรวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลาย ต่อประเด็นต่างๆ ที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในร่างรัฐรรมนูญ โดยผู้จัดทำเว็บเห็นว่าหน่วยงานที่มีอำนาจร่างรัฐธรรมนูญยังไม่สามารถตอบโจทย์นี้ได้

4 พ.ค. 2558 - หลังเวลา 18.00 น. เว็บไซต์ประชามติ หรือ Prachamati.org ได้เปิดตัวขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการมีส่วนร่วมในร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นภารกิจที่หน่วยงานที่มีอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงไม่สามารถทำหน้าที่ตอบโจทย์นี้ได้เองอย่างสมบูรณ์

โดยเว็บไซต์ประชามติ หรือ www.prachamati.org เป็นการร่วมมือของสื่อทางเลือกและองค์กรภาคประชาสังคม อันประกอบด้วย สำนักข่าวประชาไท, สำนักข่าวไทยพับลิก้า, สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw.or.th) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในกระบวนการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ในปี 2558ปฏิทินประชาไทxไข่แมว2020

ในเพจ "ประชามติ" ระบุว่า "หลังการรัฐประหารในปี 2557 วาระสำคัญคือการ "ปฏิรูปประเทศ" โดยเฉพาะการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ามกลางกระแสความตื่นตัวของสังคมที่อยากร่วมรับรู้และเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูปประเทศครั้งนี้ รัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับปี 2557 กลับไม่ได้กำหนดช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง เช่น การทำประชามติ เอาไว้ด้วย

17 เมษายน 2558 คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ส่งร่างฉบับแรกให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) นำไปพิจารณา หลังการอภิปรายทั่วไปแล้วเสร็จ สภาปฏิรูปแห่งชาติยังมีเวลาอีก 30 วันในการยื่นญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ยังมีเวลาอีก 60 วัน ในการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมตามที่ สปช. เสนอมา แม้ว่า คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จะมีที่มาจากการคัดเลือกโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่องค์กรทั้งหลายก็ประกาศเสมอมาว่าพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปจัดทำร่างรัฐธรรมนูญในครั้งนี้

ดังนั้น ช่วงเวลาระหว่าง 90 วันนี้ การส่งเสียงของประชาชนไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาจึงเป็นเรื่องที่มีความหมายอย่างยิ่ง

เว็บไซต์ประชามติ ขอเป็นพื้นที่รวบรวมความคิดเห็นที่หลากหลาย ต่อประเด็นต่างๆ ที่ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันในร่างรัฐรรมนูญ ฉบับปี 2558"

โดยวันแรกของการเปิดเว็บประชามติ มีการตั้งคำถามแรกว่า "เห็นด้วยหรือไม่ รัฐธรรมนูญใหม่ต้องผ่านการทำประชามติ?" โดยระบุว่า "แม้ว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 ไม่ได้กำหนดว่าหากร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วจะต้องมีการทำประชามติเพื่อขอความเห็นชอบจากประชาชน แต่ก็มีหลายเสียงออกมาผลักดันให้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ควรต้องทำประชามติ เพราะเป็นกฎหมายสูงสุดที่มีความสำคัญต่อประเทศ จึงควรให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศตัดสิน และจะช่วยสร้างความชอบธรรมให้รัฐธรรมนูญเป็นที่ยอมรับ ช่วยลดความขัดแย้งในสังคม ลดแรงกดดันจากนานาชาติ

ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็ให้เหตุผลว่าการทำประชามติจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ไม่สามารถสะท้อนเสียงของประชาชนได้จริง และอาจทำให้การเลือกตั้งล่าช้าออกไป" โดยสามารถแสดงความเห็นได้ที่ https://www.prachamati.org/polls/42"

เท่าไรก็ได้ การสนับสนุนจากคุณ คือการร่วมสร้างและรักษาสื่อเสรี ‘ประชาไท’ ... ร่วมสนับสนุนเรา
โอนเงิน พร้อมเพย์ PromptPay "มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน" 0993000060423
โอนเงิน PayPal คลิกที่นี่ https://paypal.me/prachatai (รายงานยอดบริจาคสนับสนุน)
ติดตามประชาไทอัพเดท ได้ที่:
เฟซบุ๊ก https://fb.me/prachatai
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/prachatai
LINE ไอดี = @prachatai

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่ประชาสัมพันธ์